موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Strip از Little Mix ft. Sharaya J با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3803 | ارسال توسط: دسامبر 11, 2019
موزیک ویدیو Strip از Little Mix ft. Sharaya J با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Little Mix – Strip ft. Sharaya J


توضیح درباره آهنگ : این آهنگ انگیزشیه که ما باید درمورد بدنمون اعتماد به نفس داشته باشیم و خودمونو دوست داشته باشم صرف نظر از این که کی هستیم و یا چه شکلی هستیم و یا از کجا اومدیم.


Take off all my makeup
آرایشم رو پاک میکنم

′Cause I love what′s under it
چون پوستمو که زیرش هست رو دوست دارم

Rub off all your words
همه حرفات رو از سرم میریزم بیرون

Don′t give a‚ I am over it
اهمیتی واسه حرفات قائل نیستم، بیخیالشون شدم

Jiggle all this weight‚ yeah
کم کردن وزن رو بیخیال میشم

You know I love all of this
میدونی که من همه ی بدنمو دوست دارم

Finally love me naked
بالاخره من عاشق بدن برهنه ام شدم(بدون آرایش بدون ورزش های سخت)

S*xiest when I am confident
وقتی اینطوری اعتماد به نفس دارم از همیشه جذاب ترم

You say I ain′t pretty
تو میگی که من خوشگل نیستم

Well I say I am beautiful‚
It is my committee
ولی من میگم که خوشگلم
این رسالت منه

Say we too provocative
میگی ما خیلی اغوا کننده ایم

Still look at me‚ look at
me‚ look at me‚ oh
هنوزم داری نگاهم میکنی

Come for my girls‚ you blind
اگه برای حمله به دوستای دخترم اومدی
پس تو کوری

Daily mail ratin′‚ mañana a la noche
مجله ی دیلی میل از صبح تا شب داره ما رو میسنجه
(مجله دیلی میل یه مجله ی بریتانیاییه که چندین مقاله در مورد این که لباسای این گروه تحریک کننده ست نوشته)

I don′t owe you nothin′
به تو هیچیو بدهکار نیستم(مجبور نیسنم جواب پس بدم)

Nah‚ I don′t give a… no‚ not anymore
نه من دیگه به حرفات اهمیت نمیدم

If you got le boobs love it
اگه سینه هات کوچیکن دوسشون داشته باش

If you got a big ass grab it
اگه باسنت بزرگه نگهشدار

If you got none baby rock it
اگه هیچ کدومو نداری عزیزم برو حالشو ببره(اشکالی نداره)

It is your life‚ go get
it if you want it
این زندگی توئه پس هرجور میخوای زندگی کن

Up in the mirror like aw yeah
چیزی که تو آینه میبینی دوست داشته باش

Lovin′ my figure like aw yeah
بدنتو دوست داشته باش

When I am slim or I am thick
I am like aw yeah
په چاق باشم چه لاغر بدنمو دوست دارم

Swear I am kill them like aw
به خدا با همین هیکل خیلی خوشگلم

(Strip)
برهنه

Take off all my makeup
آرایشم رو پاک میکنم

′Cause I love what′s under it
چون پوستمو که زیرش هست رو دوست دارم

Rub off all your words
همه حرفات رو از سرم میریزم بیرون

Don′t give a‚ I am over it
اهمیتی واسه حرفات قائل نیستم، بیخیالشون شدم

(Strip)
برهنه

Jiggle all this weight‚ yeah
کم کردن وزن رو بیخیال میشم

You know I love all of this
میدونی که من همه ی بدنمو دوست دارم

Finally love me naked
بالاخره من عاشق بدن برهنه ام شدم

S*xiest when I am confident
وقتی اینطوری اعتماد به نفس دارم از همیشه جذاب ترم

(Strip) I ain′t scared anymore
دیگه نمیترسم

My body outta control
که بدنم تحت کنترلم نباشه

(Strip) Baby I know that you love
میدونم که تو هم بدنمو دوست داری

I know that I am hot
میدونم که جذابم

Strip bitch
یه خوشگل برهنه

(Strip) Gotta do what you want
هر کاری که عشقته انجام بده

If they love it or they don′t
چه دیگران خوششون بیاد یا نیاد

(Strip) I know you ain′t ready for
میدونم که آمادگیشو نداری

Baby take it off
عزیزم لباس و آرایشو بذار کنار

(Strip)
برهنه

Love who you wanna
کسی که میخوای رو دوست داشته باش

Don′t give a damn It is
a man or a woman
به دختر یا پسر بودنش اهمیت نده

Wanna talk about color?
میخوای به رنگ پوستم گیر بدی؟

It is the skin that I am in‚
yeah‚ I get from my mama
این پوست منه از لحظه تولدم همین بوده
(با رنگ پوستم منو نسنج دست خودم نبوده که)

I am a woman‚ don′t test me
من یه زنم منو امتحان نکن

Baby I am growin′‚ my
stretches are s*xy
عزیزم من دارم پیشرفت میکنم و تلاش های من جذابن

