موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Dead Inside از Muse با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4663 | ارسال توسط: اکتبر 17, 2016
موزیک ویدیو Dead Inside از Muse با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Muse – Dead Inside

Dead Inside
از درون مرده

Revere a million prayers
به يک ميليون دعايي که کردم احترام بگذار

And draw me into your holiness
و مرا به درون قداست خود بکش

But there’s nothing there
اما هيچ چيزي آنجا نيست ( در وجود کسي که دوستش دارد)

Light only shines from those who share
نور فقط از وجود کساني مي تابد که چيزي براي دادن داشته باشند

Unleash a million drones
هزاران پهباد را رها مي کني

And confine me then erase me babe
تا مرا محدود و سپس نابودم کني، عزيزم

Do you have no soul?
هيچ روحي نداري؟

It’s like I died long ago
مثل اينکه مدتها پيش مرده

Your lips feel warm to the touch
لبانت را وقتي لمس مي کنم گرم هستند

You can bring me back to life
تو مي تواني مرا به زندگي برگرداني

On the outside you’re ablaze and alive
از بيرون ( در ظاهر )، درخشان و زنده اي

But you’re dead inside
اما از درون مرده اي

You’re free to touch the sky
تو آزادي که آسمان را لمس کني

Whilst I am crushed and pulverised
در حالي که من خرد و نابود شده ام

Because you need control
چون تو دنبال کنترل ( کنترل ديگران ) هستي

Now I’m the one who’s letting go
و حالا اين منم که اجازه کنترلم را به تو داده ام

You like to give an inch
تو هيچ چيزي نمي دهي (خيلي کم در حد يک اينچ )

Whilst I am giving infinty
در حالي که من بي نهايت در اختيارت هستم

But now I’ve got nothing left
اما حالا چيزي برايم باقي نمانده

You have no cares and I’m bereft
تو هيچ اهميتي نمي دهي و من محروم مانده ام

Your skin feels warm to caress
پوستت را وقتي نوازش مي کنم گرم است

I see magic in your eyes
در چشمانت جادو مي بينيم ( چشمانت جادويي است )

On the outside you’re ablaze and alive
از بيرون ( در ظاهر )، درخشان و زنده اي

But you’re dead inside
اما از درون مرده اي

Feel me now
مرا حس کن

Hold me please
لطفا در آغوشت بگير

I need you to see who I am
مي خواهم ببيني که من واقعا چه کسي هستم

Open up to me
خودت را به روي من باز کن

Stop hiding from me
از پنهان شدن دست بردار

It’s hurting me
اين مرا آزار مي دهد، عزيزم

Only you can stop the pain
فقط تويي که مي تواني جلوي اين درد را بگيري

Don’t leave me out in the cold
مرا در اين سرما رها نکن

Don’t leave me out to die
رهايم نکن تا بميرم

I gave you everything
همه چيزم را داده ام

I can’t give you any more
بيشتر از اين چيزي ندارم و نمي توانم بدهم

Now I’ve become just like you
حالا درست مثل خودت شده ام

My lips feel warm to the touch
وقتي لبانم را لمس مي کني گرم هستند

But my words seem so alive
اما کلمات به نظر جان دار و با احساس هستند

My skin is warm to caress
پوستم را که نوازش مي کني گرم است

I’ll control and hypnotize
من کنترل مي کنم و در اختيار مي گيرم

You’ve taught me to lie without a trace
تو به من ياد دادي که بدون هيچ ردي دروغ بگويم(يه دروغگوي حرفه اي بشم)

And to kill with no remorse
و بدون هيچ پشيماني بکشم ( احساسات ديگران را)

On the outside I’m the greatest guy
در ظاهر من بزرگترين مرد هستم

Now I’m dead inside
حالا من هم از درون مردم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️