موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو This Is America از Childish Gambino با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6012 | ارسال توسط: آگوست 26, 2018
موزیک ویدیو This Is America از Childish Gambino با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Childish Gambino – This Is America

Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away
آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور شو

Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away
آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور شو

Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away
آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور شو

Yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚ yeah‚yeah‚ yeah‚ go‚ go away
آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,آره,دور,دور شو

We just wanna party
فقط میخوایم جشن بگیریم

Party just for you
یه جشن واسه تو

We just want the money
فقط پول رو میخوایم

Money just for you
پول واسه تو

I know you want to party
میدونم میخوای جشن بگیری

Party just for me
جشن واسه من

Girl you got me dancin′
دختر داری منو می رقصونی

Dance and shake the frame
تو صحنه برقص و تکون بده

We just wanna party
فقط میخوایم جشن بگیریم

Party just for you
جشن واسه تو

We just want the money
فقط پول رو میخوایم

Money just for you
پول واسه تو

I know you want to party
میدونم میخوای جشن بگیری

Party just for me
جشن واسه من

Girl you got me dancin′
دختر داری منو می رقصونی

Dance and shake the frame
تو صحنه برقص و تکون بده

This is America
اینجا آمریکاس

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Look what I am whippin′ now
حالا ببین چطور میرونم

This is America
اینجا آمریکاس

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Look what I am whippin′ now
حالا ببین چطور میرونم

This is America
اینجا آمریکاس

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Look how I am livin′ now
حالا ببین چطور زندگی میکنم

Police be trippin′ now
پلیس میخواد بگیرتم

This is America
اینجا آمریکاس

Guns in my area
تفنگا اطرافمن

I got the strap
منم بند دارم

I gotta carry them
و باید حملشون کنم
(اسلحه ها رو)

Yeah yeah Imma go into this
آره آره برم سر کارم

Yeah yeah this is guerilla
آره آره این غیرنظامیه

Yeah yeah Imma go get the bag
آره آره برم ساکا رو بردارم

Yeah yeah or Imma get the pad
آره آره برم پدو بردارم

Yeah yeah I am so cold like yeah
آره آره خیلی سرما رو دوست دارم

I am so dope like yeah
خیلی لشی رو دوست دارم آره

We gon′ blow like yeah
الان میخوایم بترکیم آره

Ooh! Tell somebody!
!اووه به یکی بگو

You gon′ tell somebody!
باید به یکی بگی

Grandma told me get yo money‚Black man (Get yo money)
(مادربزرگم گفت پولتو پس بگیر کاکاسیاه (پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Get yo money)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Get yo money)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Get yo money)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

This is America
اینجا آمریکاس

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Look what I am whippin′ now
حالا ببین چطور میرونم

This is America
اینجا آمریکاس

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Don′t catch you slippin′ now
خسته نبینمت

Look what I am whippin′ now
حالا ببین چطور میرونم

Look how I am geeking out
ببین چقدر هیجان زده ام

I am so fitted
خیلی مناسبم

I am on Gucci
خیلی باحالم

I am so pretty
خیلی خوشگلم

I am gon′ get it
بهش میرسم

Watch me move
راه رفتنمو ببین

This a celly
این یه سلوله

That′s a tool
اون یه ابزاره

On my Kodak
توی شلورام

Ooh‚ know that
اوه,میدونم

Ooh get it‚ get it‚ work it
اوه بهش میرسم میرسم,کارش بنداز

Hunnid bands‚ hunnid bands‚hunnid bands
پول میریزم میریزم میریزم

Contraband‚ contraband‚ contraband
قاچاق,قاچاق,قاچاق

I got the plug on Oaxaca‚ they gona find you like baka!
باید برم به اوآخاکا ولی باز پیدات میکنن,مثل احمقا

Tell somebody! America‚ I just checked my following list and
به یکی بگو! آمریکا لیست تحت تعقیبامو چک کردم

You gon′ tell somebody! You motherfuckers owe me
باید به یکی بگی! شما عوضیا ها بهم بدهکارین

Grandma told me get yo money‚Black man (Black man)
(مادربزرگم گفت پولتو پس بگیر کاکاسیاه (پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Black man)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Black man)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Black man)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

1‚2‚3 Get down!
!یک دو سه بخواب رو زمین

Ooh! Tell somebody!
اووه به یکی بگو

You gon′ tell somebody!
باید به یکی بگی

Grandma told me get yo money‚Black man (Black man)
(مادربزرگم گفت پولتو پس بگیر کاکاسیاه (پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Black man)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Black man)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

Get yo money‚ Black man (Black man)
(پولتو پس بگیر, کاکاسیاه (پولتو پس بگیر

You just a Black man in this world
تو این دنیا فقط یه کاکاسیاهی

You just a barcode
فقط یه بارکدی

You just a Black man in this world
تو این دنیا فقط یه کاکاسیاهی

Drivin′ expensive foreigns
خارجی های گرونی رو میرونی

You just a big dog‚ yeah
مثل یه سگ گنده ای آره

I kenneled him in the backyard
که تو حیاط پشتی قفلش کردن

No that probably ain′t life to a dog
نه فک نکنم این واسه سگ زندگی باشه

For a big dog
برای یه سگ گنده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️