موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو The Middle از Zedd, Maren Morris, Grey با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2711 | ارسال توسط: می 5, 2018
موزیک ویدیو The Middle از Zedd, Maren Morris, Grey با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Zedd, Maren Morris, Grey – The Middle

TAKE A SEAT
بشین

RIGHT OVER THERE
درست اونجا

SAT ON THE STAIRS
بشین رو پله ها

STAY OR LEAVE
بمون یا برو

THE CABINETS ARE BARE
کابینت ها خالین

AND I am UNAWARE
و من نمیدونم

OF JUST HOW WE GOT INTO THIS MESS
چجوری اوضاعمون انقدر داغون شد

GOT SO AGGRESSIVE
خیلی پرخاشگر شدیم

I KNOW WE MEANT
میدونم که ما واقعا

ALL GOOD INTENTIONS
هدف خوبی داشتیم

SO PULL ME CLOSER
منو به خودت نزدیک کن

WHY DON′T YOU PULL ME CLOSE
چرا منو نزدیک خودت نمیکنی

WHY DON′T YOU COME ON OVER
چرا نمیای پیشم

COS I CAN′T JUST LET YOU GO
چون من نمیتونم ازت بگذرم

OH BABY
عزیزم

WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

I am LOSING MY MIND JUST A LITTLE
من دارم دیوونه میشم

SO WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

IN THE MIDDLE
با هم به تفاهم نمیرسیم

BABY
عزیزم

WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

I am LOSING MY MIND JUST A LITTLE
من دارم دیوونه میشم

SO WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
با هم به تفاهم نمیرسیم

IN THE MIDDLE
با هم به تفاهم نمیرسیم

TAKE A STEP
یه قدم برمیدارم

BACK FOR A MINUTE
برای یه دقیقه برمیگردم

INTO THE KITCHEN
به آشپزخونه

FLOORS ARE WET
زمین خیسه

TAPS ARE STILL RUNNING
شیر آب هنوز بازه

DISHES ARE BROKEN
ظرفا شکسته است

HOW DID WE GET INTO THIS MESS
چجوری اوضاعمون انقدر داغون شد

GOT SO AGGRESSIVE
خیلی پرخاشگر شدیم

I KNOW WE MEANT
میدونم که ما واقعا

ALL GOOD INTENTIONS
هدف خوبی داشتیم

SO PULL ME CLOSER
منو به خودت نزدیک کن

WHY DON′T YOU PULL ME CLOSE
چرا منو نزدیک خودت نمیکنی

WHY DON′T YOU COME ON OVER
چرا نمیای پیشم

COS I CAN′T JUST LET YOU GO
چون من نمیتونم ازت بگذرم

OH BABY
عزیزم

WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

I am LOSING MY MIND JUST A LITTLE
من دارم دیوونه میشم

SO WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

IN THE MIDDLE
با هم به تفاهم نمیرسیم

LOOKING AT YOU I CAN′T LIE
وقتی بهت نگاه میکنم نمیتونم دروغ بگم

JUST POURING OUT ADMISSION
همه چیزو اعتراف میکنم

REGARDLESS MY OBJECTION
صرف نظر از اعتراضم(مشکلم) میکنم

AND It is NOT ABOUT MY PRIDE
موضوع غرور من نیست

I NEED YOU ON MY SKIN JUST
من تو رو در آغوشم نیاز دارم

COME OVER‚ PULL ME IN JUST…
بیا اینجا،منو به خودت نزدیک کن

OH BABY
عزیزم

WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

I am LOSING MY MIND JUST A LITTLE
من دارم دیوونه میشم

SO WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

IN THE MIDDLE DON′T KNOW
با هم به تفاهم نمیرسیم(نمیدونم چرا)

BABY
عزیزم

WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

I am LOSING MY MIND JUST A LITTLE
من دارم دیوونه میشم

SO WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

OH‚ IN THE MIDDLE
با هم به تفاهم نمیرسیم

BABY
عزیزم

WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE‚ BABY
چرا با من به تفاهم نمیرسی

I am LOSING MY MIND JUST A LITTLE
من دارم دیوونه میشم

SO WHY DON′T YOU JUST MEET
ME IN THE MIDDLE‚ MIDDLE
چرا با من به تفاهم نمیرسی

IN THE MIDDLE‚ MIDDLE
با هم به تفاهم نمیرسیم

کامنت ها