موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Finally beautiful stranger از Halsey با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 230 | ارسال توسط: نوامبر 5, 2020
موزیک ویدیو Finally beautiful stranger از Halsey با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Finally beautiful stranger از Halsey با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️ این آهنگ درباره ی یانگبلاده که در سال 2018 و بعد از آهنگ یازده دقیقه رابطه شونو شروع کردن


Halsey – Finally beautiful stranger

Your eyes, so crisp, so green
چشمات خیلی دلنشین و سبز هستن

Sour apple baby but you taste so sweet
مثل سیب ترش هستی عزیزم ولی طمع شیرینی داری

You got hips like jagger
and two left feet
کمرت مثل میک جگره(خوب میرقصی)ولی دست و پا چلفتی هستی

And I wonder if You had like to met
کنجکاوم که دوست داری منو ببینی

Your voice is velvet through
a telephone
صدات از پشت تلفن مخملیه

You can come to mine but both
my roommates are home
میتونی بیای خونه ی من ولی هر دو تا همخونه ای هام خونه هستن

Think I know a bar where they
would leave us alone
فکر کنم یه باری رو میشناسم که اونا میتونن ما رو تنها بذارن

And I wonder if You had take it slow
کنجکاوم که میخوای آروم پیش میری

Oh‚ dancing in my living room
تو سالن پذیرایی خونه ی من میرقصیم

And up come my fists
مُشت هام رو بالا میارم(حالت تدافعی میگیرم)ا

And I say I am only playing
but the truth is this
میگم که این رابطه فقط یه خوش گذرونیه ولی واقعیت اینه که

That I never seen a mouth that
I would kill to kiss
من هرگز لبهایی رو ندیده بود که برای بوسیدنشون حاضر بشم قتل انجام بدم

And I am terrified‚ but I can′t resist
ترسیده ام ولی نمیتونم مقاومت کنم

And I say
و میگم

Beautiful stranger‚ here you are
غریبه ی زیبا! تو اینجایی

In my arms and I know
در آغوش من و من میدونم

That beautiful strangers
only come along
که غریبه های زیبا میان تو زندگیم

To do me wrong‚ and I hope
تا باهام بد تا کنن و من امیدوارم(که تو اینجور آدمی نباشی)ا

Beautiful stranger‚ here you are
غریبه ی زیبا! تو اینجایی

In my arms‚ but I think It is
در آغوش من ولی من فکر میکنم این بار

Finally‚ finally‚ finally‚
finally‚ finally safe
بالاخره بالاخره بالاخره بالاخره برام بیخطره

For me to fall
که عاشق بشم

I grab your hand and then
we run to the car
دستت رو میگیرم و سوار ماشین میشیم

Singing in the street and
playing air guitar
تو خیابونا آواز میخونیم و ادای گیتار زدن درمیاریم

Stuck between my teeth just
like a candy bar
بین دندونام گیر کردی انکار که آبنبات هستی

And I wonder if it goes too far to say
کنجکاوم که زیاده رویه اگه بگم

I have never recognized a purer face
هرگز تا حالا صورتی به بی آلایشی تو ندیدم

You stopped me in my tracks and
put me right in my place
تو منو مجذوب خودت کردی و منو در جای درست(آغوش تو) قرار دادی

Used to think that loving
meant a painful chase
قبلنا فکر میکردم عشق، یه حقه ی دردناکه

But You are right here now
ولی تو درست اینجا هستی

And I think you′ll stay
و فکر میکنم همیشه میمونی

Oh‚ dancing in my living room
تو سالن پذیرایی خونه ی من میرقصیم

And up come my fists
مُشت هام رو بالا میارم

And I say I am only playing
but the truth is this
میگم که این رابطه فقط یه خوش گذرونیه ولی واقعیت اینه که

I have never seen a mouth that
I would kill to kiss
من هرگز لبهایی رو ندیده بود که برای بوسیدنشون حاضر بشم قتل انجام بدم

And I am terrified‚ but
the truth is this
ترسیده ام ولی حقیقت اینه

I said
و گفتم

Beautiful stranger‚ here you are
غریبه ی زیبا! تو اینجایی

In my arms and I know
در آغوش من و من میدونم

That beautiful strangers
only come along
که غریبه های زیبا میان تو زندگیم

To do me wrong‚ and I hope
تا باهام بد تا کنن و من امیدوارم(که تو اینجور آدمی نباشی)ا

Beautiful stranger‚ here you are
غریبه ی زیبا! تو اینجایی

In my arms‚ and I think It is
در آغوش من ولی من

Finally‚ finally‚ finally‚
finally‚ finally safe
بالاخره بالاخره بالاخره بالاخره برام بیخطره

For me to fall
که عاشق بشم

Yeah I think It is finally‚
finally‚ finally‚ finally
فکر میکنم این بار بالاخره بالاخره بالاخره بالاخره برام بیخطره


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

22+
کامنت ها