موزیک ویدیو با زیرنویس ، دانلود موزیک ویدیو ، موزیک ویدیو جدید

سابریکا ، لذت درک موسیقی

سابریکا ، اولین مرجع موزیک ویدیو با زیرنویس . ما بهترین ها را برای شما انتخاب می کنیم !

موزیک ویدیو My heart will go on از Celine Dion با زیرنویس انگلیسی و فارسی
دفعات اجرا شده: 18758 | ارسال توسط: اکتبر 1, 2016
موزیک ویدیو My heart will go on از Celine Dion با زیرنویس انگلیسی و فارسی

 Celine Dion – My Heart Will Go On


every night in my dreams
هر شب در روياهام

i see you i feel you
تو را مي بينم و احساست مي کنم

That is how I know
اينطوري ميفهمم که تو

you go on
هنوز وجود داري

Far across the distance And spaces between us
دوري و فاصله ي زيادي بين ماست

You have come to show you
تو اومدي تا خودت رو نشون بدي

go on
ادامه بده

near
نزديک

far
دور

wherever you are
هر جايي که هستي

I believe that the heart does go on
من باور دارم كه قلبهايمان باهمديگر است

once more
يک بار ديگه

you open the door
در (قلبت) رو باز کن

And you’re here in my heart And my heart will go on and on
تو اينجا در قلب مني و قلب من به عشقش ادامه خواهد داد

Love can touch us one time And last for a lifetime
عشق يه بار ميتونه سراغ ما بياد و به مدت يه عمر پايدار بمونه

And never go till we’re one
و تا زماني که نمرديم نمي گذاريم بميره

Love was when I loved you
عشق زماني با من بود كه من عاشقت بودم

One true time I hold to
و يه بار به صورت واقعي تو رو داشتم(يک عشق واقعي داشتم)

In my life we’ll always go on
در زندگي من، ما هميشه باهم خواهيم بود(عاشق هم خواهيم بود)

near
نزديک

far
دور

wherever you are
هرجايي که هستي

I believe that the heart does go on
من باور دارم كه قلبهايمان باهمديگر است

once more
يک بار ديگه

you open the door
در (قلبت) رو باز کن

And you’re here in my heart and my heart will go on and on
تو اينجا در قلب مني و قلب من به عشقش ادامه خواهد داد

you’re here
تو اينجا هستي

there’s nothing I fear
و من هيچ ترسي ندارم

And I know that my heart will go on
و مي دونم که قلبم به عشقش ادامه خواهد داد

We’ll stay forever this way
ما براي هميشه عاشق هم باقي ميمونيم

You are safe in my heart And my heart will go on and on
تو در قلب من در امان خواهي بود و قلب من به عشقش ادامه خواهد داد

 

کامنت ها