موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Our Song از Anne-Marie & Niall Horan با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1927 | ارسال توسط: می 21, 2021
موزیک ویدیو Our Song از Anne-Marie & Niall Horan با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Our Song از Anne-Marie & Niall Horan با زیرنویس فارسی و انگلیسی


Anne-Marie & Niall Horan – Our Song

I’ll be honest, I’m alright with me
راستشو میگم، من با خودم تنهایی حالم خوبه

Sunday mornings, in my own bedsheets
صبح روز تعطیله و تک و تنها روی ملحفه های تخت خودم هستم

I’ve been waking up alone, I haven’t thought of her for days
تنهایی از خواب بیدار میشدم و روزهاست که بهش فکر نکردم

I’ll be honest, it’s better off this way
راستشو میگم، اینجوری(تنهایی)حالم بهتره

But every time I think that I can get you out my head
ولی هربار که فکر میکنم میتونم از سرم بیرونت کنم

You never ever let me forget ’cause
هرگز نمیذاری فراموشت کنم چون

Just when I think you’re gone, hear our song on the radio
درست وقتی که فکر میکنم از زندگیم بیرون رفتی، آهنگمون رو تو رادیو میشنوم

Just like that, takes me back to the places we used to go
به همین راحتی، منو برمیگردونه به جاهایی که قبلا با هم میرفتیم

And I’ve been trying but I just can’t fight it
خیلی سعی کردم ولی نمیتونم باهاش بجنگم

When I hear it I just can’t stop smiling
وقتی آهنگمونو میشنوم ناخواسته لبخند میزنم

I remember you’re gone, baby, it’s just the song on the radio
و یادم میاد که تو پیشم نیستی عزیزم و این فقط یه آهنگ توی رادیوست

That we used to know
که ما قبلا بلد بودیمش

I’ll be honest, I’m alright with me
راستشو میگم، من با خودم تنهایی حالم خوبه

Sunday mornings, in my own white tee
صبح روز تعطیله و تیشرت سفید خودم تنمه

I’ve been waking up alone
تنهایی از خواب بیدار میشدم

I haven’t thought of him for days
روزهاست که بهش فکر نکردم

I’ll be honest, ha, It’s better off this way
راستشو میگم، اینجوری(تنهایی)حالم بهتره

Every time I think that I can get you out my head
ولی هربار که فکر میکنم میتونم از سرم بیرونت کنم

You never ever let me forget ’cause
هرگز نمیذاری فراموشت کنم چون

Just when I think you’re gone, hear our song on the radio
درست وقتی که فکر میکنم از زندگیم بیرون رفتی، آهنگمون رو تو رادیو میشنوم

Just like that, takes me back to the places we used to go
به همین راحتی، منو برمیگردونه به جاهایی که قبلا با هم میرفتیم

And I’ve been trying but I just can’t fight it
خیلی سعی کردم ولی نمیتونم باهاش بجنگم

When I hear it I just can’t stop smiling
وقتی آهنگمونو میشنوم ناخواسته لبخند میزنم

I remember you’re gone, baby, it’s just the song on the radio
و یادم میاد که تو پیشم نیستی عزیزم و این فقط یه آهنگ توی رادیوست

That we used to know
که ما قبلا بلد بودیمش

Just when I think you’re gone, hear our song on the radio
Just like that, takes me back to the places we used to go
درست وقتی که فکر میکنم از زندگیم بیرون رفتی، آهنگمون رو تو رادیو میشنوم
به همین راحتی، منو برمیگردونه به جاهایی که قبلا با هم میرفتیم

And I’ve been trying but I just can’t fight it
When I hear it I just can’t stop smiling
خیلی سعی کردم ولی نمیتونم باهاش بجنگم
وقتی آهنگمونو میشنوم ناخواسته لبخند میزنم

I remember you’re gone, baby, it’s just the song on the radio
و یادم میاد که تو پیشم نیستی عزیزم و این فقط یه آهنگ توی رادیوست

And I’ve been trying but I just can’t fight it
When I hear it I just can’t stop smiling
خیلی سعی کردم ولی نمیتونم باهاش بجنگم
وقتی آهنگمونو میشنوم ناخواسته لبخند میزنم

I remember you’re gone, baby, it’s just the song on the radio
That we used to know
و یادم میاد که تو پیشم نیستی عزیزم و این فقط یه آهنگ توی رادیوست که ما قبلا بلد بودیمش


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️

⚠️ 👈 لطفا برای حمایت از هنرمند موزیک ویدیو رو در یوتوب هم تماشا کنید ⚠️

0/5 (0 نظر)
کامنت ها