I don′t owe you nothin′
به تو هیچیو بدهکار نیستم(مجبور نیسنم جواب پس بدم)

Nah‚ I don′t give a… no‚ not anymore
نه من دیگه به حرفات اهمیت نمیدم

If you got le boobs love it (Facts)
اگه سینه هات کوچیکن دوسشون داشته باش

If you got a big ass grab it (Grab it)
اگه باسنت بزرگه نگهشدار

If you got none baby rock it
اگه هیچ کدومو نداری عزیزم برو حالشو ببره(اشکالی نداره)

It is your life‚ go get
it if you want it
این زندگی توئه پس هرجور میخوای زندگی کن

(Strip)
برهنه

Take off all my makeup
آرایشم رو پاک میکنم

′Cause I love what′s under it
چون پوستمو که زیرش هست رو دوست دارم

Rub off all your words
همه حرفات رو از سرم میریزم بیرون

Don′t give a‚ I am over it
اهمیتی واسه حرفات قائل نیستم، بیخیالشون شدم

(Strip)
برهنه

Jiggle all this weight‚ yeah
کم کردن وزن رو بیخیال میشم

You know I love all of this
میدونی که من همه ی بدنمو دوست دارم

Finally love me naked
بالاخره من عاشق بدن برهنه ام شدم

S*xiest when I am confident
وقتی اینطوری اعتماد به نفس دارم از همیشه جذاب ترم

(Strip) I ain′t scared anymore
دیگه نمیترسم

My body outta control
که بدنم تحت کنترلم نباشه

(Strip) Baby I know that you love
میدونم که تو هم بدنمو دوست داری

I know that I am hot
میدونم که جذابم

Strip bitch
یه خوشگل برهنه

(Strip) Gotta do what you want
هر کاری که عشقته انجام بده

If they love it or they
don′t (Girl yes)
چه دیگران خوششون بیاد یا نیاد

(Strip) I know you ain′t ready
for (That′s right)
میدونم که آمادگیشو نداری

Baby take it off
عزیزم لباسا و آرایش رو کنار بذار

First of all you gotta
love who you are
اولین چیزی که تو باید دوست داشته باشی خودتی

Don′t let social media tear you apart
نذار شبکه های اجتماعی بهت آسیب بزنن

HBIC‚ I am head benji in charge
من همیشه رئیسم حتی اگه پسر شاه پریون کنارم باشه

I am ready and I got a hundred bars
من آماده ام و کلی موفقیت در هیپ هاپ به دست آوردم

I don′t care if you got
a hundred cars
برام مهم نیست اگه کلی ماشین داشته باشی

I don′t care if you got
a hundred mil’
برام مهم نیست اگه کلی پول داشته باشی

′Cause even if you had
a hundred deals
برام مهم نیست اگه کار و کاسبی داشته باشی

That money won′t buy you
what confidence will
با پول نمیتونی چیزیو که با اعتماد به نفس میشه به دست آورد رو بخری

Pull up with the drip
رو مد گشتنو بذار کنار

Got juice‚ take a sip
یه آبمیوه بگیر و یه قلوپ بخور

I am so serious
جدی میگم

le Mix in the mix period
لیتل میکس تو این آشفته بازار

Still a cover girl even with no makeup
هنوزم عکس روی مجله ها هستن حتی بدون آرایش

Live your best life even
with your A cups
بهترین زندگی رو بکن حتی اگه سینه هات کوچیکن

I ain′t gotta act‚ I just gotta be me
من نمیخوام ظاهر سازی کنم فقط میخوام خودم باشم

Put me on the track‚ I
am ride like Kiki
منو در مسیرم بذار چون من دارم مثل کی کی میرونم
(کی کی اشاره داره به آهنگ دریک)

Take off all my makeup
آرایشم رو پاک میکنم

′Cause I love what′s under it
چون پوستمو که زیرش هست رو دوست دارم

Rub off all your words
همه حرفات رو از سرم میریزم بیرون

Don′t give a‚ I am over it
اهمیتی واسه حرفات قائل نیستم، بیخیالشون شدم

Jiggle all this weight‚ yeah
کم کردن وزن رو بیخیال میشم

You know I love all of this
میدونی که من همه ی بدنمو دوست دارم

Finally love me naked
بالاخره من عاشق بدن برهنه ام شدم

S*xiest when I am confident
وقتی اینطوری اعتماد به نفس دارم از همیشه جذاب ترم

Take off all my makeup
آرایشم رو پاک میکنم

′Cause I love what′s under it
چون پوستمو که زیرش هست رو دوست دارم

Rub off all your words
همه حرفات رو از سرم میریزم بیرون

Don′t give a‚ I am over it
اهمیتی واسه حرفات قائل نیستم، بیخیالشون شدم

Jiggle all this weight‚ yeah
کم کردن وزن رو بیخیال میشم

You know I love all of this
میدونی که من همه ی بدنمو دوست دارم

Finally love me naked
بالاخره من عاشق بدن برهنه ام شدم

S*xiest when I am‚ strip
وقتی برهنه ام از همیشه جذاب ترم

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی