موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو Nervous از Shawn Mendes با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 4765 | ارسال توسط: ژوئن 17, 2018
موزیک ویدیو Nervous از Shawn Mendes با زیرنویس فارسی و انگلیسی

Shawn Mendes – Nervous

I SAW YOU ON A SUNDAY,
IN A CAFÉ
یکشنبه تو کافه دیدمت

AND ALL YOU DID
WAS LOOK MY WAY
و تنها کاری که کردی این بود که یه نگاه بهم کردی

AND MY HEART
STARTED TO RACE
و قلبم شروع کرد به تند تند زدن

AND MY HANDS STARTED
TO SHAKE, YEAH
و دستام شروع کرد به لرزیدن

I HEARD YOU ASKED ABOUT
ME THROUGH A FRIEND
شنیدم که از یه دوست آمارمو گرفتی

AND MY ADRENALINE
KICKED IN
و یهو آدرنالین خونم رفت بالا

‘CAUSE I’VE BEEN ASKIN’
‘BOUT YOU TOO
چون منم داشتم درباره تو از همه میپرسیدم

AND NOW WE’RE RIGHT
HERE IN THIS ROOM
و حالا ما هر دو تو این اتاقیم

I GET A LITTLE BIT NERVOUS
AROUND YOU
وقتی دور و برت هستم یه کم مضطرب میشم

GET A LITTLE BIT STRESSED OUT
WHEN I THINK ABOUT YOU
وقتی درباره تو فکر میکنم یه کم استرس میگیرم

GET A LITTLE EXCITED
یه کم هیجان زده میشم

BABY WHEN I THINK ABOUT YOU
YEAH
عزیزم وقتی درباره ات فکر میکنم

TALK A LITTLE TOO MUCH,
(I TALK A LITTLE TOO MUCH,
YEAH) YEAH, AROUND YOU
وقتی دور و برت هستم یه کم زیادی حرف میزنم

GET A LITTLE SELF-CONSCIOUS
(I GET A LITTLE SELF-CONSCIOUS)
WHEN I THINK ABOUT YOU
وقتی درباره تو فکر میکنم دست و پامو گم میکنم

GET A LITTLE EXCITED
(I GET A LITTLE EXCITED)
یه کم هیجان زده میشم

BABY WHEN I THINK
ABOUT YOU
عزیزم وقتی بهت فکر میکنم

YEAH WHEN I THINK
ABOUT YOU, BABE
وقتی بهت فکر میکنم عزیزم

WE WALKED IN THE RAIN
A COUPLE BLOCKS
TO YOUR APARTMENT
چندتا بلوک اونور تر از آپارتمانت زیر بارون قدم میزدیم

YOU TOLD ME TO COME INSIDE,
CAUGHT ME STARING IN
YOUR EYES
تو بهم گفتی بیا تو و وقتی به چشمات خیره شده بودم مچمو گرفتی

I’M NOT USUALLY LIKE THIS
من معمولا همچین آدمی نیستم

BUT I LIKE WHAT YOU’RE
DOIN’ TO ME, AH
ولی کاری که باهام میکنیو دوست دارم

WHAT YOU DOIN’ TO ME
کاری که باهام میکنی(رو دوست دارم)

I GET A LITTLE BIT NERVOUS
(I GET A LITTLE BIT NERVOUS)
AROUND YOU
وقتی دور و برت هستم یه کم مضطرب میشم

GET A LITTLE BIT STRESSED OUT
(GET A LITTLE BIT STRESSED OUT)
WHEN I THINK ABOUT YOU
وقتی درباره تو فکر میکنم یه کم استرس میگیرم

GET A LITTLE EXCITED
(I GET A LITTLE EXCITED)
یه کم هیجان زده میشم

BABY WHEN I THINK ABOUT YOU,
(YEAH WHEN I THINK ABOUT YOU,
BABY) YEAH
عزیزم وقتی بهت فکر میکنم

TALK A LITTLE TOO MUCH
(I TALK A LITTLE TOO MUCH, YEAH)
YEAH, AROUND YOU
وقتی دور و برت هستم یه کم زیادی حرف میزنم

GET A LITTLE SELF-CONSCIOUS
(I GET A LITTLE SELF-CONSCIOUS)
WHEN I THINK ABOUT YOU
وقتی درباره تو فکر میکنم دست و پامو گم میکنم

GET A LITTLE EXCITED
(I GET A LITTLE EXCITED)
یه کم هیجان زده میشم

BABY WHEN I
THINK ABOUT YOU
عزیزم وقتی بهت فکر میکنم

YEAH WHEN I THINK
ABOUT YOU, BABE
وقتی بهت فکر میکنم عزیزم

YOU GOT ME ACTING LIKE I
NEVER DONE THIS BEFORE
باعث شدی جوری رفتار کنم انگار هیچ وقت تا حالا این کارو نکردم(با یه دختر نبودم)

I PROMISE I’LL BE READY
WHEN I WALK THROUGH THE DOOR
قول میدم وقتی از در وارد شدم آماده باشم

AND I DON’T KNOW WHY
و نمیدونم چرا

NO I DON’T KNOW WHY
نه نمیدونم چرا

I GET A LITTLE BIT NERVOUS
(I GET A LITTLE BIT NERVOUS)
AROUND YOU
وقتی دور و برت هستم یه کم مضطرب میشم

GET A LITTLE BIT STRESSED OUT
(GET A LITTLE BIT STRESSED OUT)
WHEN I THINK ABOUT YOU
وقتی درباره تو فکر میکنم یه کم استرس میگیرم

GET A LITTLE EXCITED
(I GET A LITTLE EXCITED)
یه کم هیجان زده میشم

BABY WHEN I THINK ABOUT YOU,
(YEAH WHEN I THINK ABOUT YOU,
BABY) YEAH
وقتی بهت فکر میکنم عزیزم

TALK A LITTLE TOO MUCH
(I TALK A LITTLE TOO MUCH, YEAH)
YEAH, AROUND YOU
وقتی دور و برت هستم یه کم زیادی حرف میرنم

GET A LITTLE SELF-CONSCIOUS
(I GET A LITTLE SELF-CONSCIOUS)
WHEN I THINK ABOUT YOU
وقتی درباره تو فکر میکنم دست و پامو گم میکنم

GET A LITTLE EXCITED
(I GET A LITTLE EXCITED)
یه کم هیجان زده میشم

BABY WHEN I
THINK ABOUT YOU
عزیزم وقتی بهت فکر میکنم

YEAH WHEN I THINK ABOUT
YOU, BABE
وقتی بهت فکر میکنم عزیزم

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️