موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو One more night از Maroon 5 با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 7928 | ارسال توسط: سپتامبر 20, 2016
موزیک ویدیو One more night از Maroon 5 با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Maroon 5 – One More Night

You and I go hard at each other like we’re going to war.
من و تو بدجور به هم میتازیم، انگار که جنگ داریم با هم

You and I go rough, we keep throwing things and slamming the door.
من و تو با خشونت رفتار میکنیم، هی چیز پرت میکنیم به هم و درو محکم میبندیم

You and I get so damn dysfunctional, we stopped keeping score.
من و تو اینقد گند میزنیم که دیگه حسابش از دستمون رفته

You and I get sick, yeah, I know that we can’t do this no more.
آره میدونم، من و تو مریض شدیم، دیگه نمیتونیم ادامه بدیم

Yeah, but baby there you go again, there you go again,making me love you.
ولی عزیزم تو دوباره داری کارتو میکنی، کاری میکنی دوباره عاشقت بشم

Yeah, I stopped using my head,using my head, let it all go.
الانم دیگه کلا مغزم از کار افتاده

Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo.
الانم مث تتو چسبیدی به بدنم

And now I’m feeling stupid feeling stupid, crawling back to you.
الانم حس حماقت منو گرفته که دارم به تو برمیگردم

So I cross my heart and I hope to die
بخاطر همین دعا میکنم بمیرم

That I’ll only stay with you one more night
اگه غیر از امشب دوباره با تو باشم

And I know I said it a million times
و میدونم که اینو هزار و یک بار گفتم

But I’ll only stay with you one more night
ولی فقط یه شب دیگه با تو میمونم

Try to tell you “no” but my body keeps on telling you “yes”.
هی سعی میکنم به تو “نه” بگم ولی اعضای بدنم تورو میخوان

Try to tell you “stop”, but your lipstick got me so out of breath.
سعی میکنم به تو بگم “بسه” ولی لبات نفسمو گرفته

I’ll be waking up in the morning, probably hating myself.
و میدونم صبح که بیدار میشم از خودم بدم میاد

And I’ll be waking up,feeling satisfied but guilty as hell.
بیدار که شدم، حس اشباع شدنم همراه حس گناه فجیعی خواهد بود

Yeah, but baby there you go again, there you go again,making me love you
ولی عزیزم تو دوباره داری کارتو میکنی، کاری میکنی دوباره عاشقت بشم

Yeah, I stopped using my head,using my head, let it all go.
الانم دیگه کلا مغزم از کار افتاده

Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo.
الانم مث تتو چسبیدی به بدنم

And now I’m feeling stupid, feeling stupid, crawling back to you.
الانم حس حماقت منو گرفته که دارم به تو برمیگردم

So I cross my heart and I hope to die
بخاطر همین دعا میکنم بمیرم

That I’ll only stay with you one more night
اگه غیر از امشب دوباره با تو باشم

And I know I said it a million times
و میدونم که اینو هزار و یک بار گفتم

But I’ll only stay with you one more night
ولی فقط یه شب دیگه با تو میمونم

Yeah, baby, give me one more night
فقط یه شب دیگه رو با من بگذرون عزیزم

Yeah, baby, give me one more night
فقط یه شب دیگه رو با من بگذرون عزیزم

Yeah, baby, give me one more night
فقط یه شب دیگه رو با من بگذرون عزیزم

Yeah, but baby there you go again, there you go again making me love you.
ولی عزیزم تو دوباره داری کارتو میکنی، کاری میکنی دوباره عاشقت بشم

Yeah, I stopped using my head, using my head, let it all go.
الانم دیگه کلا مغزم از کار افتاده

Got you stuck on my body, on my body like a tattoo.
الانم مث تتو چسبیدی به بدنم

Yeah, yeah, yeah, yeah
آره،آره،آره،آره

So I cross my heart and I hope to die
بخاطر همین دعا میکنم بمیرم

That I’ll only stay with you one more night
اگه غیر از امشب دوباره با تو باشم

And I know I said it a million times
و میدونم که اینو هزار و یک بار گفتم

But I’ll only stay with you one more night
ولی فقط یه شب دیگه با تو میمونم

So I cross my heart and I hope to die
بخاطر همین دعا میکنم بمیرم

That I’ll only stay with you one more night
اگه غیر از امشب دوباره با تو باشم

And I know I said it a million times
و میدونم که اینو هزار و یک بار گفتم

But I’ll only stay with you one more night
ولی فقط یه شب دیگه با تو میمونم

I don’t know, whatever.
بیخیال بابا(هرچی شد بشه)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️