موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

تبلیغات

اشتراکی فیفا 23 ✅

موزیک ویدیو My Mamma Said از Aqua با زیرنویس فارسی و انگلیسی
دفعات اجرا شده: 5301 | ارسال توسط: مارس 9, 2018
موزیک ویدیو My Mamma Said از Aqua با زیرنویس فارسی و انگلیسی

(کیفیت دانلودی 360p است)

Aqua – My Mamma Said

We dreamed a dream – woke up and lived it
ما درخواب یه رویا دیدیم بیدار شدیم و زندگیش کردیم

We had the music in our hands
ما موزیک رو توی دستامون داشتیم

The drops of rain – became a river
قطره های بارون به یه رودخونه تبدیل شدن

And now it’s time to end this dance
و حالا وقتشه که به این رقص پایان بدیم

So thank you
پس ممنونم

My mamma said that the best thing in life
مادرم گفت بهترین چیزی که تو زندگی( داشته)

Was getting me
به دست آوردن من بود

And loving somebody higher than anything
و دوست داشتن یه نفر بیش از هرچیزی

Else in this world baby
که توی این دنیا هستش عزیزم

My mamma said that she would give her
Life up for me
مادرم گفت که بخاطر من حاضره زندگیش رو بده

My mamma said that the worst thing in life
Is getting used
مامانم گفت که بدترین چیزی که توی این زندگی وجود داره و استفاده میشه

To loving somebody higher than anything
عشق ورزیدن به کسی که بیشتر از هرچیز

Else in this world baby
دیگه ای توی این دنیا دوستش داری عزیزم
(منظورش اینه که دلبند کسی بشی ولی بدونی خیلی زود دنیا شما رو از هم جدا می کنه)

Knowing you’re going to
بدونی که تو

Knowing you’re going to – lose it all
بدونی که تو هرچیزی که داری رو میبازی

Mamma don’t leave – don’t go
مامان ترکمون نکن، نرو

Don’t run – don’t hide – don’t cry
فرار نکن، مخفی نشو، گریه نکن

Don’t ever feel scared now
حالا هیج احساس ترسی نکن

Mamma just crossed just crossed
مامان فقط عبور کرد،،،فقط عبور کرد

To the parallel world
به یه جهان موازی
( منظورش یه جای بهتر و اون دنیا است )

She crossed she crossed to the multiverse
اون فقط به جهان های موازی عبور کرد
(به تمامی کهکشان ها به تمامی ستاره ها)

Circling protons – all vibrations
پروتون های در حال گردش – همه در ارتعاش اند

Circling neutrons – all vibrations
نوتورن های در حال گردش – همه در ارتعاش اند

Mamma just crossed just crossed to the parallel world
مامان فقط عبور کرد،،،فقط عبور کرد به یه جهان موازی

She crossed she crossed to the multiverse
اون به جهان های موازی عبور کرد

And now you’re lying there – taking your last breath
و حالا تو اونجا دراز کشیدی – نفس آخرت رو میکشی

I’m holding back the tears – Oh mamma don’t die
من جلوی اشکام رو میگیرم… اوه مامان نمیر

My mamma said…
مادرم گفت

that the worst thing in life
Is getting used
که بدترین چیزی که توی این زندگی وجود داره و استفاده میشه

To loving somebody higher than anything
عشق ورزیدن به کسی که بیشتر از هرچیز

Else in this world baby
دیگه ای توی این دنیا دوستش داری عزیزم

My mamma said that the best thing in life
مادرم گفت بهترین چیزی که تو زندگی( داشته)

Was getting me
به دست آوردن من بود

My mamma said that the worst thing in life
Is getting used
مامانم گفت که بدترین چیزی که توی این زندگی وجود داره و استفاده میشه

To loving somebody higher than anything
عشق ورزیدن به کسی که بیشتر از هرچیز

Else in this world baby
دیگه ای توی این دنیا دوستش داری عزیزم

Knowing you’re going to
بدونی که تو

Knowing you’re going to – lose it all
بدونی که تو هرچیزی که داری رو میبازی

My mamma said…
مادرم گفت

Mamma hold on – give in – let go
مامان صبر کن ، قبولش کن ، بذار که بره

Release yourself from everything out there
خودت رو از هر چیزی که اون بیرون هستش آزاد کن

Mamma just crossed just crossed
To the parallel world
مامان فقط عبور کرد،،،فقط عبور کرد به یه جهان موازی

She crossed she crossed to the multiverse
اون به جهان های موازی عبور کرد

Circling protons – all vibrations
پروتون های در حال گردش – همه در ارتعاش اند

Circling neutrons – all vibrations
نوتورن های در حال گردش – همه در ارتعاش اند

Mamma just crossed just crossed to the parallel world
مامان فقط عبور کرد،،،فقط عبور کرد به یه جهان موازی

She crossed she crossed to the multiverse
اون به جهان های موازی عبور کرد

And now you’re lying there – taking your last breath
و حالا تو اونجا دراز کشیدی – نفس آخرت رو میکشی

I’m holding back the tears – Oh mamma don’t die
من جلوی اشکام رو میگیرم… اوه مامان نمیر

My mamma said that the best thing in life
مادرم گفت بهترین چیزی که تو زندگی( داشته)

Was getting me
به دست آوردن من بود

And loving somebody higher than anything
و دوست داشتن یه نفر بیش از هرچیزی

Else in this world baby
که توی این دنیا هستش عزیزم

My mamma said that she would give her
Life up for me
مادرم گفت که بخاطر من حاضره زندگیش رو بده

My mamma said…
مادرم گفت

0/5 (0 نظر)
کامنت ها

⚠️برای آموزش دانلود ، فعال کردن زیرنویس فارسی ، درخواست زیرنویس و... به سوالات متداول در سایت مراجعه کنید⚠️