موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو The Greatest از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 11288 | ارسال توسط: اکتبر 13, 2016
موزیک ویدیو The Greatest از Sia با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sia – The Greatest

Uh-oh) Running out of breath, but I)
دارم از نفس ميفتم،اما

Oh, I, I got stamina
اوه،مقاومت ميکنم

Uh-oh) Running now)
I close my eyes
اوه،دارم ميدوم الان،چشمام رو ميبندم

Well, oh, I got stamina
خب،من مقاومت ميکنمپ

And uh-oh, I see another
mountain to climb
اوه،کوه ديگري رو ميبينم که بايد ازش بالا برم(منظورش از کوه مشکلات هست)

But I, I got stamina
اما من مقاومت ميکنم

And uh-oh, I need another
love to be mine
و اوه،به عشق ديگري نياز دارم که ماله من باشه

‘Cause I, I got stamina
چون من استقامت دارم

Don’t give up; I won’t give up
تسليم نشو،تسليم نميشم

Don’t give up, no, no, no
تسليم نشو،نه نه نه

Don’t give up; I won’t give up
تسليم نشو،تسليم نميشم

Don’t give up, no, no, no
تسليم نشو،نه نه نه

I’m free to be the greatest,
I’m alive!
من آزادم که بهترين باشم
من زندم

I’m free to be the greatest
here tonight, the greatest
من آزادم که بهترين باشم اينجا،امشب
بهترين

The greatest, the greatest alive!
بهترين،بهترين موجود زنده

The greatest, the greatest alive!
بهترين،بهترين موجود زنده

Well, uh-oh, running out of breath,
but I
دارم از نفس ميفتم
اما من

Oh, I, I got stamina
استقامت ميکنم

Uh-oh, running now, I close my eyes
دارم ميدوم،چشمام رو ميبندم

But, oh, I got stamina
اما من مقاومت ميکنم

And, oh yeah, running
through the waves of love
و ميدوم درون موج هاي عشق(منظور:با مشکلات مواجه ميشم و از پسشون بر ميام)ا

But I, I got stamina
اما من مقاومت ميکنم

And, oh yeah, I’m running
and I’m just enough
و،اوه دارم ميدوم و به اندازه ي کافي کشيدم

And uh-oh, I got stamina
و من مقاومت ميکنم

Don’t give up; I won’t give up
تسليم نشو،تسليم نميشم

Don’t give up, no, no, no
تسليم نشو،نه نه نه

Don’t give up; I won’t give up
تسليم نشو،تسليم نميشم

Don’t give up, no, no, no
تسليم نشو،نه نه نه

I’m free to be the greatest,
I’m alive!
من آزادم تا بهترين باشم
من زندم

I’m free to be the greatest
here tonight, the greatest
من آزادم تا بهترين باشم اينجا،امشب
بهترين

The greatest, the greatest alive!
بهترين
بهترين موجود زنده

The greatest, the greatest alive!
بهترين
بهترين موجود زنده

Oh-oh, I got stamina
Oh-oh, I got stamina
اوه اوه ،من مقاوم هستم

I got stamina
من مقاوم هستم

I got stamina
من مقاوم هستم

I got stamina
من مقاوم هستم

Don’t give up; I won’t give up
تسليم نشو،تسليم نميشم

Don’t give up, no, no, no
تسليم نشو،نه نه نه

Don’t give up; I won’t give up
تسليم نشو،تسليم نميشم

Don’t give up, no, no, no
تسليم نشو،نه نه نه

I’m free to be the greatest,
I’m alive!
من ازادم تا بهترين باشم
من زندم

I’m free to be the greatest
here tonight, the greatest
من آزادم که بهرين باشم اينجا،امشب
بهترين

The greatest, the greatest alive!
(Don’t give up, don’t give up)
بهترين،بهترين موجود زنده
تسليم نشو،تسليم نشو

No, no, no
نه نه نه

The greatest, the greatest alive
(Don’t give up, don’t give up)
بهترين،بهترين موجود زنده
تسليم نشو،تسليم نشو

No, no, no
نه نه نه

The greatest, the greatest alive!
بهترين،بهترين موجود زنده

I got stamina
(The greatest, the greatest alive!)
من مقاومت ميکنم
بهترين،بهترين موجود زنده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️