موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو You Sang To Me از Marc Anthony با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4382 | ارسال توسط: مارس 19, 2018
موزیک ویدیو You Sang To Me از Marc Anthony با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Marc Anthony – You Sang To Me

I just wanted you to comfort me
من فقط ازت میخواستم که بهم آسایش و آرامش بدی

When I called you late last night you see
وقتی اون شب دیروقت بهت زنگ زدم فهمیدی که

I was feeling’ into love
احساس عاشق بودن میکردم

Oh yes, I was crashing’ into love
اوه آره من داشتم با عشق تصادف میکردم

Oh of all the words you sang to me
اوه از بین همه ی کلماتی که تو واسم خوندی

About life, the truth and being’ free yea
درباره ی زندگی, حقیقت و آزاد بودن

You sang to me, oh how you sang to me
تو واسم خوندی اوه چطور واسم خوندی

Girl I live off how you make me feel
دختر من از اون احساساتی که تو بهم میدی تغذیه میکنم و زندگیمو ادامه میدم

So I question all this being’ really
پس من همه ی این بودن رو واقعا زیر سوال میبرم

Cause I’m not afraid to love
چون من نمیترسم که عاشق باشم

For the first time I’m not afraid of love
برای اولین بار من از عشق نمیترسم

Oh, this day seems made for you and me
اوه این روز ظاهرا برای تو و من ساخته شده

And you showed me what life needs to be
و تو به من نشون دادی که زندگی نیاز داره که چی باشه

Yea you sang to me, oh you sang to me
آره تو واسم خوندی, اوه تو واسم خوندی

All the while you were in front of me I never realized
تمام اون مدتی که رو به روم بودی من هیچوقت نفهمیدم

I jus’ can’t believe I didn’t see it in your eyes
نمیتونم باور کنم که توی چشمات ندیدمش

I didn’t see it, I can’t believe it
ندیدمش, نمیتونم باور کنم

Oh but I feel it
اوه اما حسش میکنم

When you sing to me
وقتی که واسم میخونی

How I long to hear you sing beneath the clear blue skies
چقدر مشتاقم که خوندنت رو بشنوم زیر آسمون های آبی صاف

And I promise you this time I’ll see it in your eyes
و بهت قول میدم که امروز توی چشمهات میبینمش

I didn’t see it, I can’t believe it
ندیدمش, نمیتونم باور کنم

Oh but I feel it
اوه اما حسش میکنم

When you sing to me
وقتی که واسم میخونی

Just to think you live inside of me
همین که فکر میکنم که تو درون من زندگی میکنی

I had no idea how this could be
هیچ ایده ای ندارم که چطور میتونه باشه

Now I’m crazy for your love
حالا من دیوونه ی عشقتم

Can’t believe I’m crazy for your love
نمیتونم باور کنم که دیوونه ی عشقتم

The words you said you sang to me
حرفایی که گفتی واسم خوندی

And you showed me where I wanna be
و بهم نشون دادی که کجا میخوام باشم

Yea you sang to me, oh you sang to me
آره تو واسم خوندی, اوه تو واسم خوندی

All the while you were in front of me I never realized
تمام اون مدتی که رو به روم بودی من هیچوقت نفهمیدم

I jus’ can’t believe I didn’t see it in your eyes
نمیتونم باور کنم که توی چشمات ندیدمش

I didn’t see it, I can’t believe it
ندیدمش, نمیتونم باور کنم

Oh but I feel it
اوه اما حسش میکنم

When you sing to me
وقتی که واسم میخونی

How I long to hear you sing beneath the clear blue skies
چقدر مشتاقم که خوندنت رو بشنوم زیر آسمون های آبی صاف

And I promise you this time I’ll see it in your eyes
و بهت قول میدم که امروز توی چشمهات میبینمش

I didn’t see it, I can’t believe it
ندیدمش, نمیتونم باور کنم

Oh but I feel it
اوه اما حسش میکنم

When you sing to me
وقتی که واسم میخونی

All the while you were in front of me I never realized
تمام اون مدتی که رو به روم بودی من هیچوقت نفهمیدم

I jus’ can’t believe I didn’t see it in your eyes
نمیتونم باور کنم که توی چشمات ندیدمش

I didn’t see it, I can’t believe it
ندیدمش, نمیتونم باور کنم

Oh but I feel it
اوه اما حسش میکنم

When you sing to me
وقتی که واسم میخونی

How I long to hear you sing beneath the clear blue skies
چقدر مشتاقم که خوندنت رو بشنوم زیر آسمون های آبی صاف

And I promise you this time I’ll see it in your eyes
و بهت قول میدم که امروز توی چشمهات میبینمش

I didn’t see it, I can’t believe it
ندیدمش, نمیتونم باور کنم

Oh but I feel it
اوه اما حسش میکنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها