موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Let Me Hear You Scream از Ozzy Osbourne با زیر نویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4713 | ارسال توسط: می 11, 2017
موزیک ویدیو Let Me Hear You Scream از Ozzy Osbourne با زیر نویس فارسی و انگلیسی

Ozzy Osbourne – Let Me Hear You Scream

Let me hear you scream
بذار صدای فریادت رو بشنوم

I’m black and bruised, beat
up, but still I take the blows
من سیاه و کبودم، ضرب و شتم، اما هنوزم ضربات رو میگیرم و لمس میکنم

‘Cause all I need is blood and
sweat and skin and bones
چون تمام چیزی که نیاز دارم خون و عرق و پوست و استخونه!

I’ll take this rage
من این خشم رو میگیرم و لمس میکنم

Rattle your cage
قفست رو میلرزونم تا صدای لرزیدنش بیاد

Nobody said it’s easy
هیچکس نگفته این آسون بوده

It’s do or die
انجام دادنه یا مردنه

Only the strong survive
فقط قوی باقی میمونه

Get ready for the last stand
آماده شو برای آخرین ایستادگی

Get ready, I’m your hangman
آماده شو، من دژخیم توام

Let me hear you scream like you want it
بذار صدای فریادت رو بشنوم همونطور که تو میخوای

Let me hear you yell like you mean it
بذار بشنوم که تو داد میزنی همونطور که منظورته

If you’re gonna go down
اگر خواستی فروکش کنی

Go loud
رسا باش

Go loud
رسا باش

Go strong
قوی باش

Go proud
مغرور باش

Go on
ادامه بده

Go hard or go home
سخت برو یا برو خونه

Let me hear you-
بذار بشنوم..

(Let me hear you-)
بذار بشنوم..

Let me hear you-
بذار بشنوم..

Let me hear you scream
بذار فریادت رو بشنوم

I’ll pull you up and push you
right back in your place!
من تورو میکشم بالا و سر جایی که بودی پس میزنمت

I’ll take you down and wipe
that smile right off your face
من تورو به پایین میکشم و اون لبخند رو از صورتت پاک میکنم

I’ll watch you break
من شکستنت رو میبینم

Your mine to take
تو مال منی برای گرفتن

Don’t blink; you just might miss it
پلک نزن، ممکنه از دستش بدی

It’s all or nothing
همه چیز یا هیچ چیز

Nowhere left to run
هیچ جایی نمونده برای فرار کردن

Are you ready for the last fight
آماده ای برای آخرین مبارزه!

Get ready with the war cry
آماده باش برای فریاد نبرد

Let me hear you scream like you want it
بذار صدای فریادت رو بشنوم همونطور که تو میخوای

Let me hear you yell like you mean it
بذار بشنوم که تو داد میزنی همونطور که منظورته

If you’re gonna go down
اگر خواستی فروکش کنی

Go loud
رسا باش

Go strong
قوی باش

Go proud
مغرور باش

Go on
ادامه بده

Go hard or go home
سخت برو یا برو خونه

Let me hear you-
بذار بشنوم..

(Let me hear you-)
بذار بشنوم..

Let me hear you-
بذار بشنوم..

(Let me hear you-)
بذار بشنوم..

Let me hear you scream
بذار صدای فریادت رو بشنوم

Let me hear you scream like you want it
بذار صدای فریادت رو بشنوم همونطور که تو میخوای

Let me hear you yell like you mean it
بذار بشنوم که تو داد میزنی همونطور که منظورته

If you’re gonna go down
اگر خواستی فروکش کنی

Go loud
رسا باش

Go strong
قوی باش

Go proud
مغرور باش

Go on
ادامه بده

Go hard or go home
سخت برو یا برو خونه

Let me hear you scream like you want it
بذار صدای فریادت رو بشنوم همونطور که تو میخوای

Let me hear you yell like you mean it
بذار بشنوم که تو داد میزنی همونطور که منظورته

If you’re gonna go down
اگر خواستی فروکش کنی

Go loud
رسا باش

Go strong
قوی باش

Go proud
مغرور باش

Go on
ادامه بده

Go hard or go home
سخت برو یا برو خونه

Let me hear you-
بذار بشنوم..

(Let me hear you-)
بذار بشنوم..

Let me hear you-
بذار بشنوم..

(Let me hear you-)
بذار بشنوم..

Let me hear you scream
بذار صدای فریادت رو بشنوم

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️