موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

اجرای زنده Cool for the Summer از Demi Lovato با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 5377 | ارسال توسط: می 5, 2017
اجرای زنده Cool for the Summer از Demi Lovato با زیرنویس

Cool for the Summer-Demi Lovato

Tell me what you want,what you like, It’s okay
I’mma little curious too
به من بگو چی میخوایی چی دوست داری مشکلی نیست
منم یکم کنجکاوم

Tell me if it’s wrong, If it’s right, I don’t care
I can keep a secret, can you?
اگه اون کارم غلطه یا که درسته بهم بگو ناراحت نمیشم
من میتونم یه راز رو نگه دارم تومیتونی؟

Got my mind on your body and your body on my mind
Got a taste for the cherry, I just need to take a bite
فکرم رو به بدن خودت مشغول کردی و بدنت همش توی ذهن منه
یه گیلاس مزه کردم ,من فقط لازمه یه گاز بزنم

Don’t tell your mother, kiss one another
Die for each other, we’re cool for the summer (Ha)
به مامانت نگو ,همدیگه رو ببوسید
برای هم بمیرید ,ما تو تابستون باحالیم

Oooh, Oooh

Take me down into your paradise
Don’t be scared cause I’m your body type
منو به بهشت خودت ببر
نترس چون منم از جنس خودتم

Just something that we wanna try
Cause you and I, we’re cool for the summer
فقط یه چیزایی رو میخواییم امتحان کنیم
چون تو و من, ما تو تابستون باحالیم

Tell me if I won, if I did, what’s my prize?
I just wanna play with you, too
بهم بگو اگه برنده شدم اگه می شدم جایزه من چیه؟
منم فقط میخوام با تو بازی کنم

Even if they judge, fuck it all, do the time
I just wanna have some fun with you
حتی اگه اونا قضاوتمون کنن به درک، سروقت انجامش بده
من فقط میخوام با تو خوش بگذرونم

Got my mind on your body, and your body on my mind
Got a taste for the cherry, I just need to take a bite
فکرم رو به بدن خودت مشغول کردی و بدنت همش توی ذهن منه
یه گیلاس مزه کردم ,من فقط لازمه یه گاز بزنم

Don’t tell your mother, kiss one another
Die for each other, we’re cool for the summer (Ha)
به مامانت نگو ,یه همدیگه رو ببوسید
برای هم بمیرید ,ما تو تابستون باحالیم

Oooh, Oooh

Take me down into your paradise
Don’t be scared cause I’m your body type
منو به بهشت خودت ببر
نترس چون منم از جنس خودتم

Just something that we wanna try
Cause you and I, we’re cool for the summer (Ha)
فقط یه چیزایی رو میخواییم امتحان کنیم
چون تو و من, ما تو تابستون باحالیم

We’re cool for the summer
We’re cool for the summer
ما تو تابستون می ترکونیم
ما تو تابستون می ترکونیم

(Shhhh…don’t tell your mother)
(هیشش…به مامانت نگو)

Got my mind on your body, and your body on my mind
فکرم رو به بدن خودت مشغول کردی و بدنت همش توی ذهن منه

Got a taste for the cherry, I just need to take a bite
یه گیلاس مزه کردم ,من فقط لازمه یه گاز بزنم

Take me down into your paradise
منو به بهشت خودت ببر

(Don’t be scared) Don’t be scared cause I’m your body type
(نترس) نترس چون منم از جنس خودتم

Just something that we wanna try (wanna try)
Cause you and I (you and I), we’re cool for the summer
فقط یه چیزایی رو میخواییم امتحان کنیم(میخواییم امتحان کنیم)
چون تو ومن(تو و من)ما تو تابستون می ترکونیم

(Take me down) We’re cool for the summer
(Don’t be scared) Cause I’m your body type
(منو ببر )ما تو تابستون باحالیم
(نترس)چون منم از جنس خودتم

Just something that we wanna try
Cause you and I, we’re cool for the summer (Ha)
فقط یه چیزایی رو میخواییم امتحان کنیم
چون تو و من, تو تابستون باحالیم

Oooh

We’re cool for the summer
ما تو تابستون باحالیم

42+
کامنت ها
+ +