موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Rehab از Amy Winehouse با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 2441 | ارسال توسط: جولای 26, 2019
موزیک ویدیو Rehab از Amy Winehouse با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Amy Winehouse – Rehab

They tried to make me go to rehab
اونا سعی میکردن منو وادار کنن برم مرکز توانبخشی

I said‚ no‚ no‚ no
من میگفتم: نه نه نه

Yes‚ I been black
آره من دوران سختی داشتم

But when I come back‚ you′ll
know‚ know‚ know
ولی وقتی حالم خوب بشه تو میفهمی

I ain′t got the time
وقتی برام نمونده

And if my daddy thinks I am fine
و اگه بابام فکر میکنه من حالم خوبه

He is tried to make me go to rehab
اون سعی میکرد منو وادار کنه برم مرکز توانبخشی

I won′t go‚ go‚ go
ولی من نمیرم نمیرم نمیرم

I had rather be at home with a Ray
ترجیح میدم تو خونه بمونم به آهنگهای رِی چالز گوش کنم
(یه خواننده سول و بلوزه)

I ain′t got seventy days
من 70 روز وقت ندارم که تلف کنم

′Cause there′s nothing‚ there′s
nothing you can teach me
چون هیچی وجود نداره که تو بتونی یادم بدی

That I can′t learn from Mr. Hathaway
هیچی وجود نداره که من از دَنی هَثوِی یاد بگیرم
(یه خواننده سول و آر اند بیه)

I didn′t get a lot in class
من تو مدرسه هیچوت شاگرد اول نبودم

But I know we don′t come
in a shot glass
ولی میدونم با این شات های م*ش*روب هم به جایی نمیرسم

They tried to make me go to rehab
اونا سعی میکردن منو وادار کنن برم مرکز توانبخشی

I said‚ no‚ no‚ no
من میگفتم: نه نه نه

Yes‚ I been black
آره من دوران سختی داشتم

But when I come back‚ you′ll
know‚ know‚ know
ولی وقتی حالم خوب بشه تو میفهمی

I ain′t got the time
وقتی برام نمونده

And if my daddy thinks I am fine
و اگه بابام فکر میکنه من حالم خوبه

He is tried to make me go to rehab
اون سعی میکرد منو وادار کنه برم مرکز توانبخشی

I won′t go‚ go‚ go
ولی من نمیرم نمیرم نمیرم

The man said‚ why do
you think you here?
آقائه بهم گفت: فکر میکنی چرا اینجایی؟

I said‚ I got no idea
گفتم: چه میدونم

I am gonna‚ I am gonna lose my baby
قراره عشقمو از دست بدم

So I always keep a bo*tt*le near
واسه همینم شیشه م*ش*روبو کنار دستم نگه میدارم

He said‚ I just think
You are depressed
گفت: من فکر میکنم تو افسرده ای

This‚ me‚ yeah‚ baby‚ and the rest
این، من، آره، عزیزم، و بقیه ی حرفا

They tried to make me go to rehab
اونا سعی میکردن منو وادار کنن برم مرکز توانبخشی

But I said‚ no‚ no‚ no
ولی من میگفتم: نه نه نه

Yes‚ I been black
آره من دوران سختی داشتم

But when I come back‚ you′ll
know‚ know‚ know
ولی وقتی حالم خوب بشه تو میفهمی

I don′t ever want to d*ri*nk again
دیگه نمیخوام دوباره م*ش*روب بخورم

I just‚ oh‚ I just need a friend
من فقط به یه دوست نیاز دارم

I am not gonna spend ten weeks
نمیخوام 10 هفته از عمرو هدر بدم

Have everyone think I am on the mend
که بقیه قکر کنن من در حال خوب شدنم

And It is not just my pride
موضوع فقط غرور من نیست

It is just till these tears have dried
این شرایط ادامه داره تا زمانی که اشکام خشک بشن

They tried to make me go to rehab
اونا سعی میکردن منو وادار کنن برم مرکز توانبخشی

I said‚ no‚ no‚ no
من میگفتم: نه نه نه

Yes‚ I been black
آره من دوران سختی داشتم

But when I come back‚ you′ll
know‚ know‚ know
ولی وقتی حالم خوب بشه تو میفهمی

I ain′t got the time
وقتی برام نمونده

And if my daddy thinks I am fine
و اگه بابام فکر میکنه من حالم خوبه

He is tried to make me go to rehab
اون سعی میکرد منو وادار کنه برم مرکز توانبخشی

I won′t go‚ go‚ go
ولی من نمیرم نمیرم نمیرم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️