موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

لیریک ویدیو Tropical از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2853 | ارسال توسط: فوریه 21, 2019
لیریک ویدیو Tropical از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

INNA – Tropical

My love is like a movie scene‚ yeah!
عشقم مثله صحنه یه فیلمه، آره!

My touch is like a summer breeze
نوازشام مثله نسیم تابستونه

Your hottest nights I will
make them hotter
شبای داغتو داغتر می کنم

Make you fall in love with me‚
in love‚ in love with me
یه کاری می کنم که عاشقم شی

So move it‚ move it to the floor
یالا یالا بیا رو زمین

Move it‚ move it to the floor
یالا یالا بیا رو زمین

If you want it‚ let me know
اگه میخواییش بهم بگو

Are you ready for me?
آیا برای رسیدن به من آماده ای؟

Watch me‚ watch me dip it low
نگام کن…به رقص سک*سیم نگاه کن

Watch me‚ watch me dip it low
نگام کن به رقص س*کسیم نگاه کن

If you want it‚ let me know
اگه میخواییش بهم بگو

If You are ready‚ let me know
اگه میخواییش بهم بگو

Just let me be your tropic girl
بذار دوست دختر استوایی باشم (دوست دختر هات)

And watch me wine it up‚ wine it up
بذار دوست دختر استوایی باشم (دوست دختر هات)

(Girl keep it moving for me)
دختر همینجوری برام برقص

Yeah‚ I can be your tropic girl
آره میتونم دوست دختر استوایی باشم

So watch me wine it up‚ wine it up
پس نگام کن که چجوری کو*نمو تکون میدم

(Move your waist like a tropical girl)
مثله یه دختر استوایی کمرت رو تکون بده

(Like a tropical girl)
مثله یه دختر جذاب کمرت رو تکون بده

My body moves along with the waves
بدنم با امواج دریا تکون میخوره

My love is like a mountain road
عشقم مثه یه جاده ی کوهستانیه

You are never get enough of me‚ yeah
تو هیچوقت ازمن سیر نمیشی، آره

Make you fall in love with me‚
in love‚ in love with me
یه کاری می کنم عاشقم شی

So move it‚ move it to the floor
یالا یالا بیا رو زمین

Move it‚ move it to the floor
یالا یالا بیا رو زمین

If you want it‚ let me know
گه میخواییش بهم بگو

Are you ready for me?
یا برای رسیدن به من آماده ای؟

Watch me‚ watch me dip it low
نگام کن به رقص س*کسیم نگاه کن

Watch me‚ watch me dip it low
نگام کن به رقص س*کسیم نگاه کن

If you want it‚ let me know
اگه میخواییش بهم بگو

If You are ready‚ let me know
اگه میخواییش بهم بگو

Just let me be your tropic girl
پس نگام کن که چجوری باسنمو تکون میدم

And watch me wine it up‚ wine it up
پس نگام کن که چجوری کو*نمو تکون میدم

(Girl keep it moving for me)
دختر همینجوری برام برقص

Yeah‚ I can be your tropic girl
آره میتونم دوست دختر جذابت باشم

So watch me wine it up‚ wine it up
پس نگام کن که چجوری کو*نمو تکون میدم

(Move your waist like a tropical girl)
مثله یه دختر جذاب کمرت رو تکون بده

(Like a tropical girl)
مثله یه دختر جذاب

20+
کامنت ها
+ +