موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Rixton به نام Me and My Broken Heart با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5754 | ارسال توسط: نوامبر 15, 2016
موزیک ویدیو Rixton به نام Me and My Broken Heart با زیرنویس فارسی و انگلیسی

All I need’s a little love in my life
همه چيزي که ميخوام کمي عشق در زندگيمه

All I need’s a little love in the dark
همه چيزي که ميخوام کمي عشق در تاريکيه

A little but I’m hoping it
might kick start
يکم ولي اميدوارم که شايد جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

I need a little loving tonight
من کمي عشق ورزيدن ميخوام امشب

Hold me so I’m not falling apart
منو نگهدار تا از هم گسسته نشم

A little but I’m hoping it
might kick start
کمي ولي ارزو ميکنم شايد جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

Yeah…
اره

Shot gun, aimed at my heart, you got one
تفنگ، قلب منو نشونه گرفته، تو يکي داري

Tear me apart and then some
منو متلاشي کن و بعدش کمي

How do we call this love (whoa oh oh oh)
ما اينو چجوري صدا بزنيم عشق(واوو …)

I try to run away but your eyes
من سعي ميکنم فرار کنم اما چشمات

Tell me to stay, oh why,
به من ميگن وايسا، آه چرا

Why do we call this love (whoa oh oh oh)
چرا ما به اين ميگيم عشق(واو….)

It seems like we’ve been losing control
به نظر مياد ما داريم کنترلمونو از دست ميديم

Somebody tell me I’m not alone
يکي به من گفت من تنها نيستم

When I said
وقتي من گفتم

All I need’s a little love in my life
همه چيزي که در زندگي ميخوام يکم عشقه

All I need’s a little love in the dark
همه چيزي که ميخوام يکم عشق در تاريکيه

A little but I’m hoping it
might kick start
کمي ولي اميدوارم جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

I need a little loving tonight
من امشب دلم ميخواد يکم عشق بورزيم

Hold me so I’m not falling apart
منو نگهدار تا از هم گسسته نشم

A little but I’m hoping it
might kick start
کمي ولي اميدوارم جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

Maybe some part of you just hates me
شايد يه قسمتايي از تو از من متنفر باشه

You picked me up and played me
تو منو انتخاب کردي و با من بازي کردي

How do we call this love?
(whoa oh oh oh)
چجوري ما به اين ميگيم عشق

One time tell me you need me tonight
يکبار به من بگو امشب به من نياز داري

To make it easy, you lie
که راحتش کنيم، تو دروغ ميگي

And say it’s all for love
(whoa oh oh oh)
و بگو اينها همه بخاطر عشقه

It seems like we’ve been losing control
به نظر مياد ما داريم کنترلمونو از دست ميديم

Somebody tell me I’m not alone
يکي به من بگه من تنها نيستم

When I say
وقتي من ميگم

All I need’s a little love in my life
همه چيزي که در زندگي ميخوام کمي عشقه

All I need’s a little love in the dark
همه چيزي که ميخوام کمي عشق در تاريکيه

A little but I’m hoping it
might kick start
کمي ولي اميدوارم جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

I need a little loving tonight
من امشب کمي عشق ورزيدن ميخوام

Hold me so I’m not falling apart
منو نگهدار تا از هم گسسته نشم

A little but I’m hoping it
might kick start
يکم ولي اميدوارم که شايد جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

Whoa oh, whoa oh

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

Whoa oh, whoa oh

Me and my broken
من و قلب شکسته ام

Yeah, yeah, yeah (Me and my
broken, broken heart)
من و قلب شکسته ام

Yeah, yeah, yeah

It’s just me
فقط منم

It’s just me
فقط منم

It’s just me
فقط منم

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

All I need’s a little love in my life
همه چيزي که ميخوام کمي عشق در زندگيمه

All I need’s a little love in the dark
همه چيزي که ميخوام کمي عشق در تاريکيه

A little but I’m hoping it
might kick start
يکم ولي اميدوارم که شايد جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

I need a little loving tonight
امشب به يکم عشق و محبت نياز دارم

Hold me so I’m not falling apart
منو نگهدار تا از هم گسسته نشم

A little but I’m hoping it
might kick start
يکم ولي اميدوارم که شايد جرقه شروع رو بزنه

Me and my broken heart
من و قلب شکسته ام

0/5 (0 نظر)
کامنت ها