موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Night Changes از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 6822 | ارسال توسط: دسامبر 13, 2017
موزیک ویدیو Night Changes از One Direction با زیرنویس فارسی و انگلیسی

One Direction – Night Changes

Going out tonight
امشب میره بیرون

Changes into something red
یه لباس قرمز میپوشه

Her mother doesn’t like that
kind of dress
مامانش این نوع لباس رو دوست نداره

Everything she never had she’s
showing off
داره با هر چیزی که هیچوقت نداشته خودنمایی میکنه

Driving too fast
خیلی تند رانندگی میکنه

Moon is breaking through her hair
ماه به موهاش رخنه میکنه

She’s heading for something
that she won’t forget
اون داره به سمت چیزی میره که فراموشش نخواهد کرد

Having no regrets is all that
she really wants
هیچ پشیمونی ای نداشتن همه ی اون چیزیه که اون واقعا میخواد

We’re only getting older, baby
ما فقط داریم پیرتر میشیم, عزیزم

And I’ve been thinking about it lately
و من اخیرا بهش فکر میکردم

Does it ever drive you crazy
تا حالا این قضیه دیوونه ت کرده

Just how fast the night changes?
که چقدر سریع شب تغییر میکنه؟

Everything that you’ve ever dreamed of
همه ی چیزی که تا به حال رویاشو داشتی

Disappearing when you wake up
وقتی که بیدار میشی ناپدید میشه

But there’s nothing to be afraid of
اما هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره

Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه

It will never change me and you
هیچوقت من و تو رو تغییر نخواهد داد

Chasing it tonight,
امشب دنبالش میکنه

Doubts are running ’round her head
شک و تردید ها دارن دور سرش میچرخن

He’s waiting, hides behind a cigarette
اون منتظره, پشت یه سیگار قایم شده

Heart is beating loud, and she
doesn’t want it to stop
قلبش داره خیلی بلند میتپه و اون نمیخواد که تپش قلبش متوقف بشه

Moving too fast
خیلی سریع حرکت میکنه

Moon is lighting up her skin
ماه داره پوستش رو روشن میکنه

She’s falling, doesn’t even know it yet
داره سقوط میکنه, هنوز حتی نمیدونه

Having no regrets is all that
she really wants
هیچ پشیمونی ای نداشتن همه ی اون چیزیه که اون واقعا میخواد

We’re only getting older, baby
ما فقط داریم پیرتر میشیم, عزیزم

And I’ve been thinking about it lately
و من اخیرا بهش فکر میکردم

Does it ever drive you crazy
تا حالا این قضیه دیوونه ت کرده

Just how fast the night changes?
که چقدر سریع شب تغییر میکنه؟

Everything that you’ve ever dreamed of
همه ی چیزی که تا به حال رویاشو داشتی

Disappearing when you wake up
وقتی که بیدار میشی ناپدید میشه

But there’s nothing to be afraid of
اما هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره

Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه

It will never change me and you
هیچوقت من و تو رو تغییر نخواهد داد

Follow Us On Instagram: @subricacom
مارا در اینستاگرام دنبال کنید
@subricacom

Going out tonight
امشب دنبالش میکنه

Changes into something red
یه لباس قرمز میپوشه

Her mother doesn’t like that
kind of dress
مامانش این نوع لباس رو دوست نداره

Reminds her of the missing
piece of innocence she lost
اونو به یاد معصومیت از دست رفته ش میندازه

We’re only getting older, baby
ما فقط داریم پیرتر میشیم, عزیزم

And I’ve been thinking about it lately
و من اخیرا بهش فکر میکردم

Does it ever drive you crazy
تا حالا این قضیه دیوونه ت کرده

Just how fast the night changes?
که چقدر سریع شب تغییر میکنه؟

Everything that you’ve ever dreamed of
همه ی چیزی که تا به حال رویاشو داشتی

Disappearing when you wake up
وقتی که بیدار میشی ناپدید میشه

But there’s nothing to be afraid of
اما هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره

Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه

Everything that you’ve ever dreamed of
همه ی چیزی که تا به حال رویاشو داشتی

Disappearing when you wake up
وقتی که بیدار میشی ناپدید میشه

But there’s nothing to be afraid of
اما هیچ چیزی برای ترسیدن وجود نداره

Even when the night changes
حتی وقتی که شب تغییر میکنه

It will never change, baby
عزیزم ،این قضیه هیچوقت عوض نخواهد شد

It will never change, me and you
این قضیه هیچوقت من و تو رو عوض نخواهد کرد

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️