موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Nice For What از Drake با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4201 | ارسال توسط: آوریل 23, 2018
موزیک ویدیو Nice For What از Drake با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Drake – Nice For What

I wanna know who mo*th*afu*ck*in
representin′ in here tonight
Hold on‚ hold on
میخوام بدونم کدوم خواننده لعنتی امشب اینجا اجرا داره،صبر کن،صبر کن

I keep lettin′ you back In
من همش بهت اجازه میدم برگردی تو زندگیم

How can I explain myself?
چطور میتونم اینو برای خودم توجیه کنم؟

Care for me‚ care for me You
said You had care for me
بهم اهمیت بده،بهم اهمیت بده،توگفتی بهم اهمیت میدی

There for me‚ there for me (Louisiana shit)
Said You had be there for me Cry for
me‚ cry for me (Murda on the beat)
کنارم هستی،کنارم هستی تو گفتی که کنارم میمونی،برام گریه کن،برام گریه کن

You said You had die for me
Give to me‚ give to me
تو گفتی برام میمیری،بهم بده

Why won′t you live for me? I
keep letting you back in
چرا برای من زندگی نمیکنی؟من همش اجازه میدم برگردی تو زندگیم

something for yall to
cut up to‚ ya know?
یه چیزی که همتون مسخره اش کنین،میدونی؟

Yuh′

Everybody get your mo*thaf*uck*in roll on
همه ماری جوانای لعنتیشونو رول کنن

I know shorty and she doesn′t
want no slow song
میدونم تازه وارده ولی اون هیچ آهنگ آرومی نمیخواد

Had a man last year‚ life goes on
پارسال یه دوست پسر داشت،ولی زندگی ادامه داره

Haven′t let that thing loose‚
girl‚ in so long
تا حالا خیلی دوست پسر نداشتی،عزیرم،برای مدت طولانی

You been inside‚ know
you like to lay low
توی زندان بودی،میدونم که دوست داری آرامش داشته باشی

I have been peepin′ what you
bringin′ to the table
داشتم زیر چشمی نگاهت میکردم که چی سر میز میاری

Workin′ hard‚ girl‚ everything
paid for
سخت کار کردی،عزیزم،برای همه چیز هزینه دادی

First‚ last phone bill‚
car note‚ cable
قبض اول و آخر تلفن،قبض ماشین،برق

With your phone out‚ gotta
hit them angles
با تلفنت هزینه هاتو درآوردی،تمام زیبایی های بدنتو نشون دادی(منظورش مدل های اینستاگرامیه)

With your phone out‚ snappin′
like you Fabo
با تلفنت مثل “فابو”(رپر آمریکایی) پول درآورد

And you showin′ off‚ but It is alright
و تو خودتو به نمایش میذاری ولی اشکال نداره

And you showin′ off‚ but It is alright
و تو خودتو به نمایش میذاری ولی اشکال نداره

It is a short life‚ yeah
این یه زندگی کوتاهه

Care for me‚ care for me You
said You had care for me
بهم اهمیت بده،بهم اهمیت بده،توگفتی بهم اهمیت میدی

There for me‚ there for me Said
You had be there for me
کنارم هستی،کنارم هستی تو گفتی که کنارم میمونی

Cry for me‚ cry for me You
said You had die for me
برام گریه کن،برام گریه کن،تو گفتی برام میمیری

Give to me‚ give to me Why
won′t you live for me?
بهم بده،چرا برای من زندگی نمیکنی؟

That′s a real one‚ in your
reflection Without a follow‚
without a mention
این خود واقعی توئه،بازتاب تو بدون فالوئر ها و منشن ها(بدون افکت های دروغین اینستاگرام)

You really pipin′ up on these
niggas You gotta be nice‚
for what to these niggas
تو داری به این رفقا(مرد ها) حال میدی،چرا باید با این مردا خوب باشی

I understand‚ you gotta hunnid
bands You got a baby Benz
میفهمم(به پول نیاز داری)،تو صدها دلار پول میخوای،یه بنز ارزون میخوای

You got some bad friends High school
pics‚ you was even bad then
تو دبیرستان دوستای بدی داشتی در حالی که خودت بد نبودی

You ain′t stressin′ off no lover in the
past tense You already had them
تو هنوزم داری استرس شریک زندگیتو به دوش میکشی(منظور زنایی هستن که برای مردای زندگیشون کار میکنن و مردا تو خونه و بیکارن)

Work at 8 a.m.‚ finish ′round
five Hoes talk down‚ you
don′t see them outside
ساعت هشت صبح میری سرکار،حدودای ساعت 5تموم میکنی،ه*رزه ها درباره ات بد میگن،تو بیرون نمیبینشون

Yeah‚ they don′t really be the
same offline You know dark
days‚ you know hard times
اونا واقعا نمیدونن تو روزای سختت رو چه جوری گذروندی،تو میدونی دوران سخت یعنی چی

Doin′ overtime for the last
month Saturday‚ call the
girls‚ get them gassed up
زیادی وقتت رو برای ماه گذشته هدر نده(غصه گذشته رو نخور) شنبه به دوستات زنگ بزن (باهم خوش بگذرونین)و خودت باش

Gotta hit the club‚ gotta
make that ass jump
امشب میخوای بری کلاب رو بترکونی،مردا برن به درک

Gotta hit the club like you hit
them mo*tha*fu*ckin angles
میخوای امشب تو کلا*ب بترکونی،میخوای زیبایی هاتو به نمایش بذاری

With your phone out‚ snappin′
like you Fabo
با تلفنت مثل “فابو”پول درمیاری

And you showin′ off‚ but It is alright
و تو خودتو به نمایش میذاری ولی اشکال نداره

And you showin′ off‚ but It is alright
و تو خودتو به نمایش میذاری ولی اشکال نداره

It is a short life
این یه زندگی کوتاهه

These hoes
این ه*رزه ها

Your boy
و دوست پسرت

I may
و من ممکنه

Watch the breakdown
شکستت رو تماشا کنیم

Care for me‚ care for me! You
said You had care for me!
بهم اهمیت بده،بهم اهمیت بده،توگفتی بهم اهمیت میدی

There for me‚ there for me! Said
You had be there for me!
کنارم هستی،کنارم هستی تو گفتی که کنارم میمونی

Cry for me‚ cry for me! You
said You had die for me!
برام گریه کن،برام گریه کن،تو گفتی برام میمیری

Give to me‚ give to me! Why
won′t you live for me?
بهم بده،چرا برای من زندگی نمیکنی؟

Gotta make that jump Gotta make that
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری

Gotta‚ gotta make that
Gotta make that Jump
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری

gotta make that‚ gotta‚
gotta make that
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری

Gotta‚ gotta‚ gotta g g gotta‚
g g gotta‚ gotta
باید،باید

Gotta‚ g g gotta‚ gotta‚ gotta make
that jump‚ jump (let′s go)
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری(بزن بریم)

Bend it over‚ lift it up‚
bend it over‚ lift it up
تلاش کن،بهتر از الان باش
تلاش کن،بهتر از الان باش

Make that jump‚ jump
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری

Bend it over‚ lift it up‚
bend it over‚ lift it up
تلاش کن،بهتر از الان باش
تلاش کن،بهتر از الان باش

Make that jump‚ jump
Bend it over‚ over‚
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری،تلاش کن

over‚ over‚ over‚ lift it up
،بهتر از الان باش

Make that jump‚ jump Bend it over‚
lift it up (make that jump‚ jump)
باید این قدم بزرگ رو تو زندگیت برداری

Bend it over‚ lift it up
(make that jump‚ jump)
تلاش کن،بهتر از الان باش( این قدم بزرگ رو تو زندگیت بردار)

That′s A Real One‚ In Your Reflection
این خود واقعی توئه،در بازتابت

Without A Follow‚ Without A Mention
بدون فالوئرها و منشن ها(اینستاگرام)

You Rarely Pipin′ Up On These Niggas
تو (منظور مدل های اینستاگرامیه) داری به این مردا حال میدی

You Gotta Be Nice For
What To These Niggas
برای چی باید با این مردا خوب باشی

I Understand
من میفهمم(به خاطر هزینه زندگی و پول)

Care For Me‚ Care For Me You
Said You had Care For Me
بهم اهمیت بده،بهم اهمیت بده،توگفتی بهم اهمیت میدی

There For me‚ There For Me Said
You had Be There For Me
کنارم هستی،کنارم هستی تو گفتی که کنارم خواهی بود

Give to me‚ give to me‚ why
won′t you live for me?
بهم بده،چرا برای من زندگی نمیکنی؟

Cry for me‚ cry for me‚ you
said You had cry for me
برام گریه کن برام گریه کن،تو گفتی برام گریه میکنی

Gotta Hit The Club Like You Hit Them‚
میخوای امشب تو کلاب بترکونی،میخوای زیبایی هاتو به نمایش بذاری

Hit Them Hit Them Angles
میخوای زیبایی هاتو به نمایش بذاری

It is A Short Life‚ Yeah
این یه زندگی کوتاهه

Cry For me‚ Cry For Me You
Said You had Die For Me
برام گریه کن،برام گریه کن،تو گفتی برام میمیری

Give To Me‚ Give To Me Why
Won′t You Live For Me?
بهم بده،چرا برای من زندگی نمیکنی؟

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️