موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Rivers Between Us از DRACONIAN با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6143 | ارسال توسط: جولای 7, 2017
موزیک ویدیو Rivers Between Us از DRACONIAN با زیرنویس فارسی و انگلیسی

DRACONIAN – Rivers Between Us

Where is the world I saw in your eyes?
‎آن جهانی که در چشمانت ديدم کجاست؟

It lived through the night, then whispered goodbye
‎در شب زندگی كرد،و آنگاه وداع گفت،

The cuts in your skin and the red in my eyes.
‎شکافی بر پوست تو و قرمزی درون چشمانم،

This winter inside is crushing me now
‎حال این زمستان درونم را ميدرد

“I am alone, I am scorn,
‎”تنهایم،عاجر و حقیر

I can’t remember to forget you,
‎قادر به یاد آوردنِ فراموش کردنت نیستم،

I just weather the storm”
‎فقط این طوفان را تحمل میکنم!”

The love that I had, it drowned with the tide,
‎عشقی که درونم بود؛به همراه امواج غرق شد،

stirring the waters where hearts lay bare
‎و جریان آب آن را برد به جایی که قلب های پاک خوابیده اند

The cuts in your skin and the red in your eyes
‎زخم های روی پوستت و قرمزی چشمانت

Enfolding this shame into despair
‎این شرم را به آغوش اندوه می سپارد

ترجمه و زیر نویس سابریکا
subrica.com

Drift like a cloud and flow like water
در حال حركت مثل ابر و مثل آب در جريان

seeing that all life is a magnificent illusion,
ميبينم كه زندگي يك توهم با شكوهه

a plane of energy, and that there is absolutely nothing to be afraid of
محيطي پر از انرژي،و چيزي براي ترسيدن وجود نداره

Fundamentally. You will be afraid on the surface
اساسا،تو از روي زمين بودن ميترسي

You will be afraid of putting your hand in the fire
ميترسي دستت رو تو آتش بذاري

You will be afraid of getting sick, etc
تو از مريض شدن و غيره ميترسي

But you will not be afraid of fear
اما نبايد بترسي

Fear will pass over your mind like a black cloud will be reflected in the mirror.”
ترس مثل يك ابر سياهي كه تو آينه منعكس ميشه تمام فكر و ذكرت رو ميگيره

Let me take the noose from our necks and carry us home
‎اجازه ده این طناب (دار) را از گردنمان در بیارم و به خانه بازگردیم،

Still so alive, even after you die, transcending with time
‎هنوز هم زنده ام، حتی پس از مرگت،همراه با زمان بالا میروم

We’re just two cripples who fail to belong
‎ما فقط دو شکست خورده هستیم که از تعلیق عاجز ماندیم

Yes, we are two cripples, but we need to hold on
‎آری، ما دو درمانده ایم؛ اما احتیاج به تحمل و صبر داریم

From this flesh my spirit longs to break away
‎روح من مشتاق است تا این جسم را بشکافد،

Did you ever feel this cosmic circumstance was never enough?
‎آیا تا کنون حس کرده ای این رویداد کیهانی هیچگاه کافی نبوده؟

Wake me slowly if ever at all
‎بیدارم کن به آرامی هرچند برای همیشه؛

Wake me slowly or watch me fall
‎به ارامی بیدارم کن یا سقوطم را نظاره گر باش

Watch me fall
سقوطم را نظاره گر باش

The life that I had is gone with the tide (Watch me fall)
‎زندگی ام همراه با آن امواج از بین رفت(سقوطم را تماشا کن)

Another deception, I whisper goodbye
‎فریبی دیگر؛ و من خداحافظی میکنم،

The cuts in my flesh, the red in your eyes (Watch me fall)
‎زخم هایی روی جسمم، قرمزی درون چشمانت،(سقوطم را تماشا کن)

These demons inside, they die with me now
‎اشباح درونم؛ حال همراه با من میمیرند

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️