موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو You Deserve Better از James Arthur با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2777 | ارسال توسط: دسامبر 10, 2018
موزیک ویدیو You Deserve Better از James Arthur با زیرنویس فارسی و انگلیسی

James Arthur – You Deserve Better

 

I am just not sure My heart is working
مطمئن نیستم که قلبم می زنه یا نه

And yours is beating double time
و تپش قلب تو هم دو برابر شده(وسط بوس و…هستن)

Deep down you know I ain′t
even worth it
توی عمق وجودت می دونی که لیاقت اینو ندارم

Is not enough baby‚ all
I do is make you cry
می دونی که کافی نیستم …چون همش گریه اتو در میارم

Like owoah‚ owoah oh
اینجوری:…اوه اوه(مثلا تقلید صدای گریه است)

I know‚ I do this every time
می دونم که همش همین کارو می کنم

Like owoah‚ I know
با صدای اوه گریه می کنی…می دونم که

That I just got to say
what′s on my mind
باید بگم که چی تو فکرمه:ِ

You deserve better‚ better‚
better than me
تو لیاقت خیلی بیشتر از منو داری

Might be what you want‚ but
I am not what you need
شاید کسی باشم که میخوای ولی کسی نیستم که بهش نیاز داری

You are better‚ better than
you even realize
تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنی خوبی

You deserve better‚ better‚
better than me
تو لیاقت خیلی بیشتر از منو داری

Might be what you want‚
but I want you to see
شاید کسی باشم که میخوای اما دلم میخواد

You are better off without
me in your life
تو رو در حالی که بدون من توی زندگیت خوشبخت تری ببینم

And I hope you find somebody else
و امیدوارم که یکی رو پیدا کنی

That will love you like nobody else
که تو رو از همه بیشتر دوس داشته باشه

And I hope he gives you something real
و امیدوارم که یه رابطه ی واقعی رو باهاش داشته باشی

Oh‚ I love you still
اوه…اما من هنوزم عاشقتم

But you deserve better‚ better‚
better‚ better
اما تو لیاقتت بیییییشتره

Give up on me ′cause baby‚
I am hopeless
از دوست داشتنم دست بکش چون من دیگه امیدی ندارم

The more it hurts the more you try
هرچی بیشترم تلاش کنی درد و رنج بیشتری متحمل میشی

You know I loved‚ I just
never showed it
می دونی که دوست داشتم ولی فقط عشقمو بهت نشون ندادم

It will be too late when You
are with some other guy
در هر حال وقتی داری اینو میشنوی خیلی دیره چون با یه نفر دیگه ای

Like owoah‚ owoah oh
اوه اوه

I know‚ I do this every time
می دونم که همش همین کارو می کنم

Like owoah‚ I know
اوه …می دونم که

That I just got to say
what′s on my mind
باید بگم که چی تو فکرمه:ِ

You deserve better‚ better‚
better than me
تو لیاقت خیلی بیشتر از منو داری

Might be what you want‚ but
I am not what you need
شاید کسی باشم که میخوای ولی کسی نیستم که بهش نیاز داری

You are better‚ better than
you even realize
تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنی خوبی

You deserve better‚ better‚
better than me
تو لیاقت خیلی بیشتر از منو داری

Might be what you want‚
but I want you to see
شاید کسی باشم که میخوای اما دلم میخواد

You are better off without
me in your life
تو رو در حالی که بدون من توی زندگیت خوشبخت تری ببینم

And I hope you find somebody else
و امیدوارم که یکی رو پیدا کنی

That will love you like nobody else
که تو رو از همه بیشتر دوس داشته باشه

And I hope he gives you something real
و امیدوارم که یه رابطه ی واقعی رو باهاش داشته باشی

Oh‚ I love you still
اوه… من هنوزم عاشقتم

But you deserve better‚ better‚
better‚ better
اما تو لیاقتت بیییییشتره

Might be what you want‚ but
not what you need‚ baby
شاید کسی باشم که میخوای ولی کسی نیستم که بهش نیاز داری

Oh yeah
اوه آره

You deserve better‚ better‚
better than me
تو لیاقتت بیییییشتره

Might be what you want‚ but
I am not what you need
شاید کسی باشم که میخوای ولی کسی نیستم که بهش نیاز داری

You are better‚ better than
you even realize
تو خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنی خوبی

You deserve better‚ better‚
better than me
تو لیاقت خیلی بیشتر از منو داری

Might be what you want‚
but I want you to see
شاید کسی باشم که میخوای اما دلم میخواد

You are better off without
me in your life
تو رو در حالی که بدون من توی زندگیت خوشبخت تری ببینم

And I hope you find somebody else
و امیدوارم که یکی رو پیدا کنی

That will love you like nobody else
که تو رو از همه بیشتر دوس داشته باشه

And I hope he gives you something real
و امیدوارم که یه رابطه ی واقعی رو باهاش داشته باشی

Oh‚ I love you still
اوه… من هنوزم عاشقتم

But you deserve better‚ better‚
better‚ better
اما تو لیاقتت بیییییشتره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • قشنگ بود

    • Saeed Avril

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️