موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Stone Cold از Demi Lovato با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8033 | ارسال توسط: ژوئن 12, 2017
موزیک ویدیو Stone Cold از Demi Lovato با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Demi Lovato – Stone Cold

Stone cold
سنگ سرد

Stone cold
سنگ سرد

You see me standing
but I’m dyin’ on the floor
تو داری میبینی که من وایستادم ولی من دارم روی زمین میمیرم

Stone cold
سنگ سرد

Stone cold
سنگ سرد

Maybe if I don’t cry
I won’t feel anymore
شاید اگر گریه نکنم دیگه چیزی رو احساس نکنم

Stone cold
سنگ سرد

Baby
عزیزم

God knows I try to feel
خدا میدونه که چقدر سعی کردم که حس

Happy for you
خوشحالی برای تو داشته باشم

Know that I am
میدونی که من

Even if I can’t understand
حتی اگر نمیتونم بفهمم

I’ll take the pain
درد رو تحمل میکنم

Give me the truth
حقیقت رو به من بگو

Me and my heart
به من و قلبم

We’ll make it through
ما همه چیز رو حل میکردم

If happy is her
اگر اون دختره هم خوشحاله

I’m happy for you
پس منم برات خوشحالم

Stone cold
سنگ سرد

Stone cold
سنگ سرد

You’re dancing with her
while I’m staring at my phone
تو داری با اون دختره میرقصی ولی من به موبایلم خیره شدم

Stone cold
سنگ سرد

Stone cold
سنگ سرد

I was your amber, but now
she’s your shade of gold
من کهربای تو بودم ولی حالا اون سایه طلایی توئه

Stone cold
سنگ سرد

Baby
عزیزم

God knows I try to feel
خدا میدونه که چقدر سعی میکنم ِ

Happy for you
احساس خوشحالی برای تو داشته باشم

Know that I am
میدونی که من

Even if I can’t understand
حتی اگر نمیتونم بفهمم

I’ll take the pain
درد رو تحمل میکنم

Give me the truth
حقیقت رو به من بگو

Me and my heart
بده من و قلبم

We’ll make it through
ما همه چیو حل میکردم

If happy is her
اگه اون دختره هم خوشحاله

I’m happy for you
پس منم برات خوشحالم

Don’t wanna be stone cold
نمیخوام که سنگ سرد باشم

Stone
سنگ

I wish I could mean this
but here’s my good-bye
ای کاش واقعا میتونستم
ولی این خداحافظی منه

Oh, I’m happy for you
اوه،برات خوشحالم

Know that I am
میدونی این رو که من

Even if I can’t understand
حتی اگر نمیتونم بفهمم

If happy is her
اگه اون دختره خوشحاله

If happy is her
اگه اون دختره خوشحاله

I’m happy for you
من برات خوشحالم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️