موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Paradise از The Rasmus با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 3961 | ارسال توسط: اکتبر 27, 2017
موزیک ویدیو Paradise از The Rasmus با زیرنویس فارسی و انگلیسی

The Rasmus – Paradise

I’m dead, but I’m living
من مرده م,اما زندگی میکنم

I played a part I’ve been given
من نقشی رو ایفا کردم که بهم داده شده بود

I’m still kicked out of heaven
من همچنان رانده شده از بهشت ام

I’m into nothing new
من مجذوب هیچ چیز جدیدی نشدم

Everyday is a battle
هر روز یه نبرده

I made a deal with the devil
من با شیطان یه معامله کردم

And I’m deep into trouble
و تا خرخره توی مشکل و گرفتاری ام

So tired
شدیدا خسته م

I was trying to find a better way but every day’s the same
در تلاش بودم که راه بهتری پیدا کنم ولی هر روز مثل همه

I’m trying to break the numbness and it’s driving me insane
در تلاشم که این کرختی رو از بین ببرم و این داره دیوونه م میکنه

You could be my saviour, you could be just what I need
تو میتونی نجات دهنده ی من باشی,تو میتونی همونی باشی که نیاز دارم

So I lay down and pray for something better
پس من دراز میکشم و برای چیز بهتری دعا میکنم

Go ahead and leave me paralyzed
پیش برو و منو همینجوری فلج رها کن

There’s nothing left to sacrifice
هیچ چیزی برای قربانی کردن باقی نمونده

In hell I’m shooting paradise
توی جهنم دارم بهشت رو تیرباران میکنم

I’m ready so I’ll close my eyes
من آماده م پس چشمامو خواهم بست

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

It’s gonna hurt but I’m ready
آزارم خواهد داد اما من آماده م

It’s clear where I’m heading
واضحه که مقصدم کجاست

Don’t call paramedics
بهیارها رو خبر نکن

I’m into nothing new
من مجذوب هیچ چیز جدیدی نشدم

I’ll be gone in a minute
من در طی یک دقیقه خواهم رفت

I’m not afraid to admit it
از این که بپذیرمش ترسی ندارم

So wrong but I love it
خیلی اشتباهه اما دوسش دارم

So tired
شدیدا خسته م

I was trying to find a better way but every day’s the same
در تلاش بودم که راه بهتری پیدا کنم ولی هر روز مثل همه

I’m trying to break the numbness and it’s driving me insane
در تلاشم که این کرختی رو از بین ببرم و این داره دیوونه م میکنه

You could be my saviour, you could be just what I need
تو میتونی نجات دهنده ی من باشی,تو میتونی همونی باشی که نیاز دارم

So I lay down and pray for something better
پس من دراز میکشم و برای چیز بهتری دعا میکنم

Go ahead and leave me paralyzed
پیش برو و منو همینجوری فلج رها کن

There’s nothing left to sacrifice
هیچ چیزی برای قربانی کردن باقی نمونده

In hell I’m shooting paradise
توی جهنم دارم بهشت رو تیرباران میکنم

I’m ready so I’ll close my eyes
من آماده م پس چشمامو خواهم بست

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

I made a deal with the devil
من با شیطان یه معامله کردم

Everyday is a battle
هر روز یه نبرده

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

I made a deal with the devil
من با شیطان یه معامله کردم

Everyday is a battle
هر روز یه نبرده

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

This is my paradise
ایِـــــن بهـــشتِ منـــــه

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️