موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Troye Sivan بنام Youth با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5565 | ارسال توسط: آوریل 24, 2017
موزیک ویدیو Troye Sivan بنام Youth با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Troye Sivan – YOUTH

(WHAT IF) WHAT IF
WE RUN AWAY? ♪
چی میشه اگه فرار کینم؟

(WHAT IF) WHAT IF
WE LEFT TODAY? ♪
اگر امروز و ترک کنیم چی میشه؟

WHAT IF WE SAID
GOODBYE TO SAFE AND SOUND? ♪
اگه از هم خداحافظی کنیم تا در امان باشیم،چی میشه؟

(WHAT IF) WHAT IF
WE¹RE HARD TO FIND? ♪
اگر پیدا کردنمون سخت باشه چی میشه؟

(WHAT IF) WHAT IF WE
LOST OUR MINDS? ♪
اگه دیوانه شیم چی میشه؟

WHAT IF WE LET
THEM FALL BEHIND? ♪
چی میشه اگه بذاریم عقب بیوفتن

AND THEY¹RE NEVER FOUND ♪
و هیچوقت پیدا نشن

AND WHEN THE LIGHTS START
FLASHING LIKE A PHOTO BOOTH ♪
و وقتی چراغ ها شروع میکنن چشمک زدن مثل یک اتاق عکاسی

♪ AND THE STARS EXPLODING,
WE¹LL BE FIREPROOF ♪
و ستاره ها در حال انفجار هستند،ما ضد حریق خواهیم بود

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

TRIPPING ON SKIES,
SIPPING WATERFALLS ♪
در اسمان ها سفر میکنیم،از اب ابشار ها مزه میکنیم

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

RUNAWAY NOW
AND FOREVERMORE ♪
همین الان فرار کنیم واسه همیشه

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

A TRUTH SO LOUD
YOU CAN¹T IGNORE ♪
حقیقتی که خیلی واضح هست و نمیشه نادیده اش گرفت

MY YOUTH, MY
YOUTH, MY YOUTH ♪
جوونی من متعلق به توست

MY YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

(WHAT IF) WHAT IF
WE START TO DRIVE? ♪
چی میشه اگه شروع کینم رانندگی کردن؟

(WHAT IF) WHAT IF WE
CLOSE OUR EYES? ♪
چی میشه اگه چشمامون رو ببندیم؟

(WHAT IF) WE¹RE SPEEDING
THROUGH RED LIGHTS ♪
چی میشه اگه با سرعت چراغ قرمز هارو رد کنیم بریم

INTO PARADISE ♪
سمت بهشت

CAUSE WE¹VE NO TIME
FOR GETTING OLD ♪
چون ما زمانی برا پیر شدن نداریم

MORTAL BODY;
TIMELESS SOULS ♪
جسم فانی،روحی پایدار

CROSS YOUR FINGERS,
HERE WE GO ♪
انگشت هاتو رو هم میذاری(به نشانه ی قسم یا درخواست حفاظت از خدا)
حالا ما اینجاییم

OH, OH, OH ♪

AND WHEN THE LIGHTS START
FLASHING LIKE A PHOTO BOOTH ♪
و وقتی چراغ ها شروع میکنن چشمک زدن مثل یک اتاق عکاسی

AND THE STARS EXPLODING,
WE¹LL BE FIREPROOF ♪
و ستاره ها در حال انفجار هستند،ما ضد حریق خواهیم بود

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

TRIPPING ON SKIES,
SIPPING WATERFALLS ♪
در اسمان ها سفر میکنیم،از اب ابشار ها مزه میکنیم

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

RUNAWAY NOW
AND FOREVERMORE ♪
همین الان فرار کنیم واسه همیشه

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

A TRUTH SO LOUD
YOU CAN¹T IGNORE ♪
حقیقتی که خیلی واضح هست و نمیشه نادیده اش گرفت

MY YOUTH, MY
YOUTH, MY YOUTH ♪
جوونی من متعلق به توست

MY YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

MY YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

TRIPPING ON SKIES,
SIPPING WATERFALLS ♪
حقیقتی که خیلی واضح هست و نمیشه نادیده اش گرفت

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

RUNAWAY NOW
AND FOREVER MORE ♪
همین الان فرار کنیم واسه همیشه

MY YOUTH, MY
YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

A TRUTH SO LOUD
YOU CAN¹T IGNORE ♪
حقیقتی که خیلی واضح هست و نمیشه نادیده اش گرفت

MY YOUTH, MY
YOUTH, MY YOUTH ♪
جوونی من متعلق به توست

♪ MY YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

MY YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

MY YOUTH IS YOURS ♪
جوونی من متعلق به توست

کامنت ها

سرور دانلود وصل شد

با تشکر از صبر و شکیبایی شما همراهان سابریکا

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️