موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Right There از Nicole Scherzinger ft. 50 Cent با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4216 | ارسال توسط: اکتبر 11, 2019
موزیک ویدیو Right There از Nicole Scherzinger ft. 50 Cent با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Nicole Scherzinger – Right There ft. 50 Cent

Fifty‚ Nicole
فیفتی سنت، نیکول

It is just another one
این یه آهنگ دیگه ست

Another number one
یه آهنگ شماره یک دیگه

I am complex‚ difficult to understand
من پیچیده ام، سخته که درکم کنن

I don′t know if It is me
نمیدونم این واقعا منم

or just the makeup of a man
یا یه جلوه ای از یه آدم(دیگه) هستم

I wanna it in the morning
من صبح زود میخوامش

Bright and early I want it
کله سحر میخوامش

I rise as the sunrise
با طلوع خورشید بیدار میشم

Baby now get up on it
عزیزم همین الان بیا انجامش بدیم

Give it to me good
یه جور خوب یهم بدش
(تو این چند خط بالا منظور سکس بوده)

Shawty work it like you should
همونطور که باید مثل یه دختر خوشگل انجامش بده

You follow instructions
دستورالعمل ها رو دنبال میکنی

Then I follow instructions
بعدش من دستورالعمل ها رو دنبال میکنم
(اول من کنترل رابطه رو به بهده میگیرم بعد جاها عوض میشه)

The ultimate seduction
بهترین اغوا کنندگی

More kissing and touching
بوسه های بیشتر، لمس های بیشتر

Feels super natural
احساس میکنم فرا طبیعی هستم

First chance I am at you
اولین فرصتم برای با تو بودن

Come here baby‚ hey be my baby
بیا اینجا عزیزم، بیا و عزیز دلم باش

Hey be my baby oh oh oh
بیا و عزیز دلم باش

Come here baby put your
hands on my body
بیا اینجا عزیزم، دستات رو بذار رو بدنم

Hands on my body oh oh oh
دستات رو بذار رو بدنم

Right there keep it right there
درست همینجا، بذار همینجا بمونه

I love when you put it right
there‚ yeah yeah oh oh oh
عاشق وقتی هستم که درست اینجا میذاریش

Me like the way that you hold my body
جوری که بدنمو نگه میداری رو دوست دارم

Me like the way that you touch my body
جوری که بدنمو لمس میکنی رو دوست دارم

Me like the way that you kiss my
جوری که بدنمو میبوسی رو دوست دارم

Yeah yeah yeah yeah me like it
اره آره خوشم میاد

Me like the way that he put it on me
جوری که سر به سر میذاره رو دوست دارم
(البته بازم معنی سکس هم میده)

Me like the way that he push up on me
جوری که باهام سکس میکنه رو دوست دارم

Me like the way that he goin′
down down down down down
جوری که با منو میبوسه رو دوست دارم(معنی اورال سکس هم میده)

Never gonna let no girl
take him from me
هیچ وقت نمیذارم هیچ دختری اونو ازم بگیره

Never gonna let no girl
steal him form me
هیچ وقت نمیذارم هیچ دختری اونو ازم بدزده

Never gonna let a girl
get that close now
هیچ وقت نمیذارم دیگه هیچ دختری بهش نزدیک بشه

I tell them eh baby don′t
too close now
به اون دخترا بگو که خیلی بهت نزدیک نشن

Come here baby‚ hey be my baby
بیا اینجا عزیزم، بیا و عزیز دلم باش

Hey be my baby oh oh oh
بیا و عزیز دلم باش

Come here baby put your
hands on my body
بیا اینجا عزیزم، دستات رو بذار رو بدنم

Hands on my body oh oh oh
دستات رو بذار رو بدنم

Right there keep it right there
درست همینجا، بذار همینجا بمونه

I love when you put it right
there‚ yeah yeah oh oh oh
عاشق وقتی هستم که درست اینجا میذاریش

I like the way that you talk dirty
جوری که سکسی حرف میزنه رو دوست دارم

Don′t wash your mouth
I I like it dirty
نمیخواد خودتو مواخذه کنی من همینجوری سکسی دوست دارم

You like to please yeah I like that
تو دوست داری سرگرمت کنم آره منم دوست دارم

Yeah yeah yeah yeah me like it
آره خوشم میاد

I like the way that you keep me coming
جوری که همش منو ار*ضا میکنی رو دوست دارم

That yeah you so good
you had me running
انقدر خوبی که زبونم بند میاری

Me like the way that he goin′
down down down down down
جوری که با منو میبوسه رو دوست دارم

I ain′t never gonna let no
girl take him from me
هیچ وقت نمیذارم هیچ دختری اونو ازم بگیره

Never gonna let no girl
steal him from me
هیچ وقت نمیذارم هیچ دختری اونو ازم بدزده

Never gonna let a girl
get that close now
هیچ وقت نمیذارم دیگه هیچ دختری بهش نزدیک بشه

I tell them eh baby don′t
too close now
به اون دخترا بگو که خیلی بهت نزدیک نشن

′Come here baby‚ hey be my baby
بیا اینجا عزیزم، بیا و عزیز دلم باش

Hey be my baby oh oh oh
بیا و عزیز دلم باش

Come here baby put your
hands on my body
بیا اینجا عزیزم، دستات رو بذار رو بدنم

Hands on my body oh oh oh
دستات رو بذار رو بدنم

Right there keep it right there
درست همینجا، بذار همینجا بمونه

I love when you put it right
there‚ yeah yeah oh oh oh
عاشق وقتی هستم که درست اینجا میذاریش

I like it when you freaky
وقتی دیوونه میشی خوسم میاد

I am freaky
چون منم دیوونه ام

I will explore your body completely
من بدونت رو کاملا کاوش کردم

Til you feel like you need me
تا این که حس کردی بهم نیازی داری

Chest to chest
سینه به سینه

I work ya‚ get to kissin′ your neck
کاری کردم که بخوای گردنت رو ببوسم

Come correct to morning sweat
انقدر تا صبح انجامش میدیم که خیس عرق میشیم

It is making us wet
عرق ما رو خیس میکنه

Say my name‚ say my name
اسمم رو صدا بزن

Positions we change
پوزیشن هامون رو عوض میکنیم

I ain′t joking girl‚ I am stroking
عزیزم مسخره باری در نمیارم دارم یه شاهکار میذارم

I ain′t playing no games
من بازی در نمیاریم

Jackpot‚ backshot
از*ضا شدن از پشت

Don′t run from me‚ take it
از من فرار نکن، لذت ببر

My pleasure is pleasing you
راضی کردن تو افتخار منه

You should feel the same too
تو هم باید همین حسو داشته باشی

Do we know how to work it?
بلدیم چه جوری انجامش بدیم؟

You got that got that
تو میدونی

Put it on you work it
چه جوری انجامش بدی تا حال بده

You got that got that
تو میدونی

Do it real good for you‚ lay
it down good for you yeah
واقعا به تو هم حال میده، وقتی با هم رابطه داریم به تو هم حال میده؟

He got that got that
اون میدونه

All my girls if your man put it
down let me hear you say yeah
همه ی دخترا، اگه دوست پسرتون هاتون سکس داره بذارین بشنوم که میگین

All my ladies if your man put it
down let me hear you say yeah
همه ی دخترا، اگه دوست پسرتون هاتون سکس داره بذارین بشنوم که میگین

Do he work yeah‚ like you like that?
خوب انجامش میده؟ خوشتون میاد؟

When he got up on that you bite back
وقتی بهتون حال میده دندوناتون رو به هم فشار میدین

Say yeah all my girls say yeah
همه دخترا بگین

Come here baby‚ hey be my baby
بیا اینجا عزیزم، دستات رو بذار رو بدنم

Hey be my baby oh oh oh
دستات رو بذار رو بدنم

Come here baby put your
hands on my body
دستات رو بذار رو بدنم

Hands on my body oh oh oh
دستات رو بذار رو بدنم

Right there keep it right there
دستات رو بذار رو بدنم

I love when you put it right
there‚ yeah yeah oh oh oh
عاشق وقتی هستم که درست اینجا میذاریش

Come here baby‚ come be my baby
بیا اینجا عزیزم، بیا و عزیز دلم باش

Come be my baby oh oh oh
بیا و عزیز دلم باش

Come here baby‚ put your
hands on my body
بیا اینجا عزیزم، دستات رو بذار رو بدنم

Put your hands on my body like yeah
دستات رو بذار رو بدنم

Right there keep it right there
دستات رو بذار رو بدنم

I love when you let me
say yeah oh oh oh
عاشق وقتی هستم که درست اینجا میذاریش

Come here baby‚ hey be my baby
بیا اینجا عزیزم، بیا و عزیز دلم باش

Hey be my baby oh oh oh
بیا و عزیز دلم باش

Come here baby put your
hands on my body
بیا اینجا عزیزم، دستات رو بذار رو بدنم

Hands on my body oh oh oh
دستات رو بذار رو بدنم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️