موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

سابریکا پاز 😅

اشتراکی فیفا 22 ✅

موزیک ویدیو Oh My God از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 1964 | ارسال توسط: جولای 15, 2021
موزیک ویدیو Oh My God از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی

موزیک ویدیو Oh My God از INNA با زیرنویس فارسی و انگلیسی


INNA – Oh My God

(Oh my God‚ oh my God)
اوه خدای من

(Oh my God‚ oh my God)
اوه خدای من

So this kind of story‚ I don′t
wanna say too much
پس اینجور داستانیه،، نمی خوام زیاد حرف بزنم

A real vivid memory of telling
you with every touch
یه خاطره واقعی که باهر لمسی که میکنی بهت میگم

Don′t stop‚ don′t stop‚ don′t
stop for a minute
واینستا . صبرنکن حتی برای یه لحظه

Let go‚ let go‚ let go ′cause
I am in it now
ولش کن ، ولش کن، واسه اینکه من اینکار رو کردم

I am down for no sleep so come
and give me all that lush
دیگه خوابی ندارم پس بیا و تمام مشروب ها رو بده بهم

Don′t you go and
نرو و

(Waste time fighting the rhythm)
زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده

(This time all is forgiven)
این وقت همه بخشیده شد(به تو)

(Be my sin for the evening now)
برای امشب گناه من باش(بیا و عشق حال کنیم)

I am busy trying to forget you
تمام سعی ام رو میکنم فراموشت کنم

I am really trying to regret you
واقعاً تمام تلاش ام رو میکنم (تا از انتخابت) پشیمون بشم

But every night I get reminded
of what I have not got
اما هر شب یاد چیزی میافتم.که ندارم

You made my body your religion
بدنم (روحم رو) دین خودت کردی

And now I am praying that
you keep your faith
و حالا دعا میکنم ایمانت رو حفظش کنی(و نذاری از دستت بره)

′Cause I‚ oh my God‚ oh my God
چون من .اوه خدای من.خدای من

You get me all oh my god, oh my god
تماماً پیشتم ،،اوه خدای من، اوه خدای من

You get me all oh my god, oh my god
تماماً پیشتم ،،اوه خدای من، اوه خدای من

So this kind of story‚ I don′t wanna
say too much (Too much)
پس اینجور داستانیه،، نمی خوام زیاد حرف بزنم(خیلی زیاد)

A real vivid memory of telling
you with every touch
یه خاطره واقعی که باهر لمسی که میکنی بهت میگم

Don′t stop‚ don′t stop‚ don′t
stop for a minute
واینستا . صبرنکن حتی برای یه لحظه

Let go‚ let go‚ let go ′cause
I am in it now
ولش کن ، ولش کن، واسه اینکه من اینکار رو کردم

I am down for no sleep so come
and give me all that lush
دیگه خوابی ندارم پس بیا و تمام مشروب ها رو بده

Don′t you go and
نرو و

(Waste time fighting the rhythm)
زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده

(This time all is forgiven)
این وقت همه بخشیده شد(به تو)

(Be my sin for the evening now)
برای امشب گناه من باش(بیا و عشق حال کنیم)

I am busy trying to forget you
تمام سعی ام رو میکنم فراموشت کنم

I am really trying to regret you
واقعاً تمام تلاش ام رو میکنم (تا از انتخابت) پشیمون بشم

But every night I get reminded
of what I have not got
اما هر شب یاد چیزی میافتم.که ندارم

You made my body your religion
بدنم (روحم رو) دین خودت کردی

And now I am praying that
you keep your faith
و حالا دعا میکنم ایمانت رو حفظش کنی(و نذاری از دستت بره)

′Cause I‚ oh my God‚ oh my God
چون من .اوه خدای من.خدای من

You get me all (God God‚ God God)
تماماً منوگرفتی(خدا.،،،.،،،)

(Oh my God‚ oh my God)
اوه خدای من…،،،،،

You get me all (God God‚ God God)
تماماً منوگرفتی(خدا.،،،.،،،)

(Oh my God‚ oh my God)
اوه خدای من…،،،،،

Don′t you go and
نرو و

(Waste time fighting the rhythm)
زمان رو برای جنگیدن با ریتم هدر نده

(This time all is forgiven)
این وقت همه بخشیده شد(به تو)

(Be my sin for the evening now)
برای امشب گناه من باش(بیا و عشق حال کنیم)

You get me all oh my god, oh my god
همه چیز رو ازم میگیری ،،اوه خدای من، اوه خدای من

You get me all oh my god, oh my god
همه چیزم پیشته ،،اوه خدای من، اوه خدای من


 ⚠️ رعایت حق کپی رایت (ترجمه و زیرنویس) نشان دهنده درک و شعور شماست ! ⚠️ 

کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️

سلام دوستان و همراهان سابریکا ❤️
تاریخ تمدید سرور سایت نزدیک است و به زودی سایت قطع میشه
لطفا برای قطع نشدن سایت مارو حمایت کنید 🌹
شماره کارت
9093 1931 9972 6037
به نام سعید معزی