موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو up and up از Coldplay با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6208 | ارسال توسط: آگوست 5, 2017
موزیک ویدیو up and up از Coldplay با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Coldplay – up and up

Fixing up a car to drive in it again.
تعمير يه ماشين براي دوباره روندنش

Searching for the water hoping for the rain, up and up…
گشتن به دنبال آب به اميد باران ،بالا و بالا
(صعود به سمت بالا و پرواز هم معني ميده)

Up and up…
بالا و بالا

Down upon the canvas, working meal to meal.
پايين اومدن بر روي بوم نقاشي کار کردن بين دو وعده غذا

Waiting for a chance to pick your orange field, up and up…
منتظر موندن براي به دست اوردن شانس و چيدن پرتغال از مزرعه خودت ،بالا و بالا

Up and up…
بالا و بالا

See a pearl form, a diamond in the rough.
ديدن يه مرواريد (ديدن) يه الماس در سختي

See a bird soaring high above the flood it’s in your blood…
ديدن پرواز بلند يه پرنده بالاي سرت، رود توي خوونته
(طوفان و سيل هم معني ميده flood)

It’s in your blood…
تويه خوونته

Underneath the storm an umbrella is saying…
زير طوفان يه چتر ميگه

sitting with the poison takes away the pain up and up…
نشستن با زهر درد رو ازت ميگيره، بالا و بالا

Up and up…
بالا و بالا

It’s saying…
ميگه

We’re going to get it get it together right now…
ما قراره بگيريمش (به دست بياريمش) با همديگه همين الان

going to get it get it together somehow.
به دست مياريمش با هم ديگه يه جوري

Going to get it get it together and flower…
به دست مياريمش با هم و روندشو طي ميکنيم

Oh oh oh oh oh oh…

We’re going to get it get it together I know….
به دست مياريمش با هم، ميدونم

going to get it get it together and flow.
به دست مياريمش با هم روندشو طي ميکنيم

Going to get it get it together and go…
به دست مياريمش با هم و ميريم

Up and up and up…
بالا و بالا و بالا

Lying in the gutter, aiming for the moon…
خوابيدن توي جوب آب ماه رو هدف گرفتن

trying to empty out the ocean with a spoon up and up…
سعي به خالي کردن اقيانوس با قاشق

Up and up.
بالا وبالا

See the forest there in every seed.
ديدن جنگل در هر بذر و دانه

Angels in the marble waiting to be freed just need love…
فرشته ها توي تيله ها منتظرن تا آزاد بشن فقط عشق لازمه

Just need love…
فقط عشق نياز داريم

When the going is rough saying…
وقتي که (از) رفتن(گفتن) , يه حرف سخته

We’re going to get it get it together right now…
ما قراره بگيريمش (به دست بياريمش) با همديگه همين الان

Going to get it get it together somehow…
به دست مياريمش با هم ديگه يه جوري

Going to get it get it together and flower…
به دست مياريمش با هم و روندشو طي ميکنيم

Oh oh oh oh oh oh…

We’re going to get it get it together I know.
باهم بدستش مياريم،ميدونم

Going to get it get it together and flow.
به دست مياريمش با هم روندشو طي ميکنيم

Going to get it get it together and go…
به دست مياريمش با هم و ميريم(ادامه ميديم)

You can say what is, or fight for it…
تو ميتوني بگي اين چيه , يا اين که براش بجنگي
(فقط حرفشو بزني يا عمل کني)

close your mind or take a risk.
ديگه فکر نکني يا ريسک کني

You can say it’s mine and clench your fist…
تو ميتوني بگي اين مال منه و مشتتو گره کني

or see each sunrise as a gift
يا هر طلوع رو به چشم يک هديه ميبيني

We’re going to get it get it together right now.
ما قراره بگيريمش (به دست بياريمش) با همديگه همين الان

Going to get it get it together somehow.
به دست مياريمش با هم ديگه يه جوري

Going to get it get it together and flower…
به دست مياريمش با هم و روندشو طي ميکنيم

Oh oh oh oh oh oh…

We’re going to get it get it together I know…
به دست مياريمش با هم ، ميدونم

going to get it get it together and flow.
به دست مياريمش با هم روندشو طي ميکنيم

Going to get it get it together and go…
به دست مياريمش با هم و ميريم

Oh yeah…
آره

Up and up and up…
بالا و بالا و بالا

We’re going to get it get it together right now…
به دست مياريمش با هم و ميريم

Going to get it get it together somehow.
به دست مياريمش با هم ديگه يه جوري

Going to get it get it together and flower…
به دست مياريمش با هم و روندشو طي ميکنيم

Oh oh oh oh oh oh…

We’re going to get it get it together I know…
به دست مياريمش با هم ،ميدونم

going to get it get it together and flow.
به دست مياريمش با هم روندشو طي ميکنيم

Going to get it get it together and go…
به دست مياريمش با هم و ميريم

Up and up and up…
بالا و بالا وبالا

Fixing up a car to drive in it again…
تعمير يه ماشين براي سواري دوباره

When you’re in pain when you think you’ve had enough
وقتي که فکر ميکني داري درد ميکشي

Don’t ever give up…
هيچ وقت تسليم نشو

0/5 (0 نظر)
کامنت ها