موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Skin از Rag’n’Bone Man با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6882 | ارسال توسط: ژوئن 3, 2017
موزیک ویدیو Skin از Rag’n’Bone Man با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Rag’n’Bone Man – Skin

When I heard that sound
وقتی اون صدارو شنیدم

When the walls came down
وقتی دیوارها فرو ریختن

I was thinking about you
به تو داشتم فکر میکردم

About you
به تو

When my skin grows old
وقتی پیر شدم و صورتم چروک شد

When my breath runs cold
وقتی نفسم سرد شد

I’ll be thinking about you
من به تو فکر خواهم کرد

About you
به تو

Seconds from my heart
ثانیه ها از درون قلبم

A bullet from the dark
یک گلوله از تاریکی

Helpless, I surrender
درمانده ، من تسلیم شدم

Shackled by your love
به عشق تو وابسته شدم

Holding me like this
مانند این نگهم دار

With poison on your lips
با سم روی لب هایت

Only when it’s over
فقط وقتی که این تموم شد

The silence hits so hard
سکوت ضربه سختی وارد میکنه

‘Cause it was almost love, it
was almost love
چون اون تقریبا عشق بود

It was almost love, it was almost love
اون تقریبا عشق بود

When I heard that sound
وقتی اون صدارو شنیدم

When the walls came down
وقتی دیوارها فرو ریختن

I was thinking about you
به تو داشتم فکر میکردم

About you
به تو

When my skin grows old
وقتی پیر شدم و صورتم چروک شد

When my breath runs cold
وقتی نفسم سرد شد

I’ll be thinking about you
من به تو فکر خواهم کرد

About you
به تو

When I run out of air to breathe
وقتی نفسم تمام شد (وقتی که مردم)

It’s your ghost I see
روح تورو میبینم

I’ll be thinking about you, about you
من به تو فکر خواهم کرد

It was almost love, it was almost…
اون تقریبا عشق بود

We bleed ourselves in vain
همدیگه رو بیهوده خونی میکنیم

How tragic is this game?
چه بازی غم انگیزی هستش؟؟

Turn around, I’m holding on to someone
برگرد، من من به کسی تکیه کردم

But the love is gone
اما عشق رفته

Carrying the load, with wings
that feel like stone
اون بار رو با بال هایی که احساس سنگ میدهند حمل میکنه

Knowing that we nearly fell so far now
میدونه که خیلی از هم دور افتادیم

It’s hard to tell
گفتنش سخته

Yeah we came so close, it was
almost love
آره ، ما به هم خیلی نزدیک شدیم ، تقریبا عشق بود

It was almost love, it was almost love
اون تقریبا عشق بود

When I heard that sound
وقتی اون صدارو شنیدم

When the walls came down
وقتی دیوارها فرو ریختن

I was thinking about you
به تو داشتم فکر میکردم

About you
به تو

When my skin grows old
وقتی پیر شدم و صورتم چروک شد

When my breath runs cold
وقتی نفسم سرد شد

I’ll be thinking about you
من به تو فکر خواهم کرد

About you
به تو

When I run out of air to breathe
وقتی نفسم تمام شد (وقتی که مردم)

It’s your ghost I see
روح تورو میبینم

I’ll be thinking about you, about you
من به تو فکر خواهم کرد

I reached out for your hand
من برای دستان تو آمدم

When the walls were caving in
وقتی که دیوارها داشتن فرو میریختن

But I see you on the other side
اما من تو رو در سمت دیگر دیدم

We can try all over again
میتونیم باز هم تلاش کنیم

When I heard that sound
وقتی اون صدارو شنیدم

When the walls came down
وقتی دیوارها فرو ریختن

I was thinking about you
به تو داشتم فکر میکردم

About you
به تو

When my skin grows old
وقتی پیر شدم و صورتم چروک شد

When my breath runs cold
وقتی نفسم سرد شد

I’ll be thinking about you
من به تو فکر خواهم کرد

About you
به تو

When I run out of air to breathe
وقتی نفسم تمام شد (وقتی که مردم)

It’s your ghost I see
روح تورو میبینم

I’ll be thinking about you, about you
من به تو فکر خواهم کرد

‘Cause it was almost love, it
was almost love
چون اون تقریبا عشق بود

It was almost love, it was almost love
اون تقریبا عشق بود

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️