موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو my future از Billie Eilish با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2929 | ارسال توسط: آگوست 2, 2020
موزیک ویدیو my future از Billie Eilish با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو my future از Billie Eilish با زیرنویس فارسی و انگلیسی


⚠️این آهنگ بازتابی از گذشته و آینده بیلیه که چطور از آهنگ های غمگین داره به سمت آهنگ های شادتر و خوش بینانه تر حرکت میکنه


Billie Eilish – my future

I can’t seem to focus
به نظرم نمیتونم تمرکز کنم

And you don’t seem to notice I’m not here
و تو هم بنظرم توجه نمیکنی که من اینجام

I’m just a mirror
من فقط یه آینه ام (آینه ها خوبی و بدی هر فرد رو نشون میدن)

You check your complexion
تو چهرتو چک میکنی

To find your reflection’s all alone
تا همه واکنش هاتو تنهایی کشف کنی

I had to go
من باید میرفتم

Can’t you hear me?
نمیتونی صدامو بشنوی؟

I’m not comin’ home
من خونه نمیام

Do you understand?
میفهمی؟

I’ve changed my plans
من نقشه هامو عوض کردم

‘Cause I, I’m in love
چون من عاشقم

With my future
عاشق آیندمم

Can’t wait to meet her
نمیتونم صبر کنم تا اون دختر رو ملاقات کنم

And I (I), I’m in love
و من (من)، من عاشقم

But not with anybody else
اما نه عاشق هرکس دیگه ای

Just wanna get to know myself
فقط میخوام خودم خودمو بشناسم

I know supposedly I’m lonely now (Lonely now)
میدونم که ظاهرا من الان تنها ام (الان تنهام)

Know I’m supposed to be unhappy
میدونم قرار بود که خوشحال نباشم

Without someone (Someone)
بدون کسی (بدون کسی)

But aren’t I someone? (Aren’t I someone? Yeah)
اما خودم کسی نیستم؟ (خودم کسی نیستم؟ آره)
{منظورش اینه که هرکسی با یه نفر دیگه در کنارش خوشحال میشه اما این میگه من میتونم خودم خودمو خوشحال کنم)

I’d (I’d) like to be your answer (Be your answer)
من (من) خوشحال میشم که جوابگوت باشم (جوابگوت باشم)
(اینجا گفته بود دوست دارم جوابت باشم اما معنی نمیداد)

‘Cause you’re so handsome (You’re so handsome)
چون تو خیلی خوشتیپی (تو خیلی خوشتیپی)

But I know better
اما من بهتر میدونم

Than to drive you home
که تورو برسونم خونت (منظورش اینه که بنشونمت سر جات)

‘Cause you’d invite me in
چون تو دوباره منو دعوتم کردی تو خونت

And I’d be yours again
و منم دوباره مال تو خواهم بود

But I (I), I’m in love (Love, love, love, love)
اما من (من)، من عاشقم (عاشقم، عاشقم، عاشقم، عاشقم)

With my future
عاشق آیندمم

And you don’t know her
و تو اون دختر رو نمیشناسی
(فکر کنم منظورش از اون دختر، خودش در آیندش باشه)

And I, I’m in love (Love, love)
و من عاشقم (عاشقم، عاشقم)

But not with anybody here
اما نه با هر کسی که اینجاست

I’ll see you in a couple years
بعد یکی دوسال میبینمت


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️