موزیک ویدیو Drag Me Down از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو drag me down

دانلود موزیک ویدیو Drag Me Down از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی از رسانه سابریکا!

توجه : موزیک ویدیو ها دارای زیرنویس می باشند ولی باز هم برای بعضی افراد علاقه مند متن آهنگ را در ادامه قرار خواهیم داد .

I’ve got fire for a heart
من یه اتیشی برای قلبم دارم(اشتیاق منظورشه)

I’m not scared of the dark
از تاریکی نمیترسم

You’ve never seen it look so easy
تو هيچوقت نديدى كه آسان به نظر بياد

I got a river for a soul
من یه رودخانه برای روحم دارم

And baby you’re a boat
و عزیزم تو قایق اون ھستی(تو قایقی یعنی تو اون کسی ھستی که روحم رو در اختیار داره)

Baby you’re my only reason
عزیزم ، تو تنھا دلیل منی

If I didn’t have you there would be nothing left
اگه تو رو نداشتم ھیچی ازم باقی نمی مومد

The shell of a man who could never be his best
کالبد یه مرد، ھرگز نمیتونه بھترینش باشه(به یه نفر نیاز داره تا کاملش کنه)

If I didn’t have you, I’d never see the sun
اگه تو رو نداشتم ھرگز آفتاب رو نمی دیدم(امید به زندگی هر روز)

You taught me how to be someone, yeah
تو بھم یاد دادی چطوری واسه خودم کسی باشم

all my life
تمام عمرم

you stood by me
تو کنارم واستادی

When no one else was ever behind me
وقتی که هیچکس دیگه حمایتم نمیکرد

all these lights
همه ی این نور ها

they cant blind me
نمیتونن من رو کور کنن

with your love,nobody can drag me down
باوجود عشق تو ھیچکی نمی تونه من رو از پا دربیاره

all my life
همه ی عمرم

you stood by me
تو کنارم واستادی

when nobody else was ever behind me
وقتی که هیچکس دیگه حمایتم نمیکرد

all these lights,the cant blind me
ھمه ی این نورھا نمی تونن من رو کور کنن

cant blind me
نمی تونن من رو کور کنن

With your love, nobody can drag me down
باوجود عشق تو ھیچکی نمی تونه من رو از پا دربیاره

nobody nobody
هیچکی،هیچکی،

nobody can drag me down
ھیچکی نمی تونه من رو از پا دربیاره

nobody nobody
هیچکی،هیچکی،

nobody can drag me down
ھیچکی نمی تونه من رو از پا دربیاره

i got fire for a heart
من یه اتیشی برای قلبم دارم

i am not scared if dark
از تاریکی نمیترسم

You’ve never seen it look so easy
تو هيچوقت نديدى كه آسان به نظر بياد

I got a river for a soul
من یه رودخانه برای روحم دارم

And baby you’re a boat
عزیزم تو قایق اون ھستی

Baby you’re my only reason
عزیزم ، تو تنھا دلیل منی

(If I didn’t have you there would be nothing left (nothing left
اگه تو رو نداشتم ھیچی ازم باقی نمی مومد

(The shell of a man who could never be his best (be his best
کالبد یه مرد، ھرگز نمیتونه بھترینش باشه (به یه نفر نیاز داره تا کاملش کنه)

If I didn’t have you, I’d never see the sun (see the sun)
اگه تو رو نداشتم ھرگز آفتاب رو نمی دیدم

You taught me how to be someone
تو بھم یاد دادی چطوری واسه خودم کسی باشم

yeah
اره

all my life
تمام عمرم

you stood by me
تو کنارم ایستادی

When no one else was ever behind me
زمانی که هیچ کس دیگه پشتم نبود

all these lights
تمام این نور ها

they cant blind me
نمیتونن من رو کور کنن

With your love, nobody can drag me down

با وجود عشق تو،هیچکی نمیتونه من رو از پا در بیاره

nobody nobody
هیچکی،هیچکی

nobody can drag me
هیچکی نمیتونه من رو از پا در بیاره

nobody nobody
هیچکی،هیچکی

nobody can drag me down
هیچکی نمیتونه من رو از پا در بیاره

all my life
تمام عمرم

you stood by me
تو کنارم ایستادی

When no one else was ever behind me
وقتی که هیچکس دیگه ای پشتم نبود

all these lights
همه ی این نور ها

they cant blind me
نمیتونن من رو کور کنن

With your love, nobody can drag me down
باوجود عشق تو ھیچکی نمی تونه من رو از پا دربیاره

all my life
همه ی عمرم

you stood by me
تو کنارم ایستادی

When no one else was ever behind me
وقتی که هیچکس دیگه ای پشتم نبود

all these lights
همه ی این نور ها

they cant blind me
نمیتونن منو کور کنن

With your love, nobody can drag me down
باوجود عشق تو ھیچکی نمی تونه من رو از پا دربیاره

nobody nobody
ھیچکی،ھیچکی

Nobody can drag me down
نمی تونه من رو از پا دربیاره

nobody nobody
ھیچکی،ھیچکی

Nobody can drag me down
نمی تونه من رو از پا دربیاره

nobody nobody
ھیچکی،ھیچکی

Nobody can drag me down
نمی تونه من رو از پا دربیاره

nobody nobody
ھیچکی،ھیچکی

can drag me down
نمی تونه من رو از پا دربیاره

اشتراک گذاری

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *