موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Sean Paul Ft. Dua Lipa بنام No Lie با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 28240 | ارسال توسط: ژانویه 15, 2017
موزیک ویدیو Sean Paul Ft. Dua Lipa بنام No Lie با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Sean Paul Ft. Dua Lipa – No Lie

Feel your eyes, they all over me
تمام نگاهت رو روي خودم حس ميكنم

Don’t be shy, take control of me
خجالت نكش. منو از خود بيخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن.امشب قراره کلي بهمون خوش بگذره

Baby girl yuh a carry ten ton a fatness,
دختر عزيزي اره هموني كه 10 تن چربي داری

gimme some a dat
طوري باهام خوش بگذرون

Mixed with the badness, look how she act
كه با بدي مخلوط شده باشه(يکم با خشونت) ، ببينيد چجوري رفتار ميكنه

Shaped like a goddess, but turn up, don’t stop
مثل يك الهه خوش هیکله ، ولي شروع كن. نايست

It’s a good piece of mentals under the cap
يه تيکه ي خوب که با روح روان بازي ميکنه تو ذهنمه

Hot piece of gear, mami love all your chat
يك لباس جذاب. مامي تمام درد دل هاتو دوست دارم(منظور خود شان پاول هست)

Watching every step of the pep of the what you got
دارم ميبينم تک تک حرکات چالاکي که داري انجام ميدي

Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touch
تو ذهنم ميموني حتي وقتي ازم دوري

And my aim is to give you this love
و هدف من اينه كه اين عشق رو به تو تقديم كنم

Hypnotic the way you move
هيپنوتيزم ميکني با حرکاتت

Let me acknowledge the way you do
اجازه بده بابت اين حرکاتت ازت تشکر کنم

And I would not lie or play you
و من قرار نيست بازيت بدم يا بهت دروغ بگم

Beam me up like Scottie
مثل سگ اسکاتي منو به حرکت در بيار

It’s so hypnotic, the way you move
خيلي هيپنوتيزم کنندست حرکاتت.

That’s why I wanted to get to you
اين همون دليليه كه من ميخواستم بهت نزديک شم(بدستت بيارم)

And I would not lie or play you
It’s so hypnotic
و من قرار نيست بهت دروغ بگم يا بازيت. اين خيلي هيپنوتيزم کننده است

No lie-i-ie
دروغي در کار نيست

Gyal we never miss
دختر. ما هيچوقت اشتباه نميكنيم

Feel your eyes, they’re all over me
تمام نگاهت رو روي خودم حس ميكنم

Don’t be shy, take control of me
خجالت نكش. منو از خود بيخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن،امشب قراره کلي خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never miss
دختر ما هيچوقت اشتباه نميكنيم

No li-i-i-ie
دروغي در کار نيست

Hypnotized, pull another one
هيپنوتيزم شدم. يكي ديگه رو بكش بيار

It’s alright, I know what you want
همه چيز مرتبه. من ميدونم تو چي ميخواي

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن امشب قراره کلي خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never miss
دختر ما هيچوق اشتباه نميكنيم

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

It’s always how we do it
هميشه اينطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره کلي خوش بگذره

No li-i-ie
دروغي در کار نيست

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بي دروغغغغ

It’s always how we do it
هميشه اينطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بي دروغغغغغ

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره کلي خوش بگذره

No lie-i-ie
بي دروغغغغ

I’m so lit, so lit, my girl
من خیلی تحریک شدم دخترم

So let me see you roll it, roll it, my girl
پس بذار ببینم که انجامش میدی دخترم

Me love it when you bend and fold it
دوست دارم وقتی که خم میشی و شل میکنی

Now let me bone it And let me own it, my girl
حالا بذار بهت نزدیک بشم و این ماله من شه دخترم

Give you pon the style that I have mastered
به سبکی باهات انجامش میدم که استادم توش

Hoist you up, baby girl, that’s my word
بلندت میکنم دختر کوچولو،بهت قول میدم

Give you that good lovin’ that is preferred
اون عشق خوب که ترجیح داده شده رو تقدیمت میکنم

You deserve it, so don’t be scared
تو لیاقتش داری پس نترس

It’s so hypnotic, the way you move
خيلي هيپنوتيزم کنندست حرکاتت.

Let me acknowledge the way you do
اجازه بده بابت اين حرکاتت ازت تشکر کنم

And I would not lie or play you
و من قرار نيست بازيت بدم يا بهت دروغ بگم

Beam me up like Scottie
مثل سگ اسکاتي منو به حرکت در بيار

It’s so hypnotic, the way you move
خيلي هيپنوتيزم کنندست حرکاتت.

