موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو New Rules از Dua Lipa با زیر نویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 19761 | ارسال توسط: آگوست 25, 2017
موزیک ویدیو New Rules از Dua Lipa با زیر نویس فارسی و انگلیسی

Dua Lipa – New Rules

One, one, one…
یک یک یک

Talkin’ in my sleep at night
شب تو خواب حرف میزنم

Makin’ myself crazy
خودم رو دیوانه میکنم

(Out of my mind, out of my mind)
عقل از سرم پریده

Wrote it down and read it out
مینویسمش و بلند میخونمش

Hopin’ it would save me
امیدوارم این کار بتونه نجاتم بده

(Too many times, too many times)
بارها و بارها

My love, he makes me feel
like nobody else
عشقم،حسی رو بهم میده که هیچکس نداره

Nobody else
هیچکس

But my love, he doesn’t love
me, so I tell myself
اما عشقم دوستم نداره،پس به خودم میگم

I tell myself
به خودم میگم

One, don’t pick up the phone
یک،تلفتن رو جواب نده

You know he’s only calling ’cause
he’s drunk and alone
میدونی فقط چون مست و تنهاست داره زنگ میزنه

Two, don’t let him in
دو،راش نده داخل

You’ll have to kick him out again
باید دوباره بندازیش بیرون

Three, don’t be his friend
سه،باهاش دوست نباش

You know you’re gonna wake up
in his bed in the morning
میدونی که صبح تو تختش بیدار میشی

And if you’re under him, you
ain’t getting over him
و اگر هنوز باهاش میخوابی،نمیتونی فراموشش کنی

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرمشون

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرمشون

I gotta tell them to myself
قانون هارو به خودم میگم

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرمشون

I gotta tell them to myself
قانون هارو به خودم میگم

I keep pushin’ forwards, but he
keeps pullin’ me backwards
هی میرم جلو،اما اون هی عقب میکشم

(Nowhere to turn) no way
جایی برای دور زدن نیست،به هیچ وجه

(Nowhere to turn) no
جایی برای دور زدن نیست،نه

Now I’m standing back from it,
I finally see the pattern
حالا دو ازش ایستاده ام
و بلاخره دارم الگو رو میبینم

(I never learn, I never learn)
هیچوقت یاد نمیگیرم

But my love, he doesn’t love
me, so I tell myself
اما عشقم دوستم نداره،پس به خودم میگم

I tell myself
به خودم میگم

I do, I do, I do
میگم

One, don’t pick up the phone
یک،تلفتن رو جواب نده

You know he’s only calling ’cause
he’s drunk and alone
میدونی فقط چون مست و تنهاست داره زنگ میزنه

Two, don’t let him in
دو،داخل خونه راش نده

You’ll have to kick him out again
باید دوباره بندازیش بیرون

Three, don’t be his friend
سه،دوستش نباش

You know you’re gonna wake up
in his bed in the morning
میدونی که صبح تو تختش بیدار میشی

And if you’re under him, you
ain’t getting over him
و اگر هنوز باهاش میخوابی،نمیتونی فراموشش کنی

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرمشون

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرمشون

I gotta tell them to myself
قانون هارو به خودم میگم

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرمشون

I gotta tell them to myself
قانون هارو به خودم میگم

Practice makes perfect
تمرین همه چیز رو عالی میکنه

I’m still tryna’ learn it by heart
هنوز دارم تلاش میکنم از قلبم درس یاد بگیرم

(I got new rules, I count ’em)
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرشمون

Eat, sleep, and breathe it
بخور،بخواب و نفس عمیق بکش

Rehearse and repeat it, ’cause I
تمرین و تکرار کن،چون من

(I got new, I got new, I…)
قانون های جدید گذاشتم

One, don’t pick up the phone
یک،تلفتن رو جواب نده

You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone
میدونی فقط چون مست و تنهاست داره زنگ میزنه

Two: Don’t let him in (uh-ooh)
داخل خونه راش نده

You’ll have to kick him out again (again)
باید دوباره بندازیش بیرون

Three: Don’t be his friend
سه،باهاش دوست نباش

You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
میدونی که صبح تو تختش بیدار میشی

And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him
و اگر هنوز باهاش میخوابی،نمیتونی فراموشش کنی

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرشمون

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرشمون

(Whoa-ooh, whoa-ooh, whoa)

I gotta tell them to myself
قانون هارو به خودم میگم

I got new rules, I count ’em
قانون های جدید گذاشتم،حالا میشمرشمون

(Baby, you know I count ’em)
عزیزم،میدونی میشمرشمون

I gotta tell them to myself
قانون هارو به خودم میگم

Don’t let him in, don’t let him in
داخل خونه راش نده

Don’t, don’t, don’t, don’t…
نه نه نه

Don’t be his friend, don’t be his friend
باهاش دوست نباش

You’re gettin’ over him
داری فراموشش میکنی

0/5 (0 نظر)
کامنت ها
 • Parnian paravi

  Perfect…..thanks for good song

  • Saeed Avril

   ❤😉🙏

 • amin

  lovley

  • Saeed Avril

   🌹

 • Daniel SH

  سپاس ♥️

  • Saeed Avril