موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو Piece Of Me از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 846 | ارسال توسط: ژانویه 26, 2021
موزیک ویدیو Piece Of Me از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Piece Of Me از Britney Spears با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Britney Spears – Piece Of Me

I am Miss American Dream
since I was 17
از 17 سالگی، من بانوی رویای آمریکایی بودم
(از 17 سالگی به خاطر آهنگ”بِی بی وان مور تام” مشهور شد)

Don′t matter if I step on the scene
مهم نیست که رو صحنه باشم

Or sneak away to the Philippines
یا یواشکی برم به فیلیپین

They are still gona put pictures
of my derriere in the magazine
اونا(پاپاراتزیا)بازم از باسنم عکس میگیرن و به مجلاتشون چاپ میکنن

You want a piece of me?
بخشی از من رو میخوای؟

You want a piece of me
بخشی از من رو میخوای؟

I am Miss bad media karma
من بانوی کارمای بد رسانه ای هستم

Another day another drama
روز از نو و داستان های خاله زنکی از نو

Guess I can′t see the harm
فکر کنم من نمیتونم بفهمم چه ضرری

In working and being a mama
که هم زمان کار کنم و مادری باشم

And with a kid on my arm
که یه بچه تو بغلشه

I am still an exceptional earner
من هنوزم درآمدِ خارق العاده ای دارم
(یه هنرمند موفق هستم با این که همه منو بابت کار کردن با بچه ی کوچیک مواخذه میکنن)

And you want a piece of me
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Lifestyles of
the rich and famous
من بانوی سبک زندگی ثروت و شهرت هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Oh my God that
Britney′s Shameless
من بانوی اوه خدا جون بیریتنی بی حیا هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Extra! Extra! this just in
من بانوی خبر جدید و خبر جدید هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. She is too big
now She is too thin
من بانوی اون زیاد چاق شده و زیادی لاغر شده هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. ′You want a piece of me?′
من بانوی” بخشی از من رو میخوای؟”هستم

Tryin′ and pissin′ me off
سعی رو میکنی و من عصبانی میکنی

Well get in line with the paparazzi
خب با پاپاراتزیا یه صف تشکیل بدین

Who′s flippin′ me off
تا بهم انگشت وسط نشون بدین

Hopin′ I will resort to some havoc
به امید این که من به الم شنگه به پا کنم

And end up settlin′ in court
و کارم به دادگاه بکشه

Now are you sure you want a piece
of me? (you want a piece of me)
حالا مطمئنی که بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. ′Most likely to get on the
TV for strippin′ on the streets′
من بانوی”احتمالا به خاطر لخت شدن تو تلویزیونه”هستم، توی خیابون

When getting the groceries‚
no‚ for real
وقتی دارم به اغذیه فروشی میرم اینا رو میشنوم؛ نه خداییش

Are you kidding me?
داری شوخی میکنی دیگه؟

No wonder there′s panic in this industry
تعجبی نداره که انقدر دکمه اضطراب تو این صنعت وجود داره
ا(تو خونه ی یه سری از سلبریتی ها دکمه هایی هست که
در موارد وحشت با فشار دادنش پلیس میاد در خونشون)ا

I mean please
خداییش میپرسم

Do you want a piece of me?
واقعا بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Lifestyles of
the rich and famous
من بانوی “سبک زندگی ثروت و شهرت” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Oh my God that
Britney′s Shameless
من بانوی “اوه خدا جون بیریتنی بی حیا” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Extra! Extra! this just in
من بانوی “خبر جدید! خبر جدید” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. She is too big
now She is too thin
من بانوی “اون زیاد چاق شده و زیادی لاغر شده” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Miss American Dream
since I was 17
از 17 سالگی، من بانوی رویای آمریکایی بودم

Don′t matter if I step on the scene
مهم نیست که رو صحنه باشم

Or sneak away to the Philippines
یا یواشکی برم به فیلیپین

They are still gona put pictures
of my derriere in the magazine
اونا(پاپاراتزیا)بازم از باسنم عکس میگیرن و به مجلاتشون چاپ میکنن

You want a piece of me?
بخشی از من رو میخوای؟

You want a piece of me
بخشی از من رو میخوای؟

You want a piece of me?
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Lifestyles of
the rich and famous
من بانوی “سبک زندگی ثروت و شهرت” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Oh my God that
Britney′s Shameless
من بانوی “اوه خدا جون بیریتنی بی حیا” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. Extra! Extra! this just in
من بانوی “خبر جدید! خبر جدید” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

I am Mrs. She is too big
now She is too thin
من بانوی “اون زیاد چاق شده و زیادی لاغر شده” هستم

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟

(You want a piece of me)
بخشی از من رو میخوای؟


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

کامنت ها