موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو No More Sad Songs از Little Mix ft. Machine Gun Kelly با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4162 | ارسال توسط: اکتبر 31, 2019
موزیک ویدیو No More Sad Songs از Little Mix ft. Machine Gun Kelly با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Little Mix – No More Sad Songs ft. Machine Gun Kelly

I keep trying‚ nothing′s working
همش سعی میکنم ولی هیچی کارساز نیست

I still wanna know‚ if You are alone
هنوزم میخوام بدونم که هنوزم تنهایی

I keep trying to put this behind me
سعی میکنم این رابطه رو پشت سر بذارم

I still wanna know who′s
taking you home
ولی هنوزم میخوام بدونم با کی میری خونه

For tonight‚ I am going
to get my mind off it
فقط یه امشب رو میخوام از ذهنم بیرونش کنم

Don′t care that someone′s got
his hands all over my body
برام مهم نیست اگه کسی بدنمو لمس کنه

Stay out all night‚ go where
the music is loud
همه شب بیرون میمونم و میرم جایی که
صدای موسیقیش بلند باشه

So I don′t have to think about it‚
I am beggin′‚ please‚ don′t play
تا مجبور نباشم که بهش فکر کنم
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more! (Sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

I am beggin′‚ please‚ don′t play
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more! (Sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

I am beggin′‚ please‚ don′t
play no more sad songs
خواهش میکنم لطفا، دیگه آهنگ غمگین پخش نکن

Dancing with danger‚ talking
to strangers
با خطر میرقصم، با غریبه ها حرف میزنم

Don′t care where I go‚
just can′t be alone
برام مهم نیست کجا میرم فقط نمیتوم تنها باشم

They′ll never know me‚ like
you used to know me‚ no
اونا هرگز منو مثل تو نمیشناسن، نه

For tonight‚ I am going
to get my mind off it
فقط یه امشب رو میخوام از ذهنم بیرونش کنم

Don′t care that someone′s got
his hands all over my body
برام مهم نیست اگه کسی بدنمو لمس کنه

Stay out all night‚ go where
the music is loud
همه شب بیرون میمونم و میرم جایی که
صدای موسیقیش بلند باشه

So I don′t have to think about it‚
I am beggin′‚ please‚ don′t play
تا مجبور نباشم که بهش فکر کنم
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more! (Sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

I am beggin′‚ please‚ don′t play
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more! (Sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

I am beggin′‚ please‚ don′t play
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more sad songs (No‚
no more sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

Taste
طمعِ

Of the good life‚ can you
keep pace can you
یه زندگی خوب رو میتونی قدم بزنی؟میتونی

Ride shotgun in the fast lane
تو لاین سرعت با سرعت زیاد طی کنی؟

With your eyes wide shut
با چشمایی کاملا بسته

Tell me do you have faith in me
بگو بهم ایمان داری

Stay
بمون

The whole night ′til you feel
the sun rays‚ can you
همه شب رو، تا زمانی که نور خورشید رو حس کنی
میتونی

Forget everything your man sayin′
همه چیزایی که دوست پسرت بهت گفته رو فراموش کنی؟

And let all of our pain
be the champagne
و بذاری همه ی دردامون تبدیل به شامپاین بشن؟

Let me take the whel from here
بذار با این ماشین از این جا ببرمت

And penthouse suite chill from here
به پنت هوسی که از اینجا آروم تره

Show you the realest years
بهت واقعی ترین سالهای زندگیتو نشون میدم

Stare at the skies with you
با تو به آسمونا خیره میشم

Only got eyes for you
چشمم جز تو کسو نمیبینه

Even when the light′s off‚
I am visualizing you
حتی وقتی چراغا خاموشن دارم تو رو تجسم میکنم

I see your wonder wall‚
I get close to you
وقتی بهت نزدیک میشم محو نگاه کردنت میشم

I watch you let it fall‚
and get emotional
میبینم که داری بهم دلم میبیندی و احساساتی میشی

Erasing past‚ we are free at last
گذشته رو پاک میکنیم و در نهایت آزاد میشیم

I am beggin′‚ please‚ don′t play
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more! (Sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

I am beggin′‚ please‚ don′t play
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more! (Sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

I am beggin′‚ please‚ don′t play
خواهش میکنم لطفا، (دیگه آهنگ غمگین)پخش نکن

No more sad songs (No‚
no more sad songs)
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

No more sad songs
دیگه آهنگ غمگین(پخش نکن)

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
  • Daniel

    مثل همیشه عالی ❤️❤️💫