موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Tell My Heart از Nora En Pure ft. Dani Senior با زیرنویس
دفعات اجرا شده: 4316 | ارسال توسط: آوریل 25, 2017
موزیک ویدیو Tell My Heart از Nora En Pure ft. Dani Senior با زیرنویس

Nora En Pure – Tell My Heart ft. Dani Senior

Oh, ain’t nothing you can tell my heart
اه چیزی نیست که بتونی به قلب من بگی

To make it untrue, I’ve fallen for you
که از اون دروغ بسازی،من عاشق تو شدم

Yeah, ain’t nothing gonna stop what we started
اره چیزی نیست که استاپ کنه انچیزی رو که ما شروع کردیم

Cause all I do is think about you
چون همه کاری که انجام میدم فکر کردن به توست

Oh, ain’t nothing you can tell my heart
اه چیزی نیست که بتونی به قلب من بگی

What’s this thing you’ve done?
این چیه که تو انجام دادی؟

You’ve put a spell on me, magic on my tongue
تو منو جادو کرده ای جادویی روی زبانم

Don’t you tell no one
به هیچکس نگفتی

Nobody else can know what we’ve become
هیچکس دیگه ای نمیدونه ما به چه چیزی تبدیل شده ایم

Cause I can’t let you, but I can’t do much about it
چون من نمیتونم بهت اجازه بدم اما نمیتونم خیلی در موردش کاری انجام بدم

I’m burning up a fever, feeling like a seizure
من مثل تب دارم میسوزم حس یک بیماری ناگهانی رو دارم

Can’t let you go, but I can’t do much about it
نمیتونم بهت اجازه بدم اما نمیتونم خیلی در موردش کاری انجام بدم

My heart’s beating like a steel drum tryin’ to fight the rhythm
قلب من مث یک طبل فولادی میتپد که سعی میکنه با ریتم بجنگه

Oh, ain’t nothing you can tell my heart
اه چیزی نیست که بتونی به قلب من بگی

To make it untrue, I’ve fallen for you
که از اون دروغ بسازی،من عاشق تو شدم

Yeah, ain’t nothing gonna stop what we started
اره چیزی نیست که استاپ کنه انچیزی رو که ما شروع کردیم

Cause all I do is think about you
چون همه کاری که انجام میدم فکر کردن به توست

Oh, ain’t nothing you can tell my heart
اه چیزی نیست که بتونی به قلب من بگی

Ain’t nothing they can say
چیزی نیست که انها بتونن بگن

Don’t make me change the way
منو وادار نکن که راهمو تغییر بدم

What’s this dream I’m in?
این چه رویاییه که من درش هستم؟

Ain’t nothing I can do to forget your kiss
چیزی نیست که من بتونم برای فراموش کردن بوسه تو انجام بدم

Leave [?] in the mirror
ترک کردن؟ در اینه

Just keep driving ’til we’re far, far away from here
فقط به رانندگی ادامه بده تا جاییکه ما دور بشیم دور بشیم از اینجا

Cause I can’t let you go, and I can’t do much about it
چون من نمیتونم بهت اجازه بدم اما نمیتونم خیلی در موردش کاری انجام بدم

Let’s put the fear behind us, dive into this new love
بیا ترس را پشت سرمون بزاریم در این عشق جدید شیرجه بزنیم

Can’t let you go, and I can’t do much about it
من نمیتونم بهت اجازه بدم اما نمیتونم خیلی در موردش کاری انجام بدم

Let’s surrender like a victim, let my body give in to you
بیا مثل یه قربانی تسلیم بشیم بزار بدن من در تو تسلیم بشه

Ain’t nothing they can say
چیزی نیست که انها بتونن بگن

Ain’t nothing they can do
کاری نیست که بتونن انجام بدن

Oh, ain’t nothing you can tell my heart
اه چیزی نیست که بتونی به قلب من بگی

To make it untrue, I’ve fallen for you
که از اون دروغ بسازی،من عاشق تو شدم

Yeah, ain’t nothing gonna stop what we started
اره چیزی نیست که استاپ کنه انچیزی رو که ما شروع کردیم

Cause all I do is think about you
چون همه کاری که انجام میدم فکر کردن به توست

Oh, ain’t nothing you can tell my heart
اه چیزی نیست که بتونی به قلب من بگی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️