موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Who do you love از The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2431 | ارسال توسط: اکتبر 16, 2019
موزیک ویدیو Who do you love از The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer – Who do you love

Found cigarettes in your Fendi coat
تو کت برند “فندی” سیگار پیدا کردم

Even though you don′t even smoke
با اینکه اصلا سیگاری نیستم

Always changin′ your access codes
همیشه کد دسترسیت رو عوض میکنی

Yeah‚ I can tell you no one knew
مطمئنم هیچ کس نمیدونست

Yeah‚ You have been actin′
so conspicuous
تو خیلی خودنمایانه(ضایع) رفتار میکردی

You flip it on me‚ say
I think too much
تو منو میپیچونی و میگی که من زیادی فکر میکنم

You are movin′ different
when we makin′ love
وقتی عشق بازی میکنیم، تو ساز خودتو میزنی

Baby‚ tell me‚ tell me
عزیزم بهم بگو

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know the truth
میخوام حقیقت رو بدونم

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I know It is someone new
میدونم آدم جدیدی تو زندگیته

You ain′t gotta make it easy‚
where you been sleepin′?
قرار نیست اوضاع رو راحت کنی
بگو کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin′ me up
at night‚ just admit it
این لعنتی خوابو تمام شب از چشمام میگیره
فقط اعتراف کن

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know‚ I wanna know who
میخوام بدونم کیه؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love‚ love
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love‚ love
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know‚ I wanna know who
میخوام بدونم کیه؟

Well‚ keep switchin′ your alibi
همش بهانه هاتو عوض میکنی

Or stutterin′ when you reply
یا وقتی جواب میدی به تته پته میوفتی

You can′t even look me in the eye
حتی نمیتونی توچشمام نگاه کنی

Oh‚ I can tell‚ I know You are lyin′
مطمئنم داری با یکی میخوابی

′Cause You have been actin′
so conspicuous
تو خیلی ضایع رفتار میکردی

You flip it on me‚ say
I think too much
تو منو میپیچونی و میگی که من زیادی فکر میکنم

We are movin′ different while
We are makin′ love
وقتی عشق بازی میکنیم، تو ساز خودتو میزنی

So‚ baby‚ tell me‚ tell me
عزیزم بهم بگو

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know the truth
میخوام حقیقت رو بدونم

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I know It is someone new
میدونم آدم جدیدی تو زندگیته

You ain′t gotta make it easy‚
where you been sleepin′?
قرار نیست اوضاع رو راحت کنی
بگو کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin′ me up
at night‚ just admit it
این لعنتی خوابو تمام شب از چشمام میگیره
فقط اعتراف کن

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know‚ I wanna know who
میخوام بدونم کیه؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love‚ love
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love‚ love
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know‚ I wanna know who
میخوام بدونم کیه؟

You been actin′ so conspicuous
تو خیلی ضایع رفتار میکردی

You flip it on me‚ say
I think too much
تو منو میپیچونی و میگی که من زیادی فکر میکنم

Movin′ different when we makin′ love
وقتی عشق بازی میکنیم، تو ساز خودتو میزنی

Baby‚ tell me‚ tell me
عزیزم بهم بگو

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know the truth
میخوام حقیقت رو بدونم

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I know It is someone new
میدونم آدم جدیدی تو زندگیته

You ain′t gotta make it easy‚
where you been sleepin′?
قرار نیست اوضاع رو راحت کنی
بگو کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin′ me up
at night‚ just admit it
این لعنتی خوابو تمام شب از چشمام میگیره
فقط اعتراف کن

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know‚ I wanna know who
میخوام بدونم کیه؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love‚ love
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you‚ love‚ love
الان عاشق کی هستی؟

Now‚ now‚ who do you‚ who
do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

You ain′t gotta make it easy‚
where you been sleepin′?
قرار نیست اوضاع رو راحت کنی
بگو کجا خوابیده بودی؟

This shit is keepin′ me up
at night‚ just admit it
این لعنتی خوابو تمام شب از چشمام میگیره
فقط اعتراف کن

Who do you love‚ do you love now?
الان عاشق کی هستی؟

I wanna know‚ I wanna know who
میخوام بدونم کیه؟

 

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️