موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو What He Wrote از Laura Marling با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 11741 | ارسال توسط: اکتبر 30, 2017
موزیک ویدیو What He Wrote از Laura Marling با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Laura Marling – What He Wrote

Forgive me, Hera, I cannot stay
منو ببخش هرا (الهه ی یونانی-نماد زایش و خانواده) ,نمیتونم بمونم

He cut out my tongue
اون زبون منو برید

There is nothing to say
هیچ چیز دیگه ای برای گفتن باقی نمونده

Love me, oh Lord
دوستم داشته باش اوه خداوندا (شاید هم عیسی مسیح)

He threw me away
اون منو دور انداخت

He laughed at my sins
اون به گناهان من خندید

In his arms I must stay
بین بازوان اون باید بمونم

He wrote
اون توی نامه نوشت

I am broke
من نابود و شکست خورده م

Please send for me
لطفا واسم نامه بفرست

But I am broken too
اما منم نابود و شکست خورده م

And spoken for
و ازدواج کردم (یا توی رابطه ی خیلی جدی ای هستم)

Do not tempt me
منو وسوسه نکن

Her skin is white
پوست اون سفیده

And I’m light as the sun
و من به روشنی خورشیدم

So holy light shines on the things you have done
پس نور مقدس به کارایی که کردی میتابه

So I asked him how he became this man
پس من ازش پرسیدم که چطور به این مردی که الان هست تبدیل شد

How did he learn to hold fruit in his hands?
چطور یاد گرفت که میوه رو بین دستاش نگه داره؟ (اشاره به داستان آدم و حوا)

And where is the lamb that gave you your name?
و اون گوسفندی که بهت اسمت رو داد کجاست؟

He had to leave though I begged him to stay
اون مجبور بود بره حتی با این که التماسش کردم که بمونه

Left me alone when I needed the light
منو تنها گذاشت زمانی که به نور نیاز داشتم

Fell to my knees and I wept for my life
به زانو افتادم و برای زندگیم زار زدم

If he had’ve stayed you might understand
اگر مونده بود شاید درک میکرد

If he had’ve stayed you never would have taken my hand
اگر اون مونده بود تو هیچوقت دست منو نمیگرفتی

He wrote
اون نوشت

Oh love, please send for me
اوه عشقم,لطفا برام نامه بفرست

But I am broken too
اما منم نابود و شکست خورده م

And spoken for
و ازدواج کردم

Do not tempt me
وسوسه م نکن

And where is the lamb that gave you your name?
و اون گوسفندی که بهت اسمت رو داد کجاست؟

He had to leave though I begged him to stay
اون مجبور بود بره حتی با این که التماسش کردم که بمونه

Begged him to stay in my cold wooden grip
التماسش کردم که توی آغوش چوبی سردم بمونه

Begged him to stay by the light of this ship
التماسش کردم که کنار نور این کشتی بمونه

Me fighting him, fighting like fighting dawn
من باهاش مبارزه کردم,جوری که انگار دارم با سپیده دم مبارزه میکنم (مقاومت در برابر بیدار شدن)

And the waves came and stole him and took him to war
و موج ها اومدن اونو دزدیدن و به جنگ بردنش

He wrote
اون نوشت

I am broke
من نابود و شکست خورده م

Please send for me
لطفا واسم نامه بفرست

But I am broken too
اما منم نابود و شکست خورده م

And spoken for
و ازدواج کردم (یا توی رابطه ی خیلی جدی ای هستم)

Do not tempt me
منو وسوسه نکن

Forgive me, Hera, I cannot stay
منو ببخش هرا (الهه ی یونانی-نماد زایش و خانواده) ,نمیتونم بمونم

He cut out my tongue
اون زبون منو برید

There is nothing to say
هیچ چیز دیگه ای برای گفتن باقی نمونده

Love me, oh Lord
دوستم داشته باش اوه خداوندا (شاید هم عیسی مسیح)

He threw me away
اون منو دور انداخت

He laughed at my sins
اون به گناهان من خندید

In his arms I must stay
بین بازوان اون باید بمونم

We write
اون نوشت

That’s alright
مشکلی نیست

I miss his smell
دلم برای عطرش تنگ شده

We speak when spoken to
هروقت یکیمون با اون یکی حرف بزنه با هم حرف میزنیم

And that suits us well
و اینجوری راحت تریم و واسمون بهتره

That suits us well
اینجوری راحت تریم و واسمون بهتره

That suits me well
اینجوری راحت ترم و واسم بهتره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️