موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Thanks For Leaving از Alexandra Stan با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6641 | ارسال توسط: دسامبر 13, 2017
موزیک ویدیو Thanks For Leaving از Alexandra Stan با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Alexandra Stan – Thanks For Leaving

 

We crashed & burned
ما سقوط کردیم و سوختیم

A lesson learned
درسی گرفتیم

We fell head first…
با سر به زمین خوردیم

Silly us, so stupid
چه احمق و نادان بودیم

Our lines got blurred
خط بین ما محو شد
(پاره شد)

We walked into the fire
پاتو آتش گذاشیم

Knowing we’d get burned!
با اینکه میدونسیم میسوزیم

But now my love has turned to hate
وحالا عشقم به نفرت تبدیل شد

And I won’t spend another day
و دیگر یک روز را با تو در

With you inside my head
ذهنم وقت نمی گذارم

I know that we all make mistakes
می‌دانم که همه ما اشتباه می‌کنیم

Cause you’re the biggest price I’ve paid
چون تو بزرگترین تقاصی بودی که پس دادم

And now I’m paying off that debt
حالا دارم این بدهی را تسویه می کنم

Oooh
وای !

Go on!
ادامه بده

Sent your packing
بسته هاتو بفرست

So long!
خیلی وقته

You’ve been slacking
شل شده بودم

We’re so out of reasons
هیچ دلیلی نداشتیم

Thank you for leaving!
مرسی که ترکم کردی

My heart’s been re-listed
لیستی که تو قلبم بودتغییرکرد

You have been evicted
اسمت ازش خط خورد

You’re out
I’m spring cleaning
تو اخراجی، دارم خونه تکونی عید میکنم

So thank you and thanks for leaving!
پس ممنون.ممنون از رفتند

I broke my rules
من قوانینم رو زیر پا گذاشتم

Let you play me fool
گذاشتم منو گول بزنی

Thought I was so cool
فکرمی کردی من احمقم

Silly me, so stupid
(درسته)خیلی احمق بودم

How could you be so cruel
چطور تونستی اینقدر بی رحم باشی

Turned me into be a liar
تو من رو به یک دروغ‌گوی بزرگ تبدیل کردی

Things I said I’d never do
چیزهایی که من گفتم دیگه هرگز به زبون نمیارم

But now my love has turned to hate
وحالا عشقم به نفرت تبدیل شد

And I won’t spend another day
و دیگر یک روز را با تو در

With you inside my head
ذهنم وقت نمی گذارم

I know that we all make mistakes
می‌دانم که همه ما اشتباه می‌کنیم

Cause you’re the biggest price I’ve paid
چون تو بزرگترین تقاصی بودی که پس دادم

And now I’m paying off that debt
حالا دارم این بدهی را تسویه می کنم

Oooh
وای !

Go on!
ادامه بده

Sent your packing
بسته هاتو بفرست

So long!
خیلی وقته

You’ve been slacking
شل شده بودم

We’re so out of reasons
هیچ دلیلی نداشتیم

Thank you for leaving!
مرسی که ترکم کردی

My heart’s been re-listed
لیستی که تو قلبم بودتغییرکرد

You have been evicted
اسمت ازش خط خورد

You’re out
I’m spring cleaning
تو اخراجی، دارم خونه تکونی عید میکنم

So thank you and thanks for leaving!
پس ممنون.ممنون از رفتند

Every crack in the wall it reminds me of
هر شکاف روی دیوار من رو به یاد

All the hundred million reasons I put down my gloves
میلیون ها دلیلی میندازه که دستکش هام رو زمین گذاشتم

I can’t believe this was real!
باور نمیشه این واقعی بود

And the picture that still sits by the fire place
اون عکسی که کناره بخاری خونست

Every time I had to see your
Little stupid face
هر بار که چشمام به اون صورت احمقانه تو می افتاد

I don’t think I can deal
فکرش رو نمی کردم بتونم باهاش کنار بیام

Go on!
ادامه بده

Sent your packing
بسته هاتو بفرست

So long!
خیلی وقته

You’ve been slacking
شل شده بودم

We’re so out of reasons
هیچ دلیلی نداشتیم

Thank you for leaving!
مرسی که ترکم کردی

My heart’s been re-listed
لیستی که تو قلبم بودتغییرکرد

You have been evicted
اسمت ازش خط خورد

You’re out
I’m spring cleaning
تو اخراجی، دارم خونه تکونی عید میکنم

So thank you and thanks for leaving!
پس ممنون.ممنون از رفتند

Go on!
ادامه بده

Sent your packing
بسته هاتو بفرست

So long!
خیلی وقته

You’ve been slacking
شل شده بودم

We’re so out of reasons
هیچ دلیلی نداشتیم

Thank you for leaving!
مرسی که ترکم کردی

My heart’s been re-listed
لیستی که تو قلبم بودتغییرکرد

You have been evicted
اسمت ازش خط خورد

You’re out
I’m spring cleaning
تو اخراجی، دارم خونه تکونی عید میکنم

So thank you and thanks for leaving!
پس ممنون.ممنون از رفتند

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️