موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو What Lovers Do از Maroon 5 ft. SZA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4897 | ارسال توسط: اکتبر 25, 2017
موزیک ویدیو What Lovers Do از Maroon 5 ft. SZA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Maroon 5 – What Lovers Do ft. SZA

Say say say, hey hey now baby
بگو،بگو،بگو،همين الان عزيزم

Oh mama, don’t play now baby
اوه ماما!،ديگه بازي کردن رو تموم کن

Say say say, hey hey now baby
بگو،بگو،بگو،همين الان عزيزم

Said let’s get one thing straight now baby
گفته بودم بيا يک چيز رو درست انجام بديم

Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not?
بگو که دوسم داري يا نه ،آره يا نه ،آره يا نه

I’ll bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
سر تو خونه زندگي ام رو شرط مي بندم،شانس ميارم يا نه ،آره يا نه ، آره يا نه

You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not?
بايد بهم بگي دوسم داري يا نه ، آره يا نه ،آره يا نه

Been wishin’ for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
تو رو آرزو مي کردم ،شانس ميارم (که ارزوم براورده شه ) يا نه ،آره يا نه ، آره يا نه

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم

Ooh, ooh
اوووووه

Tryna’ do what lovers do ooh
تلاش مي کنم کارهايي که عاشق ها انجام مي دن انجام بدم

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم

Ooh, ooh
اوووووه

Tryna’ do what lovers do ooh
تلاش مي کنم کارهايي که عاشق ها انجام مي دن انجام بدم

Say say say, hey hey now baby
بگو ،بگو،بگو همين الان عزيزم

You gonna make me hit you with that lay down, baby (oh)
داري مجبورم مي کني با اون بزنمت دراز بکش عزيزم

Ooh say say say, hey hey now baby
اوووه،بگو،بگو،بگو همين الان عزيزم

You know what I need, not the game now baby (oh, ohh)
مي دوني چي مي خوام ،و اون بازي کردن نيست

Tell me, tell me if you love me or not, love me or not, love me or not?
بگو، بگو دوسم داري يا نه،آره يا نه ، آره يا نه

I’ll bet the house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
سر تو خونه زندگيمو شرط مي بندم ،شانس ميارم يا نه،آره يا نه ، آره يا نه

You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not?
بياد بهم بگي دوسم داري يا نه،آره يا نه ، آره يا نه

Been wishin’ for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
تو رو آرزو مي کردم،شانس ميارم (که ارزوم براورده شه ) يا نه ،آره يا نه ، آره يا نه،

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم

Ooh, ooh
اوووووه

Tryna’ do what lovers do ooh
تلاش مي کنم کارهايي که عاشق ها انجام مي دن انجام بدم

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم

Ooh, ooh
اوووووه

Tryna’ do what lovers do ooh
تلاش مي کنم کارهايي که عاشق ها انجام مي دن انجام بدم

What lovers do (hmm na na na, hey yeah)
کارايي که عاشقا انجام ميدن

Aren’t we too grown for games?
براي بازي کردن خيلي بزرگ نشديم؟(منظورش بازي هاي عاشقانه است)

Aren’t we too grown to play around?
براي اين بازي ها خيلي بزرگ نشديم؟

Young enough to chase
اونقدر جوون هستيم که تعقيب کنيم(مثل جوونايي که عشقشونو تعقيب مي کنن)

But old enough to know better
ولي اونقدر بزرگ شديم که بيشتر بفهميم

Are we too grown for changin’?
اونقدر بزرگ شديم که نتونيم تغيير کنيم؟

Are we too grown to mess around?
اونقدر بزرگ شديم که نتونيم گند کاري کنيم؟

Ooh and I can’t wait forever baby
اوووه و من نمي تونم هميشه منتظرت بمونم عزيزم

Both of us should know better
جفتمون بايد بهتر بدونيم

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم

Ooh, ooh
اوووووه

Tryna’ do what lovers do ooh
تلاش مي کنم کارهايي که عاشق ها انجام مي دن انجام بدم

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم

Ooh, ooh
اوووووه

Tryna’ do what lovers do ooh
تلاش مي کنم کارهايي که عاشق ها انجام مي دن انجام بدم

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you(you, oh yeah)
اووووه ،آرزوي تو رو داشتم(تو ،اوه آره!)

Ooh, ooh
اووه

Tryna’ do what lovers do ooh (tryna’ do what lovers do, ooh)
تلاش مي کنم کاراي عاشقا رو انجام بدم(تلاش مي کنم کاراي عاشقا رو انجام بدم،اوووه)

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه تو رو آرزو مي کردم

(Been wishin’ for love) ooh, ooh
آرزوي تو رو داشتم)اوووه)

Tryna’ do what lovers do (do uhh, ooh)
تلاش مي کنم کاراي عاشقا رو انجام بدم(انجام بدم )

Ooh, ooh ooh ooh been wishin’ for you
اووووه،تو رو آرزو مي کردم

(Tryna’ do) ooh, ooh
تلاش مي کردم انجام بدم

Tryna’ do what lovers do (ooh)
تلاش مي کردم کاراي عاشقا رو انجام بدم(اووه)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️