موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Stay With Me از Sam Smith با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2704 | ارسال توسط: سپتامبر 16, 2019
موزیک ویدیو Stay With Me از Sam Smith با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sam Smith – Stay With Me

Guess It is true‚ I am not
good at a one night stand
فکر کنم این واقعیته که من
تو روابط یه شبه خوب نیستم

But I still need love ′cause
I am just a man
ولی من هنوزم به عشق نیاز دارم چون من یه آدمم

These nights never seem to go to plan
این شبا به نظر نمیاد طبق برنامه پیش برن

I don′t want you to leave‚
will you hold my hand?
من نمیخوام برم، میشه دستمو بگیری؟

Oh‚ won′t you stay with me?
با من نمیمونی؟

′Cause You are all I need
چون تو تمام خواسته ام هستی

This ain′t love‚ It is clear to see
این(حس) عشق نیست، کاملا مشخصه

But darling‚ stay with me
ولی عزیزم با من بمون

Why am I so emotional?
چرا من انقدر احساساتی هستم؟

No‚ It is not a good look‚
gain some self control
نه این ظاهر خوبی نداره باید خودمو کنترل کنم

And deep down I know this never works
ته دلم میدونم که این رابطه به جایی نمیرسه

But you can lay with me
so it doesn′t hurt
ولی میتونی کنارم دراز بکشی
این که اشکالی نداره

Oh‚ won′t you stay with me?
با من نمیمونی؟

′Cause You are all I need
چون تو تمام خواسته ام هستی

This ain′t love‚ It is clear to see
این(حس) عشق نیست، کاملا مشخصه

But darling‚ stay with me
ولی عزیزم با من بمون

Oh‚ won′t you stay with me?
با من نمیمونی؟

′Cause You are all I need
چون تو تمام خواسته ام هستی

This ain′t love‚ It is clear to see
این(حس) عشق نیست، کاملا مشخصه

But darling‚ stay with me
ولی عزیزم با من بمون

Oh‚ won′t you stay with me?
با من نمیمونی؟

′Cause You are all I need
چون تو تمام خواسته ام هستی

This ain′t love‚ It is clear to see
این(حس) عشق نیست، کاملا مشخصه

But darling‚ stay with me
ولی عزیزم با من بمون

0/5 (0 نظر)
کامنت ها