موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو There For You از Martin Garrix & Troye Sivan با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 6308 | ارسال توسط: ژوئن 15, 2017
موزیک ویدیو There For You از Martin Garrix & Troye Sivan با زیرنویس

Martin Garrix & Troye Sivan – There For You

I woke up pissed off today
امروز با عصبانيت از خواب بيدار شدم

And lately everyone feels fake
اخيرا همه ي ادماي دور و برم فيك و دروغين هستند

Somewhere, I lost a piece of me
يه جايي،قسمتي از وجودم رو از دست دادم

Smoking cigarettes on balconies
سيگار كشيدن در بالكو

But I can’t do this alone
اما نميتونم تنهايي اين كارو انجام بدم

Sometimes I just need a light
گاهي وقت ها فقط به اميد نياز دارم

If I call you on the phone
اگر به گوشيت زنگ زدم

Need you on the other side
يعني اونجا نيازت دارم

So when your tears roll down
your pillow like a river
پس وقتي اشك هات مثل رودخانه روي بالش جاري ميشه

I’ll be there for you
من بخاطر تو،اونجا خواهم بود

I’ll be there for you
من بخاطر تو،اونجا خواهم بود

When you’re screaming, but they
only hear you whisper
وقتي كه داري فرياد ميزني اما اونا صداي زم زمه ات رو ميشنون

I’ll be loud for you
من صداي فرياد تو خواهم بود

But you gotta be there for me too
اما توهم بايد پيش من باشي و پشتم و خالي نكني

But you gotta be there for me too
اما توهم بايد پيش من باشي و پشتم و خالي نكني

Last year took a toll on me
پارسال بخاطر من خيلي اذيت شدي

But I made it with you next to me
اما من تورو كنار خودم نگه داشتم و جبرانش كردم

Around the world and back again
دور دنيا رفتيم و برگشتيم

I hope you waited at the end
اميدوارم تا اخرش منتظر بموني

But I can’t do this alone
اما نميتونم تنهايي اين كارو انجام بدم

Sometimes I just need a light
گاهي وقت ها فقط به اميد نياز دارم

If I call you on the phone
اگر به گوشيت زنگ زدم

Need you on the other side
يعني اونجا نيازت دارم

So when your tears roll down
your pillow like a river
پس وقتي اشك هات مثل رودخانه روي بالش جاري ميشه

I’ll be there for you
من بخاطر تو،اونجا خواهم بود

I’ll be there for you
من بخاطر تو،اونجا خواهم بود

When you’re screaming, but they
only hear you whisper
وقتي كه داري فرياد ميزني اما اونا صداي زم زمه ات رو ميشنون

I’ll be loud for you
من صداي فرياد تو خواهم بود

I’ll be loud for you
من صداي فرياد تو خواهم بود

I got you, I promise
هواتو دارم،قول ميدم

Let me be honest
بذار صادق باشم

Love is a road that goes both ways
عشق يه جاده ي دو طرفه است

When your tears roll down
your pillow like a river
وقتي اشك هات مثل رودخانه روي بالش جاري ميشه

I’ll be there for you
من بخاطر تو،اونجا خواهم بود

But you gotta be there for me too
اما توهم بايد پيش من باشي و پشتم و خالي نكني

But you gotta be there for me too
اما توهم بايد پيش من باشي و پشتم و خالي نكني

But I’m holding on to something
اما واسه يه چيزي دست نگه داشتم

Won’t let go of you for nothing
الكي بيخيالت نميشم

I’m running, running just
to keep my hands on you
همش دارم ميدوم و تلاش ميكنم تا تورو داشته باشم

There was a time that I was so blue
يك زماني بود كه خيلي افسرده بودم

What I got to do to show you?
چيكار بايد كنم تا نشونت يدم

I’m running, running just
to keep my hands on you
همش دارم ميدوم و تلاش ميكنم تا تورو داشته باشم

Running, running just to
keep my hands on you
همش دارم ميدوم و تلاش ميكنم تا تورو داشته باشم

Running, running just to
keep my hands on you
همش دارم ميدوم و تلاش ميكنم تا تورو داشته باشم

So, I’m running, running just
to keep my hands on you
همش دارم ميدوم و تلاش ميكنم تا تورو داشته باشم

But you gotta be there for me too
اما توهم بايد پيش من باشي و پشتم و خالي نكني

But you gotta be there for me too
اما توهم بايد پيش من باشي و پشتم و خالي نكني

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Mehrdadinho

    سلام اگه امکانش هست موزیک ویدیو loca از شکیرا رو با ترجمه قرار بدین
    مرسی