موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Show Me the Way از Marco & Seba feat. INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7986 | ارسال توسط: فوریه 4, 2018
موزیک ویدیو Show Me the Way از Marco & Seba feat. INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Marco & Seba feat. INNA – Show Me the Way

I got a feeling you want me to come right now
یه حسی دارم که تو می خوای همین حالا کنارت باشم

And I can tell that you’re ready cause you always come right down
و می تونم بگم تو آماده هستی چونکه همیشه تو راست پایین میای
(سریع خودت رو می رسونی)

I need a kiss from your lips and you’re wasting my hands
من به یک بوسه از لبت و اینکه کمرت توی دستام باشه نیاز دارم

And you can talk with your body and you know I understand.
و تو می تونی با بدنت بامن حرف بزنی واینو میدونی که می فهمم(چی میگی)

Baby show me the way to you
عزیزم راهی که بهت میرسه رو نشونم بده

Let me come and show you mine, come and show you mine
اجازه بده بیام و خودم رو نشونت بدم،بیام و خودم رو نشونت بدم

Stay and I do anything you like.
بمون و من هرکاری که دوست داری برات انجام بدم

Baby show me the way you do
عزیزم اونطوری که انجامش میدی رو بهم نشون بده

When you lift me up and down, lift me up and down,
وقتی که تو من رو بالا و پایین میبری,منو بالا و پایین میبری

Sing for you, I’ll be anything you like.
واست آواز می خونم,و اونی میشم که دوست داری

Show, show, show me the way
نشون،،،،بده،راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Steam on the mirror, and my skin on your skin.
بخار روی آینه ,و پوست من رو پوست تو

And we can.. repeat again and again.
و ما می تونیم,,,,اینو تکرار و تکراش کنیم

And you don’t even gonna ask, I’m ready in your mind.
و تو نمی خواد ازم سوال کنی,من ذهنت رو واسه چی آماده می کنم

Just give me your loving love and I give to your love mine.
فقط بهم تموم وجود و عشقت رو بده و من هم (هرچی رو دارم) و عشقم رو بهت میدم

Baby show me the way to you
عزیزم راهی که بهت میرسه رو نشونم بده

Let me come and show you mine, come and show you mine
اجازه بده بیام و خودم رو نشونت بدم،بیام و خودم رو نشونت بدم

Stay and I do anything you like.
بمون و من هرکاری که دوست داری برات انجام بدم

Baby show me the way you do
عزیزم اونطوری که انجامش میدی رو بهم نشون بده

When you lift me up and down, lift me up and down,
وقتی که تو من رو بالا و پایین میبری,منو بالا و پایین میبری

Sing for you, I’ll be anything you like.
واست آواز می خونم,و اونی میشم که دوست داری

Show, show, show me the way
نشون،،،،بده،راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،،،،دوست داری

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،،،،دوست داری

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

I’m not giving up on you now
من حالا تو رو ناامید نمی کنم

Wanna be your up when you’re down.
و هر وقت که آماده باشی می خوام کنارت باشم

And we can make it come around.
و ما می تونیم اینو درستش کنیم
(از هم دیگه جدا نشیم و باهم باشیم)

I’ll be there forever.
برای همیشه اونجا خواهم بود

Come and open up your mind.
بیا و ذهنت رو واسم باز کن

Baby, touch your broken heart
عزیزم, قلب شکسته ات رو لمس کن(نوازش کن)

You got me, got me so bad.
تو من رو گرفتی,من رو بدجور گرفتی

Baby show me the way to you
عزیزم راهی که بهت میرسه رو نشونم بده

Let me come and show you mine, come and show you mine
اجازه بده بیام و خودم رو نشونت بدم،بیام و خودم رو نشونت بدم

Stay and I do anything you like.
بمون و من هرکاری که دوست داری برات انجام بدم

Baby show me the way you do
عزیزم اونطوری که انجامش میدی رو بهم نشون بده

When you lift me up and down, lift me up and down,
وقتی که تو من رو بالا و پایین میبری,منو بالا و پایین میبری

Sing for you, I’ll be anything you like.
واست آواز می خونم,و اونی میشم که دوست داری

Show, show, show me the way
نشون،،،،بده،راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

Always for… Like, like, like
برای همیشه،،(همون که)،،،دوست داری(میشم)

Show me the way
راه رو نشونم بده

0/5 (0 نظر)
کامنت ها