موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Perhaps از Guns N’ Roses با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 303 | ارسال توسط: سپتامبر 4, 2023
موزیک ویدیو Perhaps از Guns N’ Roses با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Perhaps از Guns N’ Roses با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Guns N’ Roses – Perhaps

Perhaps I was wrong when I didn’t see you
Perhaps I was wrong when I don’t believe you
شاید اشتباه از من بود که درکت نکردم
شاید اشتباه از من بود که باورت نکردم

But how would I know how it feels or what it is to be you?
ولی من چجوری باید میدونستم جای تو بودن چه حسی داره یا چجوریه

I’ve been so upset harboring this hate for days
بابت اینکه در این نفرت غرق شده بودم روزها ناراحت بودم

Hey, my sense of rejection is no excuse for my behavior
حس طردشدگیم اصلا بهانه‌ای برای رفتارم نیست

You pulled the gun that shot and crucified my savior
من روی ناجی‌م اسلحه کشیدم و به صلیب بستمش

Now he is no more and I am without you
just like I was before the way I used to be
حالا دیگه اونجوری نیست و من بدون تو موندم، درست مثل قبلنا

What a weight upon your shoulders that you don’t need
My heart bleeds for me
چه باری رو شونه‌هاته که بهشون نیاز نداری؛ دلم برای خودم میسوزه

Got a lot more than I bargained for, You’re all alone now
خیلی بیشتر از حد توانم بود، حالا دیگه تنها موندی

You forgot about the others you were fighting for
کسایی که بخاطرشون میجنگیدی رو فراموش کردی

You’re all alone, Sold out to the ones that you once ignored
تنها موندی؛ به کسایی که یه روزی نادیده‌شون میگرفتی خیانت کردی

You’re all alone now, You used to be a little crazy
حالا دیگه تنها موندی؛ قبلنا یه کم دیوونه بودی

now there’s so much more You’re all alone
ولی حالا خیلی بیشتره؛ تنها موندی

Perhaps I was wrong when I didn’t see you
Perhaps I was wrong when I don’t believe you
شاید اشتباه از من بود که درکت نکردم
شاید اشتباه از من بود که باورت نکردم

But how would I know how it feels or what it is to be you?
ولی من چجوری باید میدونستم جای تو بودن چه حسی داره یا چجوریه

I’ve been so upset harboring this hate for days
بابت اینکه در این نفرت غرق شده بودم روزها ناراحت بودم

What a weight upon your shoulders that you don’t need
My heart bleeds for me
چه باری رو شونه‌هاته که بهشون نیاز نداری؛ دلم برای خودم میسوزه

Got a lot more than I bargained for, You’re all alone now
خیلی بیشتر از حد توانم بود، حالا دیگه تنها موندی

You forgot about the others you were fighting for
کسایی که بخاطرشون میجنگیدی رو فراموش کردی

You’re all alone, Sold out to the ones that you once ignored
تنها موندی؛ به کسایی که یه روزی نادیده‌شون میگرفتی خیانت کردی

You’re all alone now, You used to be a little crazy
حالا دیگه تنها موندی؛ قبلنا یه کم دیوونه بودی

now there’s so much more You’re all alone
ولی حالا خیلی بیشتره؛ تنها موندی


⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️