موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Remember I Told You از Nick Jonas ft. Anne-Marie با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5504 | ارسال توسط: اکتبر 26, 2017
موزیک ویدیو Remember I Told You از Nick Jonas ft. Anne-Marie با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Nick Jonas – Remember I Told You ft. Anne Marie, Mike Posner

Remember I told you, I need you
به خاطر بیار که بهت گفتم بهت نیاز دارم

Remember the spark that was there
اون جرقه ای که وجود داشت رو به خاطر بیار

All of the words that I’m saying
همه ی کلماتی که دارم به زبون میارم

Are just a fancy way of saying “I care”
فقط یه شیوه ی تجملی عه برای گفتن این که “من اهمیت میدم”

I don’t suppose you have a moment to spare me
گمون نمیکنم یه لحظه وقت داشته باشی تا منو ببخشی

Do you? Do you?
داری؟داری؟

I’ve been looking for love in all the wrong places
من به دنبال عشق در جا های اشتباه بودم (آدمای نامناسب)

You too? You too?
تو هم همینطور؟تو هم همینطور؟

I don’t like the way you went and told me, “Oh well”
من اون جوری که تو رفتی و بهم گفتی “اوه باشه” رو دوست ندارم

I have the suspicion you’re not being yourself
من شک دارم که تو خودت نیستی

I don’t suppose you have a moment to spare me
گمون نمیکنم یه لحظه وقت داشته باشی تا منو ببخشی

Do you? Do you?
داری؟داری؟

Remember I told you, I need you
به خاطر بیار که بهت گفتم بهت نیاز دارم

Remember the spark that was there
اون جرقه ای که وجود داشت رو به خاطر بیار

All of the words that I’m saying
همه ی کلماتی که دارم به زبون میارم

Are just a fancy way of saying “I care”
فقط یه شیوه ی تجملی عه برای گفتن این که “من اهمیت میدم”

You’re probably somewhere, with someone I don’t know
تو احتمالا یه جایی هستی,با یه کسی که من نمیشناسم

That’s cool, and that’s cool
مشکلی نیست و مشکلی نیست

And I hope that she gives you, all the things that you deserve
و من امیدوارم که اون همه ی چیزایی که لایقشون هستی رو بهت بده

That’s true, that’s true
درسته,درسته

Listen, I don’t like the way you went and told me, “Oh well”
گوش کن,من اون جوری که تو رفتی و بهم گفتی “اوه باشه” رو دوست ندارم

I have the suspicion you’re not being yourself
من شک دارم که تو خودت نیستی

You’re probably somewhere, with someone I don’t know
تو احتمالا یه جایی هستی,با یه کسی که من نمیشناسم

That’s cool, and that’s cool
مشکلی نیست و مشکلی نیست

Remember I told you, I need you
به خاطر بیار که بهت گفتم که بهت نیاز دارم

Remember the spark that was there
اون جرقه ای که وجود داشت رو به خاطر بیار

All of the words that I’m saying
همه ی کلماتی که دارم به زبون میارم

Are just a fancy way of saying “I care”
فقط یه شیوه ی تجملی عه برای این که بگم “من اهمیت میدم”

Had to cut it off and we know why
مجبور بودیم که تمومش کنیم و میدونیم که چرا

I’m in love with myself, cold inside
من عاشق خودمم,از درون سردم (احساسم مرده)

Too many shoes in your closet, go some miles
کلی کفش توی کمدت هست,چندین مایل طی کن (دور شو از جای فعلیت)

I suck at talking to girls, here goes a try
من توی حرف زدن با دخترا افتضاحم,این یه تلاشه

More woman than I should’ve in a century
زن های بیشتری از اون تعدادی که میتونم توی یه قرن داشته باشم تا هستن توی زندگیم

Bitches on the side like a Kennedy
هرزه ها دور و برم ان انگار که جان اف کندی ام

Starting to drain all my energy
شروع کردن به تخلیه ی همه ی انرژی من

I love it, shoot the frame like an enemy
من دوس دارم این وضعو,قاب رو مثل یه دشمن پرتاب میکنم

At the same time, and I can’t lie
همون موقع,و نمیتونم دروغ بگم

Too many girls for the way that I rock the bassline
کلی دختر به خاطر این که کارم توی بیس لاین ها (نُت موسیقی) عالیه اطرافمن

You got addicted to the seas of the bassline
تو معتاد دریاهای بیس لاین شدی

Let’s see how you’re gonna do with the back and forth fameline
بیا ببینیم تو با شهرت بالا و پایین شونده چیکار میکنی

After all the shit we been through
بعد از همه ی اون مشکلاتی که از سر گذروندیم

I play the rocksea, I ain’t ’bout to guestlist you
من The Roxy رو مینوازم (بازی با کلمات-سالنی که اخیرا Mike Posner در اون کنسرت داشته) ,قصد ندارم تو رو توی لیست مهمونا بذارم

And I know I’m talking shit, it ain’t fair
و میدونم که دارم مزخرف میگم,عادلانه نیست

Hate is just a fancy way saying that I care
تنفر فقط یه راه تجملی عه برای گفتن این که اهمیت میدم

Remember I told you, I need you
به خاطر بیار که بهت گفتم که بهت نیاز دارم

Remember the spark that was there
اون جرقه ای که وجود داشت رو به خاطر بیار

All of the words that I’m saying
همه ی کلماتی که دارم به زبون میارم

Are just a fancy way of saying “I care”
فقط یه شیوه ی تجملی عه برای این که بگم “من اهمیت میدم”

Remember I told you, I need you
به خاطر بیار که بهت گفتم که بهت نیاز دارم

Remember the spark that was there
اون جرقه ای که وجود داشت رو به خاطر بیار

All of the words that I’m saying
همه ی کلماتی که دارم به زبون میارم

Are just a fancy way of saying “I care” (saying I care)
فقط یه شیوه ی تجملی عه برای این که بگم “من اهمیت میدم”

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️