موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Ring از Cardi B feat. Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5969 | ارسال توسط: نوامبر 4, 2018
موزیک ویدیو Ring از Cardi B feat. Kehlani با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Cardi B Ring (feat. Kehlani)

Ring‚ ring‚ ring‚ ring
زنگ زنگ زنگ

You don′t hit my line no more‚ oh‚ oh
تو دیگه باهام تماس نمی گیری

You don′t make it ring‚
ring‚ ring‚ ring me
گوشیم دیگه با تماسای تو زنگ نمی خوره

I can′t keep this on the low
من نمی تونم رابطمون رو سرد و کم فعالیت نگه دارم

I want you to make it ring‚
ring‚ ring‚ ring me
می خوام که بهم زنگ بزنی

Should I call first? I can′t decide
شاید من باید اول زنگ بزنم؟نمی دونم…نمی تونم تصمیم بگیرم

I want to‚ but a b**ch got pride
ینی می خواما…ولی یه جن*ده هم غرور داره

The switchin′ up shit is
what I can′t f*u**k with
اینکه فک می کنی ازم بالاتری و نمی خوای باهام بگردی چیزیه که نمی تونم باهاش بسازم

I am feelin′ you but you hard
to get in touch with
حست می کنم ولی دسترسی پیدا کردن بهت خیلی سخته

And you ain′t hit me up in a while
و تو هم چند وقته که به من زنگ نزدی

Actin′ like you don′t know
what number to dial
یهجوری رفتار می کنی انگار شماره امو نمی دونی

You quit‚ then that′s it‚
I am throw in the towel
از زنگ زدن بهم دست کشیدی ..همین…و منم از زندگی کردن دست کشیدم و نا امید شدم

′Cause a nigga only gon′
do what you allow
چون من اینجا فقط کارایی رو انجام می دم که تو دلت بخواد

You don′t want this gun smoke
(پس تو هم اگه دلت نمی خواد) که یه تیر بهت شلیک کنم

Learn to text with your nose
if your thumb broke
یاد بگیر که حتی اکه انگشتت شکسته با دماغت تایپ کنی

I don′t care if we get′ into
it and I stall on your a*s**s
به گ*وزم*م نیست اگه کار و زندگیت رو به گ*ا بدم

But I still wake up from missed
calls from your a**s*s‚ nigga
من بــــاید با “نماس های از دست رفته”تو روی گوشیم از خواب بیدار شم ، ک*ون*ی

You don′t hit my line no more‚ oh‚ oh
تو دیگه باید باهام تماس نمی گیری

You don′t make it ring‚
ring‚ ring‚ ring me
گوشیم دیگه با تماس های تو زنگ نمی خوره

I can′t keep this on the low
من نمی تونم رابطمون رو سرد و کم فعالیت نگه دارم

I want you to make it ring‚
ring‚ ring‚ ring me
می خوام که بهم زنگ بزنی

Nah‚ ni*g*ga now you gon′ have
to call me (call me)
آره ک*ون*ی تو باید بهم زنگ بزنی

′Cause I am lookin′ at these
messages‚ they all me
چون وقتی به چتامون نگاه می کنم می بینم که همه اش پیامای منه

Actin′ like there ain′t
niggas that want me
یه جوری رفتار می کنی انگار هیچ پسری نیست که بخواد با من باشه!!؟

Let another nigga in your spot‚ and
you gon′ be hot‚ nigga‚ coffee
به یه داش سیا بگو که واسته سر پستت (و بیا پیش من) تا عاقل بشی…آهان…حالا برام قهوه بریز

You gon′ be sick to your stomach
آره..اینجوری خیلی جیگر میشی

Hit me when you free‚ 1 800
هر وقت تونستی پس بهم زنگ بزن اینم شمارمه:……0912

It is emergency‚ call me 911
حالا هم که شرایط اورژانسیه این شمارمه:110

′Cause right now I am out
here tryna find someone
چون همین الان که دارم اینا رو میگم در عین حال دارم دنبال یه نفر میگردم

the ring on my phone‚
ring on my finger
یه نفر که هم بهم زنگ بزنه..هم حلقه بندازه تو انگشتم

You actin′ like you ain′t
tryna do either
نه مثه تو که جوری رفتار میکنی که انگار قصد انجام هیچکدومشونو نداری

Was a g**d girl? Watch me turn diva
چی؟…دختر خوبی بود…به آهنگی که دارم می خونم گوش کن

Here goes my heart‚ I
put it on speaker
این آهنگ حرف دلمه..حالا با اسپیکر پخشش می کنم

You don′t hit my line no more‚ oh‚ oh
تو دیگه باهام تماس نمی گیری

You don′t make it ring‚
ring‚ ring‚ ring me
گوشیم دیگه با تماسای تو زنگ نمی خوره

I can′t keep this on the low
من نمی تونم رابطمون رو سرد و کم فعالیت نگه دارم

I want you to make it ring‚
ring‚ ring‚ ring me
می خوام که بهم زنگ بزنی

You used to be on my line
فرت و فرت بهم زنگ میزدی

On my tip all the time‚ yeah
همیشه آویزونم بودی

Love it when you make me feel
عاشق وقتایی بودم که جلوم جوری تظاهر می کردی که

Like you don′t mind when I
ain′t got time for you
اینکه برات هیچ وقتی ندارم ناراحتت نمی کنه

You know it don′t go to my head
می دونی که این تو مخم نمیره

I am only arrogant in bed
چون من توی سک*س یکم جسورم

I just love to know you wanna
spend time with me instead
فقط می خوام که بدونم که تو دلت می خواد با من باشی و وقتتو بگذرونی

Now you all caught up
(اما)الان تو بشدت گرفتاری

Yeah‚ you all caught up
آره کلی گرفتاری داری و

Now you done left me alone‚ yeah
منو تنها گذاشتی

You was all fed up
توی رابطه مون کاملا تغذیه و سیر شدی

Ready for the next step
و وقتی ازم خسته شدی

Wanna be on your own
برای قدم بعدی که ول کردنم باشه ،آماده بودی

Said I just miss you‚ I
just miss us‚ baby
میگم من دلم برای تو برای باهم بودن تنگ شده

All I know is
:و تمام چیزیم که میدونم اینه

You don′t hit my line no more‚ oh‚ oh
تو دیگه باهام تماس نمی گیری

You don′t make it ring‚ ring‚ ring‚ ring
(you don′t make it ring‚ baby)
گوشیم دیگه با تماسای تو زنگ نمی خوره

I can′t keep this on the
low (yeah‚ yeah‚ oh)
من نمی تونم رابطمون رو سرد و کم فعالیت نگه دارم

I want you to make it ring‚
ring‚ ring‚ ring
می خوام که بهم زنگ بزنی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️