موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Walks Like Rihanna از The Wanted با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5314 | ارسال توسط: دسامبر 14, 2017
موزیک ویدیو Walks Like Rihanna از The Wanted با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Wanted – Walks Like Rihanna

Have you seen that girl, have you seen her
تا حالا اون دختر رو ديدي ، تا حالا ديديش

She’s the freakiest thing, you gotta need her
اون چيز استثنايي ايه ، باید اون رو ببینیش

You do whatever it takes to get her by your side, woah
تو هر کاري انجام ميدي تا اونو کنار خودت داشته باشيش

It’s not the way she smiles, with her little laugh
راهي نيست که اون بخنده ، با اون خنده هاي کوچولوش

It’s not the way she looks in a photograph
راهي وجود نداره که اون به به دوربين نگاه کنه

But all the boys they crowd around
اما همه پسر ها دورو برش رو شلوغ کردن

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

Have you seen that girl, have you seen her
تا حالا اون دختر رو ديدي ، تا حالا ديديش

With the way she moves you wanna kiss her
اون طوری راه میره که (از تمام وجودت)دلت می خوای ببوسیش

She’ll be the girl of your dreams if you can close your eyes
اگه چشماتو درويش کني اون دختر روياهات خواهد شد

You can feel that beat when she’s in the room
تو مي توني ضربان قلبتو زماني که اون توی اتاقه احساس کني

You can feel your heart going boom boom
تو مي توني تپش تند،تند قلبتو زماني که داره مي زنه حس کني

And all the boys they crowd around
و همه پسر ها دورو برش رو شلوغ کردن

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

Our hearts go boom boom boom boom
قلبمون مي زنه بوم بوم بوم بوم

Our hearts go boom boom boom boom
قلبمون مي زنه بوم بوم بوم بوم

Our hearts go boom boom boom boom
قلبمون مي زنه بوم بوم بوم بوم

Our hearts go boom boom boom boom
قلبمون مي زنه بوم بوم بوم بوم

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She can’t sing, she can’t dance but who cares
اون نمي تونه آهنگ بخوانه ، اون نمي تونه برقصه ، اما کي اهميت ميده

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

She walks like rihanna
اون مثل ريحانا راه ميره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️