Let me acknowledge the way you do
اجازه بده بابت اين حرکاتت ازت تشکر کنم

And I would not lie or play you
It’s so hypnotic
و من قرار نيست بهت دروغ بگم يا بازيت. اين خيلي هيپنوتيزم کننده است

No lie-i-ie
دروغي در کار نيست

Gyal we never miss
دختر. ما هيچوقت اشتباه نميكنيم
Feel your eyes, they’re all over me
تمام نگاهت رو روي خودم حس ميكنم

Don’t be shy, take control of me
خجالت نكش. منو از خود بيخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن.امشب قراره کلي بهمون خوش بگذره

No lie-i-ie
دروغي در کار نيست

Hypnotized, pull another one
هيپنوتيزم شدم. يكي ديگه رو بكش بيار

It’s alright, I know what you want
همه چيز مرتبه. من ميدونم تو چي ميخواي

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن امشب قراره کلي خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never miss
دختر ما هيچوق اشتباه نميكنيم

No li-i-ie
دروغي در کارنيست

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بي دروغغغغ

It’s always how we do it
هميشه اينطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بي دروغغغغغ

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره کلي خوش بگذره

No li-i-ie
دروغی در کار نیست

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

It’s always how we do it
هميشه اينطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره کلي خوش بگذره

No lie-i-ie
دروغی در کار نیست

Shake that body, let me see you just do it
بدن تکون بده و بذار ببینم که فقط انجامش میدی

Girl hundred percent
No lie-i-ie
دختر صد درصد بدون دروغ

Move that body, let me see you just do it
Girl go on represent
بندتو تکون بده بذار ببینم انجامش میدی برو رو صحن

no lie-i-ie
بدون دروغ

Shake that body, let me see you just do it To the fullest extent
بدن تکون بده و بذار ببینم که فقط انجامش میدی به کامل ترین حد ممکن

no lie-i-ie
بی دروغ

Move that body, let me see you just do it
Girl you’re magnificent
No lie-i-ie
اون بدن تکون بده بذار ببینم انجامش میدی دختر تو شکوه و جلالی دروغی در کار نیست

Feel your eyes, they all over me
تمام نگاهت رو روي خودم حس ميكنم
Don’t be shy, take control of me
خجالت نكش. منو از خود بيخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن،امشب قراره کلي خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never miss
دختر ما هيچوقت اشتباه نميكنيم

No li-i-i-ie
دروغي در کار نيست

Hypnotized, pull another one
هيپنوتيزم شدم. يكي ديگه رو بكش بيار

It’s alright, I know what you want
همه چيز مرتبه. من ميدونم تو چي ميخواي

Get the vibe it’s gonna be lit tonight
زود باش شروع کن امشب قراره کلي خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never miss
دختر ما هيچوق اشتباه نميكنيم

No li-i-ie
دروغي در کارنيست

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

It’s always how we do it
هميشه اينطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره کلي خوش بگذره

No li-i-ie
دروغي در کار نيست

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

It’s always how we do it
هميشه اينطوري انجامش ميديم

No li-i-ie
بدون دروغ

Feels how we do it
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره کلي خوش بگذره

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
 • mhla

  عالی بود!!!
  ممنون =)سایتتون عالیه

 • pedram

  بهترین سایت انواع موزییک
  عاااالییییی

  • MoBinBeta

   ممنون از نظرات پرانرژی . امیدواریم لذت برده باشید

 • hi
  you have a vrey goooood site.

  good luck
  faramarz

  /**** این رو پاک کن:
  فیلد های نام و ایمیل و وب سفیده و نوشته توش هم سفیده پس کامنت گذاشتن برای بازدید کننده ها سخت میشه.
  یه کلاس بلک به بگراند فیلد ها یا تسکتش بده

  موفق باشی ****/

 • مجتبی

  حتما lion 2016 رو نگا کنید

  • Saeed Avril

   سلام
   دیدم دوست عزیز.داستانش بر اساس واقعیت بود .خیلی جالب بود 🙂

 • Hemad

  ترجمه های نوشته شده رو نمیشه کپی کرد مشکل رو پیکیری کنید لطفااااا ن فقط این اهنگ بقیه اهنگ ها هم نمیشه

  • Saeed Avril

   بد از 2 سال
   به دلیل کپی برداری بیش از از سایت و ذکر نکردن منبع
   سابریکا فعلا تصمیم گرفته که قفل کپی برای سایت بزاره
   به خاطر همین نمیتونید کپی کنید …..

 • M. A. H

  سلام
  میخوام با دانلود منیجر دان کنم نمیشه!
  ؟؟
  ؟
  ؟

  • Saeed Avril

   سلام
   روی لینک بزنید اگر دانلود منیجرتون مشکلی نداشته باشه خودش اتوماتیک دانلود میکنه
   یا یه دانلود منیجر دیگه نصب کنید
   با گوشی هستید یا کامپیوتر ؟

 • MOHSENNASIM

  پرفکت 😏😏😏😏

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️