موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Renegade از Big Red Machine ft Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 574 | ارسال توسط: جولای 3, 2021
موزیک ویدیو Renegade از Big Red Machine ft Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Renegade از Big Red Machine ft Taylor Swift با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Big Red Machine – Renegade feat Taylor Swift

I tapped on your window on your darkest night
در تاریک ترین شب زندگیت به پنجره ت ضربه زدم

The shape of you was jagged and weak
شکسته و عاجز بودی

There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway
کنار تو جایی نبود که بتونم بمونم ولی در هر حال من پیشت موندم

And if I would’ve known how many pieces you’ve had crumbled into
اگه فقط میدونستم که روی چندتا تیکه های شکسته افتاده بودی

I might have let them lay
احتمالا میذاشتم همونجا بمونن

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?
واقعا میخوای در موقعیت های مثل این درباره ی زمانبدی حرف بزنی؟

And let all your damage, damage me
گذاشتم آسیب هایی که دیده بودی به منم آسیب بزنه

And carry your baggage up my street
چمدونت(آسیب ها و زخما)رو تا خیابون خونه ام حمل کردم

And make me your future history, it’s time
و تو منو سرگذشت آینده ات میکنی، وقتشه

You come a long way, open the blinds, let me see your face
تو راه طولانی ای میای تا پرده ها رو کنار بزنی و بذاری صورتت رو ببینم

You wouldn’t be the first renegade, to need somebody
تو اولین پیمان شکنی نیستی که به کسی نیاز پیدا میکنی

Is it insensitive for me to say “Get your shit together so I can love you”?
این بی ملاحظگیه که بهت بگم “خودتو جمع و جور کن تا بتونم دوستت داشته باشم” ؟

Is it really your anxiety that stops you from givin’ me everything?
واقعا اضطراب جلوت رو میگیره که همه وجودت رو بهم بدی؟

Or do you just not want to?
یا این که دلت نمیخواد؟

I tapped on your window on your darkest night
در تاریک ترین شب زندگیت به پنجره ت ضربه زدم

The shape of you was jagged and weak
شکسته و عاجز بودی

There was nowhere for me to stay, but I stayed anyway
کنار تو جایی نبود که بتونم بمونم ولی در هر حال من پیشت موندم

You fire off missiles ’cause you hate yourself
تو موشک رو به هوا میفرستی چون از خودت متنفری

And do you know you’re demolishin’ me?
میدونی که با اون موشک داری منو منهدم میکنی؟

And then you squeeze my hand as I’m about to leave
و بعدش وقتی که میخوام ترکت کنم دستمو فشار میدی
(منو در تنگنا میذاری)

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?
واقعا میخوای در موقعیت های مثل این درباره ی زمانبدی حرف بزنی؟

And let all your damage, damage me
گذاشتم آسیب هایی که دیده بودی به منم آسیب بزنه

And carry your baggage up my street
چمدونت(آسیب ها و زخما)رو تا خیابون خونه ام حمل کردم

And make me your future history, it’s time
و تو منو سرگذشت آینده ات میکنی، وقتشه

You come a long way, open the blinds, let me see your face
تو راه طولانی ای میای تا پرده ها رو کنار بزنی و بذاری صورتت رو ببینم

You wouldn’t be the first renegade, to need somebody
تو اولین پیمان شکنی نیستی که به کسی نیاز پیدا میکنی

Is it insensitive for me to say “Get your shit together so I can love you”?
این بی ملاحظگیه که بهت بگم “خودتو جمع و جور کن تا بتونم دوستت داشته باشم” ؟

Is it really your anxiety that stops you from givin’ me everything?
واقعا اضطراب جلوت رو میگیره که همه وجودت رو بهم بدی؟

Or do you just not want to?
یا این که دلت نمیخواد؟

And if I would’ve known
اگه فقط میدونستم که

How sharp the pieces were that you crumbled into
چقدر اون تیکه هایی که روشون افتادی تیز بودن

I might have let them lay
احتمالا میذاشتم همونجا بمونن

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?
واقعا میخوای در موقعیت های مثل این درباره ی زمانبدی حرف بزنی؟

And let all your damage, damage me
گذاشتم آسیب هایی که دیده بودی به منم آسیب بزنه

And carry your baggage up my street
چمدونت(آسیب ها و زخما)رو تا خیابون خونه ام حمل کردم

And make me your future history, it’s time
و تو منو سرگذشت آینده ات میکنی، وقتشه

You come a long way, open the blinds, let me see your face
تو راه طولانی ای میای تا پرده ها رو کنار بزنی و بذاری صورتت رو ببینم

You wouldn’t be the first renegade, need somebody
تو اولین پیمان شکنی نیستی که به کسی نیاز پیدا میکنی

Need somebody, need somebody, need somebody, to need
به کسی نیاز پیدا میکنی

Are you really gonna talk about timin’ in times like these?
واقعا میخوای در موقعیت های مثل این درباره ی زمانبدی حرف بزنی؟

Is it insensitive for me to say “Get your shit together so I can love you”?
(And let all your damage, damage me And carry your baggage up my street And make me your future history, it’s time)
این بی ملاحظگیه که بهت بگم “خودتو جمع و جور کن تا بتونم دوستت داشته باشم” ؟
ا(گذاشتم آسیب هایی که دیده بودی به منم آسیب بزنه، چمدونت(آسیب ها و زخما)رو تا خیابون خونه ام حمل کردم،
و تو منو سرگذشت آینده ات میکنی، وقتشه)ا

Is it really your anxiety that stops you from givin’ me everything?
(You come a long way, open the blinds, let me see your face, You wouldn’t be the first renegade, to need somebody)
واقعا اضطراب جلوت رو میگیره که همه وجودت رو بهم بدی؟
ا(تو راه طولانی ای میای تا پرده ها رو کنار بزنی و بذاری صورتت رو ببینم، تو اولین پیمان شکنی نیستی که به کسی نیاز پیدا میکنی)ا

Or do you just not want to?
یا این که دلت نمیخواد؟


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

⚠️ 👈 لطفا برای حمایت از هنرمند موزیک ویدیو رو در یوتوب هم تماشا کنید ⚠️

کامنت ها