موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو جدید Still Look pretty از Daya با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6911 | ارسال توسط: اکتبر 21, 2016
موزیک ویدیو جدید Still Look pretty از Daya با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Daya – Still Look Pretty

Could dress up To get love
میشه شیکپوش باشی، تا عشقو بدست بیاری

But guess what?
اما حدس بزن چی

I’m never gonna be that girl
من هرگز اون دختر نخواهم بود

Who’s living in a Barbie world
که در دنیای باربی زندگی میکنه

Could wake up In make up,And play dumb
میشه از خواب بیدار شی وقتی آرایش کرده ای و بی صدا بازی کنی

Pretending that I need a boy
تظاهر کنی که یه دوست پسر میخوای

Who’s gonna treat me like a toy
که مثل یه اسباب بازی باهام رفتار کنه

I know the other girlies wanna wear expensive things Like diamond rings
میدونم بقیه دخترها دوست دارن بپوشن چیزای گران قیمت و حلقه های الماس

But I don’t wanna be the puppet that
اما من نمیخوام عروسک خیمه شب بازی باشم که

you’re playing on a string
تو باهاش بازی میکنی با نخ

This queen don’t need a king
این ملکه نیاز به شاه نداره

Oh, I don’t know what you’ve been told
اه نمیدونم چی گفته بودی

But this gal right here’s gonna rule the world
اما این دختر، درست اینجا میخواد دنیا رو کنترل کنه

Yeah, that is where I’m gonna be
اره، اونجاست که من میخوام باشم

because I wanna be
چون من میخوام باشم

No, I don’t wanna sit still, look pretty
نه، من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا باشم

You get off on your 9 to 5

Dream of picket fences and trophy wives
رویای نرده های چوبی و زنهای جایزه ای

But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
اما نه، من هرگز اونجور نخواهم بود چون من نمیخواهم

No, I don’t wanna sit still look pretty
چون من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Mr. Right could be nice for one night
اقای درست میتونه خوب باشه، واسه یه شب

But then he wanna take control
اما بعد اون میخواد بدست بگیره اختیار رو

And I would rather fly solo
و من ترجیح میدم تنهایی پرواز کنم

That Snow White She did right In her life
اون سفید برفی، اون کار درستو تو زندگیش انجام داد

Had 7 men to do the chores
وادار کرد 7تا مرد رو که کارها رو انجام بدن

Cause that’s not what a lady’s for
چون یه زن واسه این کارها ساخته نشده

The only thing a boy’s gonna give a girl for free’s captivity
نها چیزی که یه پسر به یک دختر خواهد داد مجانی، اسارته

And I might love me some vanilla but I’m not that sugar sweet
اما من شاید یکم وانیل دوستم داشته باشه، اما من اون شیرینی شکری نیستم

Call me HBIC
به من بگیدHBIC

Oh, I don’t know what you’ve been told
اوه من نمیدونم تو چی گفته بودی

But this gal right here’s gonna rule the world
اما این دختر درست اینجا میخواد دنیا رو کنترل کنه

Yeah, that is where I’m gonna be, because I wanna be
اره، اونجاست که من میخوام باشم
چون من میخوام باشم

No, I don’t wanna sit still, look pretty
نه، من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا بنظر بیام

You get off on your 9 to 5

Dream of picket fences and trophy wives
رویای نرده های چوبی و زنهای جایزه ای

But no, I’m never gonna be, ’cause I don’t wanna be
اما نه، من هرگز اونجور نخواهم بود چون من نمیخواهم

No, I don’t wanna sit still look pretty
چون من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Sure, I’m a pretty girl Up in a pretty world
مطمئنا، من یه دختر زیبا توی یک دنیای زیبا هستم

But they say pretty hurts
And I don’t wanna sit still
اما اونها میگن قلبهای زیبا
و من نمیخوام ساکن بمونم

I’m a pretty girl Up in a pretty world
من یه دختر زیبا در یک دنیای زیبا هستم

But no, I won’t sit still, look pretty
اما نه، من نخواهم نشست تا زیبا به نظر بیام

Sure, I’m a pretty girl Up in a pretty world
مطمئنا، من یه دختر زیبا توی یک دنیای زیبا هستم

But they say pretty hurts
And I don’t wanna sit still
اما اونها میگن قلبهای زیبا
و من نمیخوام ساکن بمونم(میخوام پیشرفت کنم)

I’m a pretty girl Up in a pretty world
من یه دختر زیبا در یک دنیای زیبا هستم

But no, I won’t sit still, look pretty
اما نه، من نخواهم نشست تا زیبا به نظر بیام

Oh, I don’t know what you’ve been told
اه نمیدونم چی گفته بودی

But this gal right here’s gonna rule the world
اما این دختر، درست اینجا میخواد دنیا رو کنترل کنه

Yeah, that is where I’m gonna be because I wanna be
اره، اونجاست که من میخوام باشم
چون من میخوام باشم

No, I don’t wanna sit still, look pretty
نه، من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا بنظر برسم

You get off on your 9 to 5

Dream of picket fences and trophy wives
رویای نرده های چوبی و زنهای جایزه ای

But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
اما نه، من هرگز اونجور نخواهم بود چون من نمیخواهم

No, I don’t wanna sit still look pretty
چون من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Oh, I don’t know what you’ve been told
اه نمیدونم چی گفته بودی

But this gal right here’s gonna rule the world
اما این دختر، درست اینجا میخواد دنیا رو کنترل کنه

Yeah, that is where I’m gonna be because I wanna be
اره، اونجاست که من میخوام باشم چون من میخوام باشم

No, I don’t wanna sit still, look pretty
نه، من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا بنظر بیام

You get off on your 9 to 5

Dream of picket fences and trophy wives
رویای نرده های چوبی و زنهای جایزه ای

But no, I’m never gonna be ’cause I don’t wanna be
اما نه، من هرگز اونجور نخواهم بود چون من نمیخواهم

No, I don’t wanna sit still, look pretty
چون من نمیخوام ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Sit still, look pretty
ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Sit still, look pretty
ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Sit still, look pretty
ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

Sit still, look pretty
ساکن بشینم، زیبا به نظر بیام

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️