موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Solo از Clean Bandit feat. Demi Lovato با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 8097 | ارسال توسط: آگوست 10, 2018
موزیک ویدیو Solo از Clean Bandit feat. Demi Lovato با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Clean Bandit – Solo feat. Demi Lovato

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody (Woop Woop
Woop Woop Woop Woop Woop)
تنهای تنها،همگی

I never meant to leave you hurting
هیچوقت قصد نداشتم بذارم عذاب بکشی

I never meant to do the worst thing
هیچوقت نمیخواستم بدترین کارا رو انجام بدم

Not to you
حداقل با تو نمیخواستم

(It solo‚ solo‚ everybody)
تنهای تنها،همگی

′Cause every time I read your message
چون هر بار که پیامتو میخونم

I wish I wasn′t one of your exes
آرزو میکنم ای کاش من یکی از دوست دخترای سابقت نبودم

Now I am the Fool
حالا این منم که مورد تمسخر قرار میگیرم

(It solo‚ solo‚ everybody)
تنهای تنها،همگی

Since you been gone
از وقتی که رفتی

Been dancing on my own
خودم تنهایی میرقصم

There′s boys up in my zone
پسرای زیادی دور و برم هستن

But they can′t turn me on
اما منو مجذوب خودشون نمیکنن

′Cause baby‚ You are
چون عزیزم،تو

the only one I am coming for
تنها کسی هستی که چشمم دنبالشه

I can′t take no more‚ no more‚ no more
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I wanna F woop woop woop‚
but I am broken hearted
میخوام خوشحال باشم و خوش بگذرونم ولی قلبم شکسته

Cr Cr Cry but I like to party
با این که عاشق خوش گذروندنم ولی همش گریه میکنم

T T Touch but I got nobody
(میخوام یکیو) نوازش میکنم ولی هیچکسو ندارم

Here on my own
اینجا با خودم تنهام

I wanna F woop woop woop‚
but I am broken hearted
میخوام خوشحال باشم و خوش بگذرونم ولی قلبم شکست

Cr Cr Cry since the day we parted
از روزی که جدا شدیم همش کارم گریه کردنه

T T Touch but I got nobody
(میخوام یکیو) نوازش میکنم ولی هیچکسو ندارم

So I do it solo
پس تنها انجامش میدم(زندگی میکنم)

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

I do it solo
تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

I do it solo
تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

Every single night I lose it
هر شب خودمو میبازم

I can′t even hear the music without
you (it solo‚ solo‚ everybody)
بدون تو حتی نمیتونم موزیک گوش بدم

I can′t even hear the music without
you (it solo‚ solo‚ everybody)
بدون تو حتی نمیتونم موزیک گوش بدم

Ah‚ yeah‚ yeah

Try to stop myself from calling
مدام سعی میکنم جلو خودمو بگیرم که بهت زنگ نزنم

But I really wanna know if You
are with someone new (it
solo‚ solo‚ everybody)
ولی واقعا دلم میخواد بدونم که الان کسی جدید اومده تو زندگیت یا نه

But I really wanna know if You
are with someone new (it
solo‚ solo‚ everybody)
ولی واقعا دلم میخواد بدونم که الان کسی جدید اومده تو زندگیت یا نه

But I really wanna know if You
are with someone new (it
solo‚ solo‚ everybody)
ولی واقعا دلم میخواد بدونم که الان کسی جدید اومده تو زندگیت یا نه

Since You have been gone
از وقتی که رفتی

Been dancing on my own
خودم تنهایی میرقصم

There′s boys up in my zone
پسرای زیادی دور و برم هستن

But they can′t turn me on
اما منو مجذوب خودشون نمیکنن

′Cause baby‚ You are the only
one I am coming for
چون عزیزم،تو تنها کسی هستی که چشمم دنبالشه

′Cause baby‚ You are the only
one I am coming for
چون عزیزم،تو تنها کسی هستی که چشمم دنبالشه

I can′t take no more‚ no more‚ no more
نمیتونم بیشتر از این تحمل کنم

I wanna F woop woop woop‚
but I am broken hearted
میخوام خوشحال باشم و خوش بگذرونم ولی قلبم شکست

Cr Cr Cry but I like to party
با این که عاشق خوش گذروندنم ولی همش گریه میکنم

T T Touch but I got nobody
(میخوام یکیو) نوازش میکنم ولی هیچکسو ندارم

Here on my own
اینجا با خودم تنهام

I wanna F woop woop woop‚
but I am broken hearted
میخوام خوشحال باشم و خوش بگذرونم ولی قلبم شکست

Cr Cr Cry since the day we parted
از روزی که جدا شدیم همش کارم گریه کردنه

T T Touch but I got nobody
(میخوام یکیو) نوازش میکنم ولی هیچکسو ندارم

So I do it solo
پس تنها انجامش میدم(زندگی میکنم)

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

I do it solo
تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

I do it solo
تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

Can′t do it solo
نمیتونم تنهایی انجامش بدم(زندگی کنم)

I wanna F woop woop woop‚
but I am broken hearted
میخوام خوشحال باشم و خوش بگذرونم ولی قلبم شکست

Cr Cr Cry but I like to party
با این که عاشق خوش گذروندنم ولی همش گریه میکنم

T T Touch but I got nobody
(میخوام یکیو) نوازش میکنم ولی هیچکسو ندارم

Here on my own
اینجا با خودم تنهام

I wanna F woop woop woop‚
but I am broken hearted
میخوام خوشحال باشم و خوش بگذرونم ولی قلبم شکست

Cr Cr Cry since the day we parted
از روزی که جدا شدیم همش کارم گریه کردنه

T T Touch but I got nobody
(میخوام یکیو) نوازش میکنم ولی هیچکسو ندارم

So I do it solo
پس تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

I do it solo
تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

It solo‚ solo‚ everybody
تنهای تنها،همگی

I do it solo
تنهایی انجامش میدم(زندگی میکنم)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • MOHSENNASIM

    عالی🥰🥰🥰🥰

    • Saeed Avril

      🌺

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️