موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Up از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 822 | ارسال توسط: نوامبر 22, 2021
موزیک ویدیو Up از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Up از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی


INNA – Up

Once upon a time
روزی روزگاری

there was a girl who made a wish
یک دختر بود که آرزو کرد

To find herself a love
تا عشقش رو پیدا

and finally make a switch
و باعث تغییر بشه

Then you came around
تا اینکه تو آومدی

you healed another stitch
یکی از زخم هایم رو خوب کردی

And I’m glad about that
و من خیلی حالم خوبه

I can finally make the switch
بلاخره میتونم تغییر ایجاد کنم

And I know, yeah I know
و آره میدونم،، آره میدونم

Many would like to be in my shoes
خیلی ها دوست دارن به جای من باشن

And I know, yeah I know
و آره میدونم،، آره میدونم

With you, I got nothin’ to lose
با تو ، چیزی برای از دست دادن ندارم

When I’m down, you can bring me up
وقتی بی حوصله و ناراحتم هستم،، تو میتونی خوشحالم کنی

Up-p-p, up-p-p, up-p-p, up-p-p
خوشحال و سرحال

And when I’m hurt, you know
I don’t need much
و وقتی آسیب دیده ام،،، می‌دونی که چیز زیادی نمی‌خوام ازت

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

When I’m down, you can bring me up
وقتی ناراحتم ،،، تو منو سرحال میاری

Up-p-p, up-p-p, up-p-p, up-p-p
خوشحال و سرحال

And when I’m hurt, you know
I don’t need much
و وقتی آسیب دیده ام،،، می‌دونی که چیز زیادی نمی‌خوام ازت

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

I was running all the time, babe,
در زندگیم همش درحال فرار بودم عزیزم

you came and slowed me down
تو اومدی و منو رو آروم کردی

It’s me, myself and you now
تنهابودم، حالا من و تو ایم

I’m levitating off the ground
من روز زمین دراز کشیده ام و شناور هستم

Then you came around
تا اینکه تو اومدی

you healed another stitch
یکی از زخم هایم رو خوب کردی

I was lost, but now you found me,
من گم شده بودم، اما حال تو منو پیدا کردی

I can finally make the switch
بالاخره میتونم اون تغییر رو ایجاد کنم

And I know, yeah I know
و آره میدونم،، آره میدونم

Many would like to be in my shoes
خیلی ها دوست دارن به جای من باشن

And I know, yeah I know
و آره میدونم،، آره میدونم

With you, I got nothin’ to lose
با تو ، چیزی برای از دست دادن ندارم

When I’m down, you can bring me up
وقتی ناراحتم ،،، تو منو سرحال میاری

Up-p-p, up-p-p, up-p-p, up-p-p
خوشحال و سرحال

And when I’m hurt, you know
I don’t need much
و وقتی آسیب دیده ام،،، می‌دونی که چیز زیادی نمی‌خوام ازت

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

When I’m down, you can bring me up
وقتی ناراحتم ،،، تو منو سرحال میاری

Up-p-p, up-p-p, up-p-p, up-p-p
خوشحال و سرحال

And when I’m hurt, you know
I don’t need much
و وقتی آسیب دیده ام،،، می‌دونی که چیز زیادی نمی‌خوام ازت

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی

You can use that magic touch
تو میتونی از اون لمس های جادویی استفاده کنی


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

⚠️ 👈 لطفا برای حمایت از هنرمند موزیک ویدیو رو در یوتوب هم تماشا کنید ⚠️

کامنت